Městem vynucené investice developerů do infrastruktury nové byty v Brně prodražují

Dovolte mi jménem Asociace brněnských architektů a stavitelů reagovat na dnešní tiskovou zprávu společnosti Trikaya. Rád bych doplnil několik našich poznatků.

Poptávka po novém bydlení v Brně je stále velmi silná i přes neustále rostoucí ceny. Kromě novostaveb rostou ceny starších bytů a v neposlední řadě také pronájmů. Novou výstavbu ale stále brzdí řada překážek, které se nedaří uvolňovat. Nedostatek pracovních sil a růst cen materiálů jsou jedna část, na druhé straně ale stojí problematické územní plánování posledních let, nedostatečná aktivita úředníků při povolování staveb a nedostatečná podpora bytové výstavby ze strany politické reprezentace.

V uplynulém roce byla výstavba v Brně paralyzována špatným fungováním odboru územního plánování a rozvoje, až s novým vedením se situace od konce roku zlepšuje. Nové problémy vyvstaly s nerealizovanými protipovodňovými opatřeními, velká část Brna je tak nyní pod reálnou stavební uzávěrou a nikdo z místních investorů ani stavitelů neví, jak se bude situace vyvíjet. Místo toho, aby město umožňovalo soukromému sektoru investovat do rozvoje města a výstavby nového bydlení, vytváří se stále nové požadavky a omezení. Veškeré další požadavky ale v důsledku prodražují cenu bytů a dopadají na zájemce o bydlení ve městě. Právě ti totiž zaplatí za infrastrukturu, kterou si město nechává předávat za symbolickou tisícikorunu. Podpora bydlení se v posledních letech vytrácí, a přestože zdražování bytů zpomaluje, 9% růst je stále alarmující.