Společnost OMRON přichází s mobilním robotem LD-250 pro přesun nákladů do 250 kg

Jako první v oboru Omron nabízí ovládání různých typů mobilních robotů prostřednictvím jednoho systému

Společnost OMRON uvedla na trh nový mobilní robot s označením LD-250. S nosností 250 kg je model LD-250 nejsilnějším a nejnovějším přírůstkem do firemní řady mobilních robotů LD. Společně s aplikací Fleet Manager, která jako první v oboru umožňuje řízení více mobilních robotů s různými nosnostmi prostřednictvím jednoho systému, přispěje k realizaci flexibilnějšího a optimalizovaného systému autonomní přepravy materiálu. 

To pomůže továrnám po celém světě čelit výzvám spojeným se zvyšováním produktivity a ziskovosti smíšené výroby, kdy klesají počty pracovníků v průmyslových zemích a rostou náklady na pracovní sílu v rozvojových zemích.

Nový mobilní robot LD-250 má nosnost 250 kg a téměř dvojnásobnou plochu povrchu, takže jej lze použít k přepravě velkých automobilových komponentů, jako jsou převodové bloky a objemné obalové materiály – věci, které by obvykle přepravovali pracovníci pomocí vozíků. Pro optimalizaci autonomního systému pro přepravu materiálu budou zákazníci používat první aplikaci v oboru s názvem Fleet Manager od společnosti OMRON, která dokáže řídit rozmanitý robotický park čítající až 100 mobilních robotů OMRON o různých nosnostech a funkcích, a to prostřednictvím řízení provozu, správy akumulátorů a navigace vozidel. Mobilní robot řady LD se dokáže samostatně vyhýbat lidem i překážkám a automaticky vypočítat nejlepší trasy pro přepravu materiálu.

„Společnost OMRON vynaložila značné prostředky na pomoc zákazníkům realizovat flexibilní výrobu s našimi robotickými technologiemi od doby, kdy v roce 2015 v rámci iniciativy „innovative-Automation“ získala firmu na výrobu robotů s názvem Adept Technology, Inc. se sídlem v USA,“ říká Motohiro Jamaniši, generální ředitel projektu Robotics Business Development Project ve společnosti OMRON Industrial Automation Company, a dodává: „Nový model LD-250 bude klíčem pro další rozvoj této iniciativy. Zákazníci budou mít větší výběr při automatizaci přepravy materiálu – oblast se bude rychle rozšiřovat o mobilní roboty v celosvětovém měřítku.“

„Logistika pracovišť, pohyb produktů a materiálu v továrně i ve skladu se stává pro mnoho společností skutečnou překážkou kvůli četnosti a závažnosti práce, která je provázána se zvyšujícími se náklady na pracovní sílu. Mobilní roboty OMRON pomáhají společnostem tento problém řešit, protože mohou pracovat neúnavně, přesně, nepřetržitě a bezpečně ve stejném prostředí jako lidé,“ vysvětluje Tom Mathias, prezident a generální ředitel společnosti OMRON Robotics and Safety Technologies, Inc., což je přední poskytovatel robotických a bezpečnostních řešení pro výrobní průmysl a součást divize Industrial Automation Business společnosti OMRON. 

Díky přidání modelu LD-250 do řady mobilních robotů LD společnosti OMRON již zákazníci v celé řadě odvětví, včetně automobilového průmyslu, elektroniky, potravinářství a komoditním průmyslu, nemusí vytvářet pevná zařízení pro přepravu materiálu, ale budou mít k dispozici systém, který flexibilně zvládá měnící se požadavky trhu. Společnost OMRON bude i nadále přispívat k řešení společenských výzev osvobozením pracovníků od jednotvárné, nudné a únavné práce při přepravě materiálu a umožní jim soustředit se na kreativnější úkoly.

Mezi hlavní výhody nového modelu LD-250 patří:

Vyšší nosnost a pevnější konstrukce: S nosností 250 kg je model LD-250 působivým doplňkem řady mobilních robotů LD od společnosti OMRON, která se až dosud skládala z modelů LD-60 (nosnost až 60 kg), LD-90 (nosnost až 90 kg) a modelů přepravních vozíků o nosnosti až 130 kg. 

Model LD-250 je vybaven silnějšími kovovými pláty, které odolají neúmyslným vnějším nárazům a zvládnou náročnější pracovní úkoly. Je vhodný například pro přepravu objemných předmětů, jako jsou bloky převodovek, sedadla nebo kabelové svazky v automobilovém průmyslu, a pro objemné balicí materiály v potravinářském a komoditním průmyslu. 

Rozmanitý robotický park: Díky špičkové aplikaci Fleet Manager mohou zákazníci snadno spravovat nejrůznější mobilní technologie čítající až 100 robotů, včetně nového modelu LD-250. Mohou být ovládány stejným systémem bez obav z kompatibility nebo výkonu.

Rychlejší návratnost investic: Model LD-250 umožňuje zákazníkům naložit na mobilní robot více, což ve výsledku znamená méně cest s těžšími náklady a tedy vyšší návratnost investic. Zákazníci mohou kombinovat a párovat modely LD tak, aby vytvořili co nejefektivnější a nejflexibilnější systém přepravy materiálu.

Přizpůsobitelné: Řada LD nabízí nejpřizpůsobitelnější mobilní řešení pro průmyslová prostředí. Model LD-250 lze snadno přizpůsobit pomocí vrchních desek dopravníků, kurýrních systémů a adaptivních mechanik pro manipulaci s materiálem tak, aby vytvořil řešení, které nejlépe vyhovuje potřebám zákazníka. Model LD-250 také využívá možnost přizpůsobení mobilních robotických parků OMRON s příslušenstvím, které zlepšuje výkon, jako je HAPS *1, boční lasery a lokalizace kamerového systému Acuity*2.

Integrace robotů LD-250 a kolaborativních robotů OMRON TM také otevře nový trh pro silně vytěžované „mobilní manipulátory“, které mohou vedle přepravy materiálu zvládat i manipulační úkoly.

Zákazníci si mohou objednat nový model LD-250 prostřednictvím prodejních kanceláří OMRON. Jedinečné vybavení globální sítě společnosti OMRON zajistí podporu implementace mobilních robotů po celém světě.

*1 HAPS: High Accuracy Positioning System (Systém polohování s vysokou přesností)

*2 Acuity: Patentovaná technologie Acuity poskytuje doplňkovou metodu „lokalizace“, díky níž se mobilní robot může přizpůsobit často se měnícím prostředím. 

O programu „innovative-Automation“

Společnost OMRON, která zaujímá přední postavení v oboru průmyslové automatizace, má ve svém výrobním programu rozsáhlé řady ovládacích prvků a zařízení, počínaje kamerovými senzory a dalšími vstupními zařízeními až po různé řídicí jednotky a výstupní zařízení, například servomotory, a také sortiment bezpečnostních zařízení a průmyslových robotů. Kombinací těchto zařízení prostřednictvím softwaru se společnosti OMRON podařilo vyvinout mnoho unikátních a vysoce účinných automatizačních řešení, která našla uplatnění u výrobců po celém světě. Díky širokému spektru pokročilých technologií a ucelené řadě zařízení mohla společnost OMRON zveřejnit svůj strategický koncept nazvaný „innovative-Automation“ (inovativní automatizace) zahrnující tři inovace neboli „i“: „integrované“ (vývoj řízení), „inteligentní“ (rozvoj inteligence prostřednictvím ICT) a „interaktivní“ (nová harmonizace mezi lidmi a stroji). Společnost OMRON si v současné době klade za cíl aplikovat inovace do výrobního prostředí formou materializace tohoto konceptu.

 

O společnosti OMRON Corporation

Společnost OMRON Corporation je předním světovým výrobcem automatizačních řešení využívajících technologii „Sensing & Control + Think“. Působí v celé řadě oblastí od průmyslové automatizace a elektronických součástek až po automobilovou elektroniku, systémy sociální infrastruktury, zdravotní péči a životní prostředí. Společnost OMRON byla založena v roce 1933, má celosvětově více než 36 000 zaměstnanců a své produkty a služby poskytuje ve více než 117 zemích. V oblasti průmyslové automatizace OMRON podporuje výrobní inovaci nabídkou pokročilých automatizačních technologií a produktů s komplexní podporou zákazníků, a pomáhá tak budovat lepší společnost. Více informací naleznete na webu společnosti OMRON: http://www.omron.com/