Více než třetina podnikatelek se při jednání s investory setkává s předsudky

Nová studie banky HSBC ukazuje, že 35 % podnikatelek se setkává s předsudky při snaze zajistit finance pro svůj projekt.
V průměru získávají o 5 % méně kapitálu než muži. 

Praha, 13. ledna 2019 – Podle nové studie HSBC Private Banking se více než třetina podnikatelek setkává s předsudky při snaze zajistit finance pro svůj projekt. Ty se projevují hlavně u otázek týkajících se jejich rodinných poměrů, důvěryhodnosti jako vedoucích pracovníků a prevence ztrát. Studie také odhalila velké rozdíly v míře předpojatosti mezi světovými trhy. Nejhůře na tom jsou Velká Británie a USA (54 % a 46 %) a nejlépe Čína (17 %).

Téměř dvě třetiny (61 %) podnikatelek navíc během prezentací narážejí v drtivé většině nebo pouze na mužské investory a méně než jedna z deseti představuje svůj projekt hlavně nebo pouze ženám. 

Studie také ukázala, že se ženám nedaří zajistit tolik kapitálu jako mužům. V průměru dostanou od investorů o 5 % méně. Nejvyšší nerovnost panuje v USA (8 %), ve Francii (7 %) a Velké Británii (6 %). 

Zpráva „She’s the business“ je součástí dlouhodobé snahy HSBC Private Banking pomoci ženám překonávat překážky spojené se získáváním financí pro jejich projekty. Studie se zúčastnilo více než 1200 podnikatelek z Evropy, Asie, Blízkého východu a Spojených států.

Studie dále zjistila, že: 

 

 • se podnikatelky obávají předpojatosti při jednání s investory

 

   • Více než polovina podnikatelek (58 %) se obává předsudků. Jejich druhá největší obava plyne z přípravy podnikatelského plánu a dvě z pěti podnikatelek mají strach z nedostatku podpory. 
   • Obavy z předsudků jsou největší v Singapuru (80 %) a ve Spojených státech (77 %).

 

 • polovina žen po celém světě nezíská financování pro své projekty

 

   • Nejhůře na tom jsou podnikatelky v Hongkongu (68 %) a Singapuru (59 %). Naopak téměř dvě třetiny žen uspějí v USA (65 %) a ve Francii (62 %). 

 

 • respondentky navrhují změnu v několika oblastech, aby se situace zlepšila

 

  • Přístup ke kontaktům: Základem úspěšného podnikání je i silná síť kontaktů. Ženy ale stále nemají dostatek podnikatelských vzorů a potenciálních mentorek. Lepší přístup k relevantním kontaktům by ženám značně usnadnil rozvoj jejich podnikání.
  • Překonání předsudků: Podnikatelky se domnívají, že předpojatosti lze zabránit pomocí opatření na straně investorů, např. pravidelnými revizemi investorských rozhodnutí (73 %) nebo investorskými panely, kde budou zastoupeni muži i ženy (46 %). 
  • Informovanost: Podnikatelky by byly rády za jasnější zadání jednotlivých investičních kritérií, která mají být v prezentacích zahrnuta, a transparentnější jednání.

Richard Keery, generální ředitel HSBC Česká republika, k tomu řekl: „V HSBC věříme, že rozmanitost a inkluze jsou základem pro dlouhodobý podnikatelský úspěch. Chce-li o něj firma usilovat, musí její majitelé, lídři a zaměstnanci reflektovat zájmy jejích zákazníků a širší veřejnosti. V celé skupině jsme si stanovili ambiciózní cíle zaměřené na rovnováhu mezi pohlavími.“

Pro více informací o studii „She’s the business“ navštivte hsbcprivatebank.com, kde najdete celou zprávu.

O studii

Ze zadání HSBC Private Banking byl výzkum proveden agenturami Kantar a Savanta v období od června 2019 do července 2019 a zahrnuje názory více než 1200 podnikatelek z osmi světových trhů, včetně hloubkových rozhovorů. Respondentky byly a) hlavní akcionářky a zaměstnankyně s hlavní rozhodovací pravomocí v soukromém sektoru a b) zajistily nebo jsou v procesu zajištění kapitálu ve výši 100 000 britských liber, s výjimkou samofinancování nebo financování prostřednictvím přátel a rodiny. Studie zahrnovala pevninskou Čínu, Francii, Hongkong, Saúdskou Arábii, Singapur, Spojené království, Spojené arabské emiráty a USA.

O HSBC Private Banking

V rámci skupiny HSBC, jedné z největších světových organizací poskytujících bankovní a finanční služby, se HSBC Private Banking snaží být přední mezinárodní soukromou bankou pro podnikatele a jejich rodiny. Poskytuje klientům řešení v oblasti správy majetku, obchodního a rodinného nástupnictví na největších a nejrychleji rostoucích trzích na světě. HSBC Private Bank je marketingový název pro soukromé bankovní podnikání prováděné hlavními dceřinými společnostmi soukromého bankovnictví skupiny HSBC. Pro více informací navštivte www.hsbcprivatebank.com