Budoucnost řízení dodávek energií spočívá ve smart meteringu

Smart metering představuje možnost, jak v reálném čase a na dálku měřit spotřebu elektrické energie, vody, plynu nebo tepla


Praha, 21. ledna 2020 – Spotřeba elektřiny neustále roste a nepochybně i do budoucna růst bude. Společnost S&T CZ, přední český systémový integrátor, představuje řešení, která umožní lepší měření a řízení spotřeby elektřiny.

Možnost regulace odběru elektřiny, a tedy i zátěže přenosové sítě, má zásadní význam nejen ve spojení s očekávaným rozvojem elektromobility, na který zatím není naše rozvodná síť připravena, ale také u ohřevu vody, vytápění a dalších energeticky náročných činností. Výsledkem smart meteringu bude dynamické řízení tarifu za odběr elektřiny, namísto fixní sazby za kWh, se kterou dnes kalkuluje většina domácností. Při nedostatku elektřiny bude tarif vyšší, zatímco když jí budou zdroje vyrábět nadbytek, tarif se automaticky sníží a pro odběratele bude spotřeba výhodnější.

Využití smart meteringu ovšem vyžaduje instalaci nových elektroměrů na odběrná místa, kterých je například v České republice bezmála 6 milionů. Moderní elektroměry s možností dálkového odečtu spotřeby u nás ale zatím najdeme jen v několika pilotních projektech, čítajících zpravidla několik tisíc jednotek, které tvoří jen asi 5 % odběrných míst.  Lepší situace ale není ani v dalších státech Evropy. Jednu z rozsáhlejších instalací, která čítá asi 400 tisíc chytrých elektroměrů, provedla společnost S&T v rakouském Linci a jeho okolí. 

„Odhadujeme, že do roku 2023 bude v evropských zemích celkem instalováno na 100 milionů chytrých elektroměrů. Přibližně desetina z tohoto počtu by měla měřit a pomáhat regulovat odběr elektrické energie v České republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Slovinsku a na Slovensku,“ říká Luděk Lamač, Key Account Manager a Solution Architect ve společnosti S&T CZ.

Férové účtování 

Nejen pro domácnosti a firmy, jako konečné spotřebitele energií, je zajímavý koncept tzv. multiutility meteringu, tedy efektivního měření spotřeby elektřiny, vody, plynu či tepla v rámci společného rozhraní, ze kterého lze sledovat aktuální náklady na všechny energie, stejně jako dlouhodobé statistiky spotřeby.

Přesné měření odběru elektrické energie v reálném čase pomáhá koncovým zákazníkům s optimalizací jejich spotřeby a také umožňuje detailnější rozbor vyúčtování a hledání příležitostí k úsporám. Chytré elektroměry se proto instalují i jako sekundární měřiče, sloužící pro potřeby majitelů nemovitostí a třeba i spravedlivé rozúčtování spotřeby mezi více jednotek v rámci jednoho odměrného místa. 

Širší integrace s technologiemi Internetu věcí umožňuje propojení měření spotřeby s dalšími zařízeními a senzory v rámci inteligentní domácnosti. Typicky může jít například o detektory kouře, senzory zaplavení nebo třeba prvky bezpečnostního systému. Uživatelé pak mohou mít v rámci jednoho portálu či mobilní aplikace k dispozici veškeré informace o aktuálním stavu jejich domácnosti.

Zjistěte více o společnosti S&T CZ

  • Na oficiálním webu společnosti 
  • Sledováním novinek ze společnosti
  • Sledováním účtu společnosti na LinkedInu
  • Sledováním profilu společnosti na Facebooku

O společnosti S&T CZ

Společnost S&T CZ je jedním z největších systémových integrátorů v České republice, disponuje zde týmem více jak 300 odborníků a má pobočky v osmi městech. Firma je součástí nadnárodní skupiny S&T AG, předního evropského dodavatele IT řešení a služeb s více jak 4200 spolupracovníky zastoupeného v 25 zemích zejména střední a východní Evropy a regionu DACH (německy mluvící země). Centrála S&T AG sídlí v Rakousku, s akciemi společnosti se obchoduje na frankfurtské burze. Do tuzemské skupiny S&T rovněž patří dodavatel lékařské techniky S&T Plus. S&T CZ navrhuje, dodává a provozuje informační systémy a poskytuje řešení a služby v oblasti informačních technologií. Zaměřuje se zejména na výrobní podniky, utility, finanční instituce, obchodní organizace a veřejnou správu. K dlouhodobým klíčovým zákazníkům společnosti patří například ŠKODA AUTO a.s.; Komerční banka, a.s.; Česká spořitelna, a.s.; Citibank Europe plc, organizační složka; innogy Česká republika a.s.; J & T BANKA, a.s.; Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR; Ministerstvo obrany ČR; Ministerstvo zemědělství ČR; Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a další. Více informací na www.sntcz.cz

O společnosti S&T PilsCom 

Společnost S&T PilsCom vznikla 1. října 2018 jako samostatná společnost s ručením omezeným po akvizici společnosti PilsCom s.r.o. společností S&T CZ. PilsCom s.r.o. byla založena v roce 1998 jako ryze česká rodinná firma. Nástupnická společnost S&T PilsCom kompletně převzala portfolio z oblasti vývoje informačních systémů určené zejména pro subjekty státní správy a finanční instituce i soukromý sektor. Mezi hlavní produkty patří kompletní spisová služba obohacená o mnohé variabilní moduly (např. možnost skenování či užití čárových kódů pro usnadnění práce), elektronické podatelny a datové schránky, digitalizace dokumentů nejen pro digitální archiv (práci s digitálními podpisy a časovými razítky nevyjímaje) a řešení systémové správy. Více informací naleznete na www.pilscom.cz.