Výzkum mezi spotřebiteli: Češi s potravinami neexperimentují, dokud na ně nenarazí “v akci”

Výsledky výzkumu odhalily, podle čeho se řídí čeští spotřebitelé při nákupu potravin

Český výrobce tzv. čistých potravin společnost NATU si nechala zpracovat výzkum mapující vzorce chování zákazníků při nákupu potravin. Cílem bylo ověřit, zda Češi nakupují intuitivně srdcem nebo pragmaticky rozumem. Výzkum ukázal velké rozdíly mezi věkovými skupinami a v zásadě potvrdil, že většina zákazníků se drží osvědčených způsobů nákupu a experimentuje především v okamžiku, kdy dostane konkrétní podnět ideálně v podobě snížené ceny.

Nezáleží na tom, co je in, ale co je v akci. I tak by se daly zjednodušeně interpretovat výsledky výzkumu vzorců chování v českých prodejnách s potravinami. 

Respondenti odpovídali na čtyři základní otázky. Hodnotili, do jaké míry ovlivňuje jejich rozhodování při výběru potravin cena. Další otázka se týkala kvalitativních vlastností výrobků, které jsou pro kupující rozhodující. Účastníci výzkumu také charakterizovali svůj vlastní způsob nákupu a dále popisovali, jakou roli hrají potraviny v jejich životě.

“Velmi nás zaujala pragmatičnost, se kterou se lidé zajímají o novinky a aktuální trendy ve vývoji potravin. O novinky se sice zajímají, ale jen výjimečně se odhodlají něco sami od sebe vyzkoušet. K tomu přistoupí až v okamžiku, kdy se tento netradiční výrobek objeví v jejich supermarketu v akci,” vysvětluje šéfka tým NATU, Kamila Hladká.

Rozhoduje cena, kvalita nebo něco jiného

Kvalita vítězí především u žen, které se zajímají trochu víc o to, co do nákupního košíku vloží. Na prvním místě ji uvedlo 47,6 % respondentek. Cena je prioritní pro necelou třetinu žen. Nezanedbatelná je pro ženy také země původu a známost značky. Výzkum odhalil rozdíly u různých věkových skupin. Zatímco skupina 45 až 53 let dbá na kvalitu potravin, mladí lidé 18 – 26 let hledí především na cenu.

Co u vás nakonec rozhodne při výběru potraviny? Podle průzkumu společnosti NATU u mužů vítězí cena, u žen kvalita. Na kvalitu si potrpí nejvíce věková skupina 45 až 53 let (57,4 %), naopak nejmladší účastníci průzkumu ve věku 18 až 26 let volí podle ceny (44,7 %). Ačkoli samotnou kvalitu příliš neřeší, ze všech respondentů je pro ně nejdůležitější značka výrobku.

Preference typu potravin

Respondenti se ve svých odpovědích většinově vyjádřili pro potraviny bez jakýchkoli přívlastků (71,1 %). Další v pořadí oblíbenosti se umístila kvalita bio (23,5 %) a dále superpotraviny 14,6 %. Zatímco starší věkové skupiny volí téměř bez výjimky potraviny bez přívlastků, mladí lidé ve věku 18 až 26 let ocení bio kvalitu potravin (36,2 %). Vegany hledejte u věkové skupiny 27 až 35 let. Raw kvalita je atraktivní pro skupinu 45 až 53 let. 

Ženy obecně více inklinují k bio, raw, vegan stravě a k nákupu superpotravin než muži. Potraviny bez přívlastku 77,5 % mužů, 64,6 % žen.

Kde nakupujete potraviny

86,3 % respondentů nakupuje v běžném supermarketu. V závěsu je malý obchod 28,9 %. Přes e-shop nakupuje potraviny zatím menšina 3,8%.

Trhy navštíví 16,2 % dotazovaných. Trhy mají rádi v Plzeňském (40 %) a Liberecké kraji (30,8 %). Také lze říci, že trhy jsou v oblibě v hlavním městě 20 %. Trhy jsou populárnější v Čechách 18,5 %. Na Moravě se jedná pouze o 11,2 % respondentů. 

Potraviny častěji na e-shopu nakupují ženy 5,8% (muži 1,9%).

Konzervativní vs. experimentující

Nové potraviny zkoušíme nejvíce pokud jsou ve slevové akci. 48,6 % respondentů odpovědělo kladně na otázku „občas zkusím něco nového, když je to třeba v akci”. Občas zkusím něco nového, když mě na to někdo upozorní volí 17,5 % respondentů. Konzervativnější v nakupování jsou muži. 14,4 % mužů nakupuje konzervativně potraviny, na které jsou zvyklí, ženy  pouze (9,7 %). 

Nejkonzervativnější v nákupu jsou respondenti 54 až 65 let (21,2 %), nejméně se drží zvyklostí nejmladší  skupina 18 až 27 let (4,3 %).

Když je produkt v akci, nejraději využijí možnost zkusit nový výrobek lidé ve věku 36 až 44 (63,5 %). Tato skupina dala při výběru potraviny jako druhá nejvíce důraz na cenu. Více se na cenu se ohlíží jen skupina 18 až 26 viz otázka číslo 1. Respondenty z ostatních skupin ovlivní k nákupu nového produktu kromě ceny také doporučení/upozornění někoho z jejich okolí.

Shrnutí

Nakupování potravin se nevyhneme a tak k němu musí každý zaujmout nějaký postoj. Převažující tendencí je nákup potravin si maximálně zjednodušit. Lidé si zvyknou na několik výrobků, které uspokojují jejich základní očekávání a ty pak téměř výhradně kupují. Vedle toho ovšem trochu zvědavě pokukují po novinkách a zajímají se, jaké jsou možnosti. Ovšem tento zájem jen výjimečně promění v konkrétní pokus něco změnit. 

Aby se k takovému korku odhodlali, musí jim někdo pomoci. Nejčastějším impulzem jsou cenové akce, které snadno podpoří rozhodnutí něco nového vyzkoušet.

Ačkoli je stále dominantní tradiční nakupování v supermarketu bez větších experimentů, pomalu roste počet těch, kteří nové způsoby zkouší.

Odpovědět na otázku, zda Češi nakupují racionálně nebo citem, není snadné. Výzkum ukázal, že se oba přístupy u nakupujících propojují. Jdou intuitivně po osvědčených výrobcích, ale nechají se strhnout ke změně, když je to výhodné. 

Výzkum probíhal ve městech nad 20 000 obyvatel

Zúčastnilo se 315 respondentů, 160 mužů, 155 žen

PROČ NATU MÁME CHUŤ?

Jsme tým, který si “dělá co chce” v bádání nad nalezením optimálního složení čistých ingrediencí. Najdete u nás místo přirozené realizace vlastních myšlenek a postřehů, kde si už několik let hrajeme s čistými ingrediencemi, které nám chutnají samy o sobě a v některých kombinacích rostou dál, výš,…

Chuť, o které mluvíme, není ten prvoplánový impulz jednoduché, výrazné chuti, ale spíš chuť se zakousnout do něčeho opravdového, co probouzí pocit, že po jídle budu svěžejší, lehčí, usměvavější.

Love nature, love yourself

www.natu.cz