Accenture získal divizi Cyber Security Services společnosti Symantec

Accenture se na akvizici divize kyberbezpečnostních služeb společnosti Symantec dohodla se společností Broadcom, Inc, Finanční podmínky nebyly zveřejněny. Tato akvizice dále posílí schopnost Accenture Security jako jednoho z lídrů v oboru pomáhat společnostem předvídat a detekovat počítačové hrozby a reagovat na ně.

Portfolio služeb Symantec zahrnuje monitorování a analýzu globálních hrozeb prostřednictvím sítě bezpečnostních center, které detekují hrozby a reagují na incidenty v reálném čase. Šest bezpečnostních center, které Accenture v rámci akvizice převezme, je umístěno v USA, Velké Británii, Indii, Austrálii, Singapuru a v Japonsku. Služby řízení IT bezpečnosti jsou podporovány speciální cloudovou platformou, která prostřednictvím přizpůsobitelného portálu řeší kybernetické hrozby pomocí stálého toku informací.

„Kybernetická bezpečnost se stala jednou z nejdůležitějších a nejnaléhavějších otázek pro všechny organizace bez ohledu na odvětví nebo geografickou polohu,“ prohlásila Julie Sweet, generální ředitelka společnosti Accenture. „Po začlenění podnikových služeb Symantecu bude Accenture Security poskytovat jednu z nejkomplexnějších nabídek zaměřených na detekci a zvládnutí kybernetických hrozeb na míru každé společnosti.“

„Akvizicí Symantec cybersecurity divize rozšíříme své portfolio služeb a budeme schopni klientům nabídnout flexibilnější řešení v oblasti detekce a reakce na bezpečnostní incidenty,” podotýká Michal Merta, odborník na bezpečnost z Accenture v České republice.

Kelly Bissell, ředitel divize Accenture Security, prohlásil: „Firmy čelí nebývalému množství kybernetických hrozeb, které jsou vysoce sofistikované a cíleně zaměřené na jejich podnikání, a proto se nemohou nadále spoléhat pouze na obecná řešení. Tato akvizice je klíčová a pomůže společnosti Accenture v oblasti správy bezpečnostních služeb poskytovat flexibilitu místo unifikovaného přístupu pro všechny. Díky nově získaným službám Symantec nyní můžeme klientům nabídnout naše odborné znalosti přizpůsobené jejich sektoru a analytické služby na míru poskytující informace o hrozbách. Tyto služby se kromě pokročilé analytiky zakládají na automatizaci a strojovém učení.“

Bezpečnostní sekce Symantec, dosud divize Broadcomu, má centrálu v Mountain View v Kalifornii. V oblasti služeb kybernetické bezpečnosti zde pracuje více než 300 zaměstnanců po celém světě. Ti poskytují služby špičkovým organizacím v různých průmyslových odvětvích, včetně finančních služeb, veřejného sektoru, zdravotnictví, vlády, komunikací, médií, technologií a maloobchodu.

Symantec je jednou z nejnovějších akvizic společnosti Accenture, k nimž v poslední době patří například Deja vu SecurityiDefenseMaglanRedcoreArismore a FusionX. Tyto akvizice prezentují závazek Accenture Security investovat do pokročilých inteligentních služeb, které poskytují informace o kybernetických hrozbách, a tyto služby a řešení inovovat. Ve fiskálním roce 2019 společnost Accenture investovala globálně 1,2 mld. USD ve 33 akvizicích a posílila tak klíčové dovednosti a schopnosti ve strategických a růstových oblastech trhu. Dokončení akvizice proběhne za obvyklých podmínek a očekává se v březnu 2020.

O společnosti Accenture

Accenture je globální společnost poskytující široké spektrum odborných služeb a řešení v oblasti strategických, konzultačních, digitálních a technologických služeb. Díky kombinaci jedinečných zkušeností a obsáhlých znalostí napříč více než 40 průmyslovými odvětvími s rozsáhlým výzkumem nejúspěšnějších světových firem, Accenture dokáže řešit propojení byznysu a technologií s cílem pomoci klientům zvýšit jejich výkon a vytvořit udržitelnou hodnotu pro jejich akcionáře. Inovativní služby společnosti Accenture zajišťuje více než 492 000 zaměstnanců ve více než 120 zemích. Navštivte naše stránky www.accenture.com.