Za rok 2019 vykázala Raiffeisenbank zisk ve výši 4,19 miliardy korun

 

  • Objem poskytnutých úvěrů klientům ve výši 247 miliard Kč
  • Objem přijatých vkladů od klientů ve výši 291 miliard Kč
  • Celková aktiva banky ve výši 371 miliard Kč
  • Čistý zisk banky dosáhl výše 4,19 miliardy Kč
  • Silná kapitálová pozice: kapitálová přiměřenost k 31. 12. 2019 ve výši 18,72 %

 

„Rok 2019 byl dalším velmi úspěšným rokem v řadě. Podařilo se nám oslovit desítky tisíc nových klientů a dále růst jak v oblasti úvěrů, tak i vkladů. Čistý zisk banky překročil hranici čtyř miliard korun, což považuji za neuvěřitelný výsledek,“ komentuje výsledky Igor Vida, generální ředitel a předseda představenstva Raiffeisenbank.

„Uplynulý rok byl plný výzev a zásadních rozhodnutí. Vnímáme, že získat, a hlavně si následně udržet, klienta je stále těžší. Klienti jsou náročnější a vyžadují mnohem sofistikovanější služby. I proto jsem rád, že se nám podařilo spustit vlastní mobilní aplikaci RaiPay, posléze Apple Pay a před koncem roku i mobilní RB klíč. Představili jsme více než 80 novinek a vylepšení v našem mobilním a internetovém bankovnictví, což se projevilo v navýšení digitálních prodejů, a byli jsme mezi prvními, kdo klientům nabídl okamžité platby,“ říká Igor Vida. 

„Raiffeisenbank i nadále patří mezi největší banky na českém trhu. Jsme i perspektivním zaměstnavatelem. Podle nezávislého průzkumu jsme nejlepší mezi finančními institucemi, pokud jde o kariérní příležitosti, atraktivitu nabízené práce a atmosféru ve firmě. Jen díky motivovaným zaměstnancům a jejich dobré práci můžeme být již pět let Klientsky nejpřívětivější bankou roku. Velmi si toho vážím,“ dodává Igor Vida.  

BLIŽŠÍ INFORMACE K HOSPODÁŘSKÝM VÝSLEDKŮM ZA ROK 2019

ČISTÝ ZISK A VÝNOSY 

Čistý zisk banky za rok 2019 dosáhl výše 4,19 miliardy Kč, což představuje meziroční růst o 24,5 %. Celkové provozní výnosy vzrostly o 11,5 % na 11,95 miliardy Kč.

Čisté úrokové výnosy banky vzrostly o 17,1 % a dosáhly tak výše 8,54 miliardy Kč. Tento růst je tažen zejména nárůstem tržních sazeb. Čisté příjmy z poplatků klesly o 9,4 %
na 1,69 miliardy Kč. Ostatní výnosy banky, které zahrnují především výnosy z operací
na finančních trzích, meziročně mírně vzrostly o 1,5 % na 1,46 miliardy Kč.

VKLADY A ÚVĚRY 

Celková aktiva banky dosáhla výše 371 miliard Kč a meziročně tak vzrostla o 2,2 %. Objem poskytnutých úvěrů klientům se oproti roku 2018 zvýšil o 5,4 % na 247 miliard Kč. K růstu přitom došlo primárně v oblasti financování domácností (hypotéky a spotřebitelské úvěry), ale i firem. Objem přijatých vkladů od klientů se meziročně zvýšil o 7,2 % na 291 miliard Kč. 

NÁKLADY 

Provozní náklady ve výši 6,66 miliardy Kč se v meziročním srovnání zvýšily o 14,5 %. Tento nárůst je způsoben například vyššími investicemi v oblasti IT.

ŘÍZENÍ RIZIK 

Raiffeisenbank si i nadále udržuje velmi dobrou kvalitu svého úvěrového portfolia. Ztráty
ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek jsou v meziročním srovnání nižší o 59,3 % a dosahují výše necelých 330 milionů Kč. 

KAPITÁL 

Kapitálová přiměřenost banky k 31. prosinci 2019 dosáhla výše 18,72 %. Na konci dubna 2019 rozhodla valná hromada banky o rozdělení zisku za rok 2018 ve výši 3,36 miliardy Kč,
kdy částka 1,15 miliardy Kč byla použita na výplatu akcionářů a částka 2,21 miliardy Kč byla převedena do nerozděleného zisku. Navýšení nerozděleného zisku má pozitivní dopad
na kapitálovou přiměřenost banky. 

Základní informace o Raiffeisenbank a.s.

Raiffeisenbank poskytuje od roku 1993 v České republice široké spektrum bankovních služeb soukromé i firemní klientele. Banka obsluhuje klienty v síti 130 poboček a klientských center, poskytuje rovněž služby specializovaných hypotečních center, osobních, firemních a podnikatelských poradců. Podle celkových aktiv je Raiffeisenbank pátou největší bankou na českém trhu
s třemi tisíci zaměstnanci. Majoritním akcionářem banky je rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank International AG (RBI).