Alza pilotuje revoluční platformu na podporu neziskových organizací

Praha, 18. 12. 2019 – Alza.cz spouští v pilotu unikátní dobročinný projekt s názvem Souhvězdí pomoci. Ten má za cíl maximálně usnadnit darování peněz na dobrou věc, ať už během nákupu, nebo i mimo něj. Projekt firma rozjíždí s vybranými organizacemi, kterým v začátku sama přispěje částkou 600 000 korun.

souhvězdí pomoci.png

Alza se pomoci různým dobročinným organizacím věnuje dlouhodobě: „Ještě před vánočními svátky jsme tradičně přispěli Nadačnímu fondu pro předčasně narozené děti a jejich rodiny a nově nadaci Dobrý anděl v celkové výši 1 000 000 korun. Společně s projektem Souhvězdí pomoci a podporou dalších desítek neziskovek v průběhu celého roku tak letos budou dary jen na charitu přesahovat několik miliónů korun,“ vysvětlil Aleš Zavoral, předseda představenstva Alza.cz.

„Cílem tohoto projektu je vytvořit největší CSR platformu v České republice. Neziskovým organizacím chceme nabídnout naprosto transparentní pomoc prostřednictvím toho, co v Alze umíme nejlépe. Do našeho katalogu vložíme dobročinné projekty a organizace, na které zájemce bude moci přispět podle svých preferencí doslova na pár kliknutí. Každý, komu není pomoc znevýhodněným lidem lhostejná, si tak může vybrat projekt například podle země, kraje nebo zaměření,“ doplňuje Aleše Zavorala Tomáš Havryluk, místopředseda představenstva Alza.cz.

Speciální stránku www.alza.cz/souhvezdipomoci, kde jsou jednotlivé charitativní projekty vystaveny, ale mohou zájemci navštívit i přímo – nákup není podmínkou. 

Pilot startuje s 19 vybranými organizacemi: Člověk v tísni, Centrum Paraple, Tichý svět, Alsa, Pestrá, FOD, Život dětem, V jedné vteřině, Armáda spásy, Unicef, Nadace Hippokrates, Nadace VIA, CZEPA,  Amelie, Nadání a Dovednosti, Vlastní cestou, Domácí Anděl, Tap a Seňorina. Na jejich projekty Alza rozdělí dohromady 600 000 Kč. Zákazník může vybírat dle svých preferencí, zda přispěje na pomoc zdravotně postiženým, seniorům, onkologickým pacientům, dětem či dalším jakkoli znevýhodněným osobám na programy prevence, rehabilitace, rekvalifikace, zapojení do běžného života nebo třeba na základní životní potřeby atd.

Dobročinné projekty nominují samy neziskovky a jsou rovněž jejími garanty, společnost Alza.cz do procesu výběru nijak nezasahuje. 

Souhvězdí pomoci vzniklo díky společné iniciativě vedení a nadšeného týmu dvaceti zaměstnanců Alza.cz, kteří jej připravili ke spuštění ve svém volném čase za rekordních 14 dní. Platforma se v novém roce otevře i pro další neziskové organizace a bude se dále rozvíjet a zdokonalovat.

Zájemci se mohou hlásit zde: bit.ly/souhvezdi-pomoci.  

Více informací na: www.alza.cz/souhvezdipomoci