Ve společnosti Continental Barum probíhá testování protipachových technologií

  • V létě 2019 probíhalo testování protipachové technologie Biothys na bázi gelových plátů v provozu ContiSeal
  • Provedené měření neprokázalo očekávanou účinnost, proto se tato technologie nebude instalovat
  • Naopak pokračujeme v testování filtrů na bázi nanočástic, které zachycují nejen prach, ale i organické a pachové látky
  • Nově byla vytvořena e-mailová adresa pro přímý kontakt se společností a možností upozornit oddělení životního prostředí na obtěžující zápach

Otrokovice, 6. ledna 2020. Řadu obcí a obytných zón v České republice trápí zápach, který pochází z průmyslových či zemědělských podniků. Odborníci definují pach jako subjektivní negativní čichový vjem člověka, který bývá velmi rozličný a vyvolává dráždění čichových receptorů různých typů. Čichové vnímání má schopnost velmi rychlé adaptace či snížení citlivosti vůči tomuto podnětu. Existují však i látky, které zabraňují čichovému vnímání jiných látek díky jejich chemické přeměně nebo díky kombinaci chemické přeměny s parfemací.

Posledně jmenovaná technologie, jež nese označení Biothys, byla ve spolupráci s firmou Regitas s.r.o. testována v červenci letošního roku ve výrobě ContiSeal. Tato technologie účinkuje na principu řízeného proudění vzduchu přes polymerní gel Gelactiv®, jenž z něj odebírá aktivní látky, které po smísení se znečištěnou vzdušinou neutralizují pachové částice.

Během zkoušek bylo provedeno testování pěti různých kombinací gelů s cílem nalézt co nejlepší poměr pro eliminaci pachů. Provedené testování a poté měření nezávislou autorizovanou společností však nepotvrdilo očekávanou účinnost. S ohledem na tuto zásadní skutečnost a na strategii koncernu Continental v oblasti redukce pachových látek nebude tato technologie v Continental Barum instalována.

Během podzimu 2019 probíhalo v otrokovickém závodě testování filtrů na bázi nanočástic k zachytávání pachových látek na třech rozdílných technologiích výroby. V této oblasti spolupracuje společnost Continental Barum s firmou Ekotech ochrana ovzduší s.r.o., která vyvíjí tyto moderní filtrační materiály jako součást vědeckého projektu s Univerzitou Pardubice. Provedené provozní zkoušky umožnily vytipovat vhodné technologie k využití filtrů na bázi nanovláken. V tomto testování bude firma pokračovat i nadále, neboť v některých případech dosahuje až 50% účinnosti záchytu pachových látek.

Mimo provedené testování pracuje otrokovický závod ve spolupráci s hannoverskou centrálou na přípravě projektu, jehož cílem je eliminace pachové zátěže z vulkanizace plášťů a přípravy kaučukových směsí. Tyto projekty budou našimi stěžejními aktivitami v oblasti eliminace pachové zátěže z naší výroby.

„Nově jsme vytvořili e-mailovou adresu: zivotniprostredi@continental.com, na kterou je možné zasílat podněty, vztahující se k problematice životního prostředí, a to nejen na obtěžující zápach,“ informoval Jan Pavlíček, ředitel divize ESH.

Veškeré zmíněné aktivity jsou prováděny nad rámec stanovených legislativních požadavků s cílem zlepšit životní prostředí v Otrokovicích a v jejich blízkém okolí.

Continental AG

Společnost Continental vyvíjí pokrokové technologie a služby pro dopravu osob i zboží, založené na udržitelném rozvoji a vzájemném datovém propojení. Firma byla založena v roce 1871 a vyvinula se ve společnost zaměřenou na moderní technologie v oblasti bezpečnosti, úsporného provozu a inteligentních i dostupných řešení pro vozidla, stroje, provoz a dopravu. V roce 2018 Continental dosáhl obratu ve výši 44,4 miliardy eur a v současnosti zaměstnává okolo 244 000 osob v 60 zemích světa.

Continental Automotive vyrábí mimo jiné automobilovou elektroniku, palivové dopravní jednotky, řídicí jednotky motorů a převodovek, senzory, dveřní moduly, klíčky, brzdové posilovače, elektrické vakuové pumpy, převodové jednotky pro elektronickou parkovací brzdu, ostřikovací systémy, rotační ventily a moduly pro recirkulaci výfukových plynů, aktuátory, vysokotlaká dieselová a benzinová čerpadla a turbodmychadla.

Continental AG je v České republice zastoupen výrobními a prodejními jednotkami v Adršpachu, Brandýse nad Labem, Frenštátě pod Radhoštěm, Jičíně, Otrokovicích, Trutnově, Ostravě (výroba i výzkumné R&D centrum) a Horšovském Týně. Slovenskou republiku zastupují výrobní závody Púchov, Zvolen, Partizánske a Dolné Vestenice. V Česku zaměstnává koncern Continental AG 19 000 zaměstnanců.

Odkazy

www.continental.cz
www.continental-corporation.com