Téměř pětina Čechů nerozklikává žádný e-mail typu spam, ještě méně jich ve spamu najde chybně označené e-maily

98,3 % dotázaných ví o tom, že je v e-mailovém účtu složka spam. 66,2 % respondentů si kontroluje její obsah. 88,4 % Čechů ví, že v e-mailovém účtu najdou složku hromadná pošta. 80,2 % respondentů si obsah této složky kontroluje. Vyplývá to z výzkumu, který si v roce 2018 u agentury STEM/MARK nechala zpracovat společnost Mailkit, která vytváří stejnojmenný nástroj pro rozesílání a správu e-mailingových kampaní.

2019-07-25 19_24_40-Mailkit - Mailkit

Plyne z něj například to, že ve spamovém koši při rozesílce e-mailových kampaní končit nechcete a také to, že dodržování pravidel, péče o reputaci domény i správná práce s příjemci patří mezi nejdůležitější pravidla a mohou ovlivnit i úspěch podnikání založeného na komunikaci e-mailem.

“E-mail marketing vyžaduje zodpovědný přístup tvůrců kampaní i těch, kdo je rozesílají. Dnešní pokročilé filtry na spam znamenají, že i menší prohřešky mohou v dlouhodobém horizontu mít nepříjemné následky,” dodává Jakub Olexa, ředitel společnosti Mailkit. 

56,6 % respondentů, kteří žijí ve vesnicích s méně než 999 obyvateli, si kontrolují obsah složky spam. 40,3 % lidí ve věku 18-29 let si její obsah nekontroluje. 

Z výzkumu dále vyplývá, že:

 • 19,7 % dotázaných nerozklikne žádný e-mail typu spam a neseznámí se vůbec s obsahem těchto zpráv
 • 23 % respondentů rozklikne 1-5 % těchto zpráv 
 • 8,5 % Čechů otevře 6-10 % spamů 
 • 4,4 % respondentů otevře 11-20 % těchto zpráv 
 • 5,9 % Čechů rozklikne 21-100 % zpráv tohoto typu

Je zajímavé, že 9,4 % mladých z věkové kategorie 18-29 let rozklikne 21-100 % zpráv typu spam.

To, jak se dlouhodobě stavíme ke zprávám ve spamových koších, je výrazně ovlivněno nejen roky negativních zkušeností, ale i obavami o bezpečnost. V dřívějších letech se viry či malware šířily ve spamu ve velkém množství. Byť se situace zlepšila, je stále riziko napadení počítače či mobilu nevhodnou přílohou nacházející se právě ve spamu poměrně vysoké. 

Výzkum dále ukázal, že:

 • 8 % Čechů pravidelně přesouvá e-maily ze složky hromadná pošta do doručené pošty
 • 49,1 % z nich se takto zachovalo párkrát
 • 42,9 % dotázaných to neudělalo nikdy
 • 11,5 % dotazovaných z věkové kategorie 45-59 let přesouvá pravidelně e-maily ze složky hromadná pošta do doručené pošty
 • 54,6 % lidí ve věku 30-44 let toto už párkrát udělalo
 • 49,7 % respondentů, kteří nemají maturitu, se takto nikdy nezachovalo

O společnosti Mailkit s.r.o.

Společnost Mailkit byla založena v roce 2005 a stala se jednou z předních českých firem poskytujících řešení pro e-mailový marketing a marketingovou automatizaci. Cílem společnosti Mailkit je vytvářet taková řešení, která zajistí maximální možnou míru doručení zpráv a zároveň nabídne profesionální technické zázemí, pokročilé možnosti tvorby e-mailových zpráv a jejich automatizace, včetně i napojení na firemní informační systémy.

Mailkit zajišťuje e-mail marketingové služby například pro Škoda Auto, Notino.cz, A3 sport, společnosti Baťa a Pet Center a řadu marketingových agentur jako např. Etnetera Activate, LHMS, Wunderman Thompson či Copy General.


Mailkit je členem mnoha oborových organizací, které svou činností přispívají ke zvyšování úrovně e-mail marketingových služeb. Je aktivním členem organizace M3AAWG věnující se boji se všemi formami zneužívání internetu, dále aliancí odesílatelů CSA (Certified Senders Alliance) a Signal Spam i E-mail Experience Council, jež je oborovou odnoží největší marketingové asociace na světě DMA. Mailkit stál u zrodu iniciativy Dobryemail.cz, která se snaží šířit povědomí o pravidlech e-mailingu realizovaného správným způsobem.