Fresenius Medical Care významně posiluje IT zabezpečení

Jak ukázal nedávný kybernetický útok na benešovskou nemocnici, mělo by být zabezpečení dat pacientů jednou z priorit ve zdravotnictví. Společnost Fresenius Medical Care provozující v České republice 25 dialyzačních středisek, kde se léčí s chronickým selháním ledvin téměř 1700 pacientů, investovala do zabezpečení sítí již miliony korun a tyto investice budou pokračovat.

„Bezpečnost dat našich pacientů je pro nás prioritou, proto kontinuálně investujeme nemalé finanční prostředky do zabezpečení sítí i zvyšování povědomí zaměstnanců o případných hrozbách. Také letos plánujeme v této oblasti významné investice,“ uvádí David Prokeš, generální ředitel společnosti Fresenius Medical Care Česká republika.

V uplynulých měsících provedl IT tým společnosti Fresenius Medical Care v České republice komplexní upgrade prvků aktivní ochrany sítě a zavedl takzvaný management zranitelnosti sítě (vulnerability management), jehož prvořadým cílem je ochránit citlivá data pacientů. „Budujeme silnou infrastrukturu s ohledem na aktuální trendy v bezpečnosti sítí a minimalizujeme tak riziko napadení naší sítě,“ říká Radek Čepec, IT manažer společnosti Fresenius Medical Care.

Data pacientů dialyzačních středisek společnosti Fresenius Medical Care jsou chráněna rovněž proti ransomware, tedy škodlivému softwaru, která nedávno napadl síť benešovské nemocnice nebo OKD. A nedílnou součástí komplexního řešení IT zabezpečení je i pravidelné zálohování všech dat, a to minimálně jedenkrát denně, spojené s ochranou těchto záloh, segmentací sítě a automatickým aktivním monitoringem jakýchkoli bezpečnostních incidentů v rámci sítě. 

„Postupně také rozšiřujeme digitální akademii, která formou názorných videí edukuje naše zaměstnance právě v oblasti IT bezpečnosti,“ doplňuje Radek Čepec, IT manažer společnosti Fresenius Medical Care.

**************

Fresenius Medical Care je celosvětově největším poskytovatelem produktů a služeb pro pacienty s chronickým selháním ledvin, kterým trpí přibližně 3,4 miliony lidí na celém světě. Prostřednictvím sítě 3 996 dialyzačních středisek v Severní Americe, Evropě, Latinské Americe, Africe a v asijsko-pacifické oblasti poskytuje společnost dialyzační léčbu téměř 340 tisícům pacientů na celém světě. Fresenius Medical Care je tak celosvětově největším poskytovatelem dialyzační léčby a zároveň i dodavatelem dialyzačních produktů, jako jsou dialyzační přístroje, dialyzátory a ostatní spotřební materiál. V České republice působí od roku 1993 a v současné době zabezpečuje ve svých 25 střediscích péči o téměř 1 700 pacientů v chronickém dialyzačním programu. Společnost Fresenius Medical Care je zalistována na frankfurtské burze cenných papírů (FME) a na newyorské burze (FMS). 

***************

Více informací o společnosti Fresenius Medical Care získáte na webu www.freseniusmedicalcare.cz

Další informace o dialyzačních střediscích sítě NephroCare naleznete na webu www.nephrocare.cz.