GREYCORTEX zvítězil v kategorii Cyber Security Space Innovation v soutěži EY Cyber Security Trophy za rok 2019

Společnost EY, která má motto “Building a better working world” (“Budování lepšího pracovního světa”) se rozhodla začít více zaměřovat pozornost na kybernetickou a informační bezpečnost. Letos v prosinci 2019 proběhl v Bratislavě již druhý ročník EY Cyber Security Trophy (EY ESO), který vyvrcholil finálovým večerem a slavnostním předáním cen.

Zakladatel soutěže, pan Peter Borák, měl k tomuto kroku pádný důvod. Díky svému mnohaletému působení v čele největších světových poradenských firem si uvědomuje důležitost tohoto tématu – při stále častějších kybernetických útocích totiž dochází k úniku mimořádně citlivých dat a jejich riziko a závažnost se každým rokem zvyšuje. “Jde nám především o to, abychom pomohli organizacím lépe se rozhodovat v nejednoduchých otázkách kybernetické bezpečnosti. S rychlejší digitalizací riziko ještě akceleruje – o to víc by měly všechny druhy komerčních i vládních organizací dbát na ochranu dat,” komentuje Peter Borák. 

EY se odkazuje na každoroční globální průzkum informační bezpečnosti (Global Information Security Survey) a doporučuje zařadit kybernetickou bezpečnost a dohled nad ní do struktury každé organizace. Hlavním cílem ale není na problém jen upozornit a o otázkách kybernetické bezpečnosti informovat odbornou i laickou veřejnost, ale hlavně také nabídnout řešení a širší kontext celého problému. Proto společnost EY oceňuje inovativní firmy i tzv. etické hackery, kteří se snaží přemýšlet jako potenciální útočník. To jim pomáhá přijít nejen s účinnou ochranou, ale i problémům předcházet. 

Komplexnost problematiky komentuje také Petr Chaloupka, CEO společnosti GREYCORTEX, která letos zvítězila v kategorii inovativních společností Cyber Security Space Innovation: “V nikdy nekončící válce o kybernetickou bezpečnost neustále probíhá na obou stranách barikády velice tuhý boj. Kyber kriminálníci dnes vládnou obrovskými rozpočty a neustále zdokonalují své postupy, proto i bezpečnostní analytici musí mít dnes k dispozici špičkové technologie, pomocí kterých se mohou účinně bránit. Dnes již není v lidských silách analyzovat veškerý provoz v každé jednotlivé soukromé či státní organizaci a hlídat veškeré možné vektory útoku či eliminovat veškerá lidská selhání. Proto na scénu nastupují vyspělé technologie, strojové učení a umělá inteligence, aby s touto obranou pomáhala.“ I díky zapojení těchto principů do svého produktu Mendel byla společnost GREYCORTEX také na jaře roku 2019 zařazena společností Gartner mezi přední světové dodavatele řešení v kategorii NTA – Network Traffic Analysis (Analýza síťového provozu).

Letošními vítězi EY ESO 2019 jsou Rastislav Klč v kategorii EY ESO Chief Information Security Officer, Tomáš Ležovič jako EY ESO DNA Born Ethical Hacker, společnost GREYCORTEX s.r.o. jako EY ESO Cyber Security Space Innovation a Milan Kyselica jako vítež kategorie EY ESO Security Future Promise a zároveň jako celkový vítěz letošního ročníku.

O společnosti GREYCORTEX:

Společnost GREYCORTEX byla založena v roce 2016. Jejím cílem je aplikovat progresivní technologie pro zajištění bezpečnosti počítačových sítí proti moderním pokročilým hrozbám. Stěžejním řešením je produkt MENDEL – nástroj pro analýzu síťového provozu, ke které využívá pokročilé umělé inteligence, strojového učení a analýzy dat. Dokáže detekovat hrozby a odhalovat nedostatky v síti, poskytuje plnou viditelnost do vaší sítě a šetří vaše zdroje. Kromě zabezpečení před útoky a škodlivými kódy posiluje i stabilitu sítě, její rychlost a výkon. 

Od roku 2018 rozšířila společnost své působení a otevřela kanceláře v Japonsku a Polsku. GREYCORTEX byl vybrán jako první česká společnost do programu EY s názvem Accelarating Entepreneurs a v roce 2018 se stal finalistou EY Cybersecurity Trophy. 

Více na www.greycortex.com, na sociálních sítích LinkedIn, Twitter nebo YouTube.

Zdroj: https://www.eyeso.sk/