Gebrüder Weiss přidává nové nákladní vozy na plyn

Praha, 30. ledna 2020 – Společnost Gebrüder Weiss používá nově od počátku roku 2020 dva nákladní vozy poháněné LNG (Liquefied Natural Gas). Vozidla jezdí každý den na trase mezi německým Löhne a rakouským Salzburkem. „Za jeden rok by nasazení kamionů mělo omezit emise oxidu uhličitého přibližně o 53 tun,“ říká Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss ČR.

Dva nové kamiony fungují na bázi LNG, tedy zkapalněného zemního plynu, který se vyznačuje velmi vysokou hustotu energie a je výrazně méně škodlivý vůči životnímu prostředí. V porovnání s běžnou motorovou naftou se emise sníží na minimum, což je výhodné především ve městech s velkým objemem provozu. 

„Od začátku roku používáme na trase mezi německým Löhne a Salcburkem denně dva nákladní automobily na LNG. Ve srovnání s běžnou naftou jsou emise oxidu dusnatého sníženy o 70 procent, emise nemetanových uhlovodíků o 90 procent a emise sazí na 99 procent. V Gebrüder Weiss nyní používáme celkem pět nákladních vozidel na plyn a do budoucna budou přibývat další,“ uvádí Jan Kodada. 

Vozy poháněné zemním zkapalněným plynem mají dojezd až 1 600 kilometrů, síť čerpacích stanic pro LNG je však napříč Evropou stále nedostatečná. To by se mělo v dohledné době změnit, odpovědné evropské orgány totiž vnímají výhody využívání zemního plynu v dopravě, a proto podporují budování této sítě. Do roku 2025 plánují její rozšíření, a to tak, aby umožnila tankování každých 400 kilometrů. „Možnosti tankování LNG jsou nyní velmi omezující. Například na námi využívané trase jsou pouze dvě čerpací stanice a zastávky u nich se musí dobře naplánovat. Kromě tohoto malého nedostatku jsme s provozem obou vozidel velmi spokojeni,“ říká Erich Parth, oblastní manažer mezinárodních přeprav GW v Salcburku.

O tisíce tun emisí méně

Jednou z klíčových firemních hodnot přepravní a logistické společnosti Gebrüder Weiss je udržitelnost a šetrnější přístup k životnímu prostředí. Snaží se tedy pro přepravu hledat a aplikovat nová řešení, která budou k životnímu prostředí šetrnější. „Jsme si vědomi naší zodpovědnosti v oblasti dopravy a logistiky, proto se neustále pokoušíme hledat nové cesty, které nám náš cíl umožní plnit,“ doplňuje Jan Kodada. Díky tomuto přístupu, který Gebrüder Weiss aplikuje v mezinárodním měřítku, snižuje každoročně objem oxidu uhličitého uvolněného do ovzduší o tisíce tun za rok, a to díky řadě speciálních programů. Jedním z nich jsou i alternativní pohonné hmoty využívané v rámci přepravy. „Vyvíjíme maximální úsilí, abychom minimalizovali emise látek znečisťujících ovzduší. Používáním vozidel poháněných plynem nyní podnikáme další krok k ekologičtější dopravě,“ říká Michael Thomsen, manažer pobočky Gebrüder Weiss v Salcburku.

……..…………………………………………………………………………………………………………

O společnosti

Gebrüder Weiss zaměstnává více než 7 100 zaměstnanců ve 150 vlastních pobočkách a patří k předním přepravcům a logistickým firmám v Evropě. Zastřešen společností Gebrüder Weiss Holding AG se sídlem v rakouském Lauterachu sdružuje tento podnik kromě svých hlavních obchodních divizí, jimiž jsou pozemní přeprava, letecká a námořní přeprava a logistika, též řadu vysoce specializovaných oborových řešení a dceřiných společností – mj. logistické poradenství x|vise, tectraxx (oborový specialista pro high-tech firmy), dicall (komunikační řešení, průzkum trhu, školení), Rail Cargo (železniční přeprava) a balíkovou službu Gebrüder Weiss Paketdienst, spolupodílník rakouské společnosti DPD. Toto propojení umožňuje koncernu reagovat rychle a flexibilně na požadavky zákazníků. Zásluhou velkého množství ekologických, ekonomických a sociálních opatření je tento rodinný podnik s historií v oblasti přepravy dlouhou více než 500 let považován i dnes za průkopníka v otázce udržitelného hospodaření.

V České republice zaměstnává společnost Gebrüder Weiss na 367 zaměstnanců. Poskytuje tuzemské a mezinárodní pozemní přepravy, leteckou a námořní přepravu, skladovou logistiku a komplexní logistická řešení šitá na míru.  

Více informací o společnosti a jejích službách najdete také na https://www.gw-world.com/cz/news/press-releases/

 

Kontakt pro média – Gebrüder Weiss

Jiří Kolář                                                                                                                    Šárka Hálová
PR Account Manager                                                                                              Marketing Manager
KnowComm s.r.o.                                                                                                    Gebrüder Weiss spol. s.r.o.
tel.: +420 777 84 84 66                                                                                           tel.: +420 724 068 178
e-mail: kolar@know.cz                                                                                           e-mail: sarka.halova@gw-world.com
www.knowlimits.cz                                                                                                 www.gw-world.com