Průzkum: 56 % Čechů vnímá inovace pozitivně, šetří jim čas i peníze

Inovační společnost IdeaSense zkoumala, jaký vztah mají Češi k inovacím a co si pod tímto pojmem vlastně představují. 61 % z nich považuje české firmy za inovativní, 82 %  si ale myslí, že by měly do inovací a výzkumu více investovat. Více než polovina obyvatel má k inovacím pozitivní vztah, od takových produktů či služeb očekávají úsporu času i peněz a zjednodušení složitých úloh.

2019-09-25 11_19_32-Úvod _ Ideasense

Více než polovina Čechů si pod slovem inovace představuje neustálé zlevňování produktů a služeb, tento názor zastává až 55 % z nich. Pro 51 % lidí poté inovace znamenají zjednodušování života jejich uživatelů. S tvrzením se ztotožňuje 60 % mužů a 41 % žen. Naopak jen 13 % Čechů uvedlo, že si s inovacemi pojí nutnost neustále se učit novým věcem, a jen 8 % si pod pojmem vybaví zrychlující se nabídku nových produktů a služeb.

České firmy jsou progresivní, ale do inovací by měly investovat více

Až 61 % Čechů považuje české firmy za inovativní. Zcela opačný názor má 24 % z nich. Špatně na tom není v očích Čechů ani Česká republika obecně, jako progresivní a inovativní zemi ji vnímá 51 % dotázaných. Tento postoj je nejsilnější ve věkové kategorii 35–44 let (56 %), naopak nejslabší ve věkovém rozmezí 18–24 let (42 %). V kategorii mezi 25. a 34. rokem názor sdílí 48 % a ve skupině 45–54 let 51 %. Česko považuje za inovativní také 53 % obyvatel starších 55 let.

82 % lidí si myslí, že by české firmy měly do inovací i výzkumu investovat ještě více. Názor ve velké míře sdílí ženy i muži, mezi muži je však ještě populárnější. Větší investice do výzkumu a inovací by uvítalo 87 % mužů a 76 % žen. Pouze 6 % Čechů tento postoj nesdílí, 12 % z nich se k otázce nevyjádřilo. 

“Díky inovacím zákazníci ušetří nejen své peníze, ale také drahocenný čas. Obojí mohou následně investovat do něčeho jiného, smysluplnějšího. Zároveň tak budou celkově zlepšovat svůj život a volný čas trávit kvalitněji, což může mít za následek zvýšení poptávky na jiných trzích. Můžeme tak říci, že inovace jsou ideální cestou, jak zlepšovat život zákazníků a zároveň přispívat k růstu odlišných odvětví trhu,” komentuje výzkum Chief Commercial Officer  IdeaSense Lukáš Vynikal.

Češi vnímají inovace spíše pozitivně, šetří jim čas i peníze

Ve více než polovině Čechů (56 %) vyvolává slovo inovace pozitivní emoce. Pozitivněji ho vnímají muži (64 %) a podobně to má 48 % žen. 27 % Čechů uvedlo, že jsou k označení skeptičtí, jelikož se s ním setkávají příliš často. Nevěří mu 5 % dotázaných a 12 % jej neohodnotilo. 52 % obyvatel poté od nových výrobků očekává především to, že jim pomohou ušetřit čas. 39 % Čechů předpokládá, že jim usnadní složité věci a 33 % se shodlo na tom, že jim nové výrobky a služby pomáhají šetřit peníze.

Průzkum realizovala společnost IdeaSense prostřednictvím vlastního nástroje Ideapoly. Ideapoly je softwarová platforma, která pracuje na bázi prediktivního trhu a kolektivní inteligence. Ve vzorku bylo zahrnuto 2011 respondentů napříč Českou republikou ve věku 18–60 let.

O IdeaSense

Společnost IdeaSense vznikla v roce 2012 a platí za leadera na trhu s inovacemi. Firmám z České republiky i zahraničí dodává inovace produktů, služeb a business modelů prostřednictvím Inovačních farem®. Inovační proces vychází z přístupu Human-centered design, který zajišťuje vývoj inovací přesně cílený na příležitosti na trhu (tzv. Jobs-To-Be-Done) a zároveň na dlouhodobou výnosnost inovací. IdeaSense klientům nabízí mimo jiné také zázemí v kulturní antropologii a behaviorální psychologii, které zajišťují výzkum trhu na vysoké úrovni. V inovačním procesu spolupracuje s členy IdeaSense Advisory Boardu – špičkovými odborníky a osobnostmi, kteří jsou přítomni v každém realizovaném projektu.

Kromě vývoje inovačních řešení společnost pomáhá firmám aktivovat vlastní inovační potenciál skrze školení a nastavení interních inovačních ekosystémů. Poskytuje nástroje pro crowd innovation, tj. zapojení zaměstnanců a zákazníků do inovačního procesu. IdeaSense jako jediná v České republice využívá nejefektivnějších způsobů testování tržního potenciálu inovací prostřednictvím prediktivních trhů. Poskytuje kompletní servis v oblasti vývoje inovací, včetně dohledu nad realizací či implementaci inovací skrze dceřiné startupy.

Více informací na: www.ideasense.cz.