Piráti upozorňují na závažné nedostatky zjištěné kontrolou na libereckém OSPODu

Liberec, 12. 2. 2020 – Liberecký Pirát Pavel Felgr se na základě zákona o svobodném přístupu k informacím začal koncem září 2019 zajímat o kontrolu Krajského úřadu na oddělení Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Informace se mu přes počáteční odpor Magistrátu města Liberce podařilo získat alespoň v základních bodech. Kontrola se týkala dodržování zákonem předepsaných standardů a nedopadla dobře. Výsledky inspekce totiž ukázaly, že liberecký OSPOD nesplňuje požadovaná kritéria hned v pěti ze čtrnácti posuzovaných standardů.

Zjištěné závažné nedostatky se týkají následujících kritérií:

  • Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

  • Přijímání a zaškolování

  • Profesní rozvoj zaměstnanců

  • Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu

  • Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Výsledky kontroly dále vedly k negativní eskalaci situace na samotném pracovišti OSPODu, kdy vedoucí pracovníci  Odboru sociální péče hrubě porušili své pracovní povinnosti uložené Zákoníkem práce a v důsledku jejich dalšího postupu způsobili dvěma zaměstnankyním psychickou újmu s následující dlouhodobou pracovní neschopností, v jednom případě dosud trvající.

“Způsob, jakým vedoucí odboru řešila vzniklý problém považuji za velmi nešťastný či skandální. Absolutně chybí snaha o konstruktivní řešení. Odpovědnost za sledování úrovně kvalifikace je vždy na straně tajemníka a vedoucího personálního odboru,” říká k událostem v libereckém OSPODu Pavel Felgr.

Piráti na základě těchto zjištění požádali libereckého primátora Jaroslava Zámečníka (Starostové pro Liberecký kraj) o schůzku, na níž ho s uvedenými skutečnostmi Pavel Felgr podrobně seznámil. Konkrétně s materiály, které mapují kontrolu i pochybení vedoucích pracovníků, stejně tak byl primátor seznámen s pasážemi Zákoníku práce, které zaměstnavatel nedodržel. Na tahu je nyní liberecký magistrát a Piráti očekávají adekvátní řešení nastalé situace.

Detailnější výsledky kontroly, stejně jako autentickou výpověď jedné z poškozených zaměstnankyň OSPODu naleznete zde.