Hyundai uzavřel spolupráci s organizací „Save the Children“

  • Hyundai navázal spolupráci s organizací „Save the Children“, zaměřenou na vzdělávání komunitních zdravotníků v Keni
  • Hyundai přispěje za každou uskutečněnou zkušební jízdu se zcela novým modelem i10 částkou, která pokryje jednu hodinu zdravotnických služeb pro potřebné děti
  • Hyundai podporou charitativních organizací, jakou je „Save the Children“, demonstruje své úsilí o „Pokrok pro lidstvo“, který je jedním z nových směrů vývoje této značky

Hyundai navázal spolupráci s organizací „Save the Children“, která poskytuje vzdělání komunitním zdravotníkům a zvyšuje kvalitu zdravotnických služeb pro děti v Keni. Hyundai daruje prostřednictvím tohoto partnerství ekvivalent jedné hodiny zdravotnických služeb za každou uskutečněnou zkušební jízdu se zcela novým modelem i10.

Každý rok zemře v Keni 34 dětí z 1000 novorozenců před dosažením prvního roku života. Ve velmi chudých venkovských regionech této země je kojenecká úmrtnost ještě vyšší. Hyundai se proto rozhodl, že bude podporovat program zdravotní prevence, který v Keni zajišťuje organizace „Save the Children“. V rámci této iniciativy vzdělává organizace „Save the Children“ dobrovolníky, kteří chtějí působit jako komunitní zdravotníci v odlehlých regionech. V rámci výuky se seznamují mimo jiné s metodami diagnostiky a léčení běžných dětských nemocí. Navíc poskytují předporodní a poporodní péči těhotným ženám, resp. novopečeným maminkám.

Hyundai uskutečňuje spolupráci s organizací „Save the Children“ v návaznosti na probíhající kampaň „Go Big.“ u příležitosti uvedení zcela nového modelu i10 na trh. „Go Big.“ přirozeně vychází z filozofie značky Hyundai, „Pokrok pro lidstvo“, a reprezentuje přesvědčení společnosti, že nikdo není tak malý, ani bezvýznamný, aby nemohl vyniknout. Hyundai bude přispívat ekvivalentem jedné hodiny zdravotnických služeb pro potřebné děti za každou uskutečněnou zkušební jízdu se zcela novým modelem i10.

„Hyundai je přesvědčen o tom, že děti jsou jako nejmenší členové společnosti naší budoucností, a měli bychom je proto podporovat, vytvářet pro ně všechny potřebné možnosti a poskytovat jim péči,“ říká Andreas-Christoph Hofmann, viceprezident společnosti Hyundai Motor Europe, odpovědný za marketing a produkt. „Zcela nový i10 ukazuje, že i nejmenší věci mohou mít velký vliv. Ve společnosti Hyundai proto aktivně podporujeme organizace, jakou je například ‚Save the Children‘, a tím uvádíme do života naši filozofii ‚Pokroku pro lidstvo‘.“

Společný projekt je věnován také práci s hendikepovanými dětmi. „Save the Children“ učí komunitní zdravotníky rozpoznávat různé druhy hendikepů, aby mohli informovat rodiče o možnostech léčby a pomáhat dětem získávat nezbytné fyzioterapeutické a podpůrné pomůcky. Díky partnerství se společností Hyundai může organizace „Save the Children“ během jednoho roku poskytnout pomoc 21 000 dětem a jejich rodinám ve venkovských oblastech Keni.

Susanna Krügerová, generální ředitelka německé pobočky „Save the Children Germany“, řekla: „Kojenci a batolata umírají na nemoci, jimž je snadné se vyhnout. Umírají, protože zdravotnická zařízení jsou pro rodiny příliš vzdálená. V každodenním životě to často znamená, že matky musejí do zdravotnického zařízení ujít se svými dětmi 25 až 50 kilometrů.“

Organizace „Save the Children“

Organizace „Save the Children“ byla založena již v roce 1919 a v současnosti je největší nezávislou institucí na světě, která se zabývá ochranou práv dětí. Její pracovníci jsou aktivní ve 120 zemích celého světa. Hlavní misí organizace „Save the Children“ je chránit a podporovat děti. Její činnost se zaměřuje na vzdělávání, ochranu před zneužíváním a násilím, jakož i na zajišťování podmínek pro přežití a zdravý život.