Výsledky NN Group za čtvrté čtvrtletí a celý rok 2019: Solvency II 218 %, konečná dividenda 1,40 EUR/akcie

Praha, 18. února 2020  – Shrnutí hlavních bodů z výsledků NN Group:

 • Provozní výsledek za 4. čtvrtletí roku 2019 se zvýšil na 428 milionů ze 343 milionů eur ve 4Q18, a to díky lepším výsledkům v takřka všech segmentech. Za celý rok 2019 stoupl provozní výsledek na 1,794 miliardy eur, což představuje 10,3% nárůst oproti roku 2018.
 • Celkový čistý výsledek hospodaření za čtvrté čtvrtletí dosáhl 329 milionů eur oproti – 533 milionům eur ve 4Q18, kdy ale bylo započteno snížení hodnoty nehmotných aktiv. Celkový čistý výsledek hospodaření za rok 2019 dosáhl 1,962 miliardy eur oproti 1,117 miliardě eur v roce 2018.
 • Náklady klesly ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019 o dalších 36 milionů eur; celkové úspory nákladů již dosáhly 360 milionů eur oproti srovnávací základně za rok 2016.
 • Celoročně hodnota nového obchodu (VNB) klesla oproti roku 2018 o 8,3 procenta na 358 milionů eur, hlavně kvůli nižším prodejům v Japonsku zaviněným daňovými změnami; ztráty ale částečně vyvážil lepší obchodní mix a vyšší prodeje životního pojištění a spoření na penzi v Evropě.
 • Zákaznická spokojenost se v průběhu roku 2019 zlepšila, přičemž NPS skóre (tedy míra loajality zákazníků) NN Group stouplo na +4 body z -1 v roce 2018.
 • Kapitálový ukazatel Solvency II na úrovni 218 % odráží tvorbu provozního kapitálu i pozitivní tržní dopady, částečně vyvážené odečtením navržené konečné dividendy za rok 2019. 
 • Hotovostní pozice holdingové společnosti stoupla ve čtvrtém čtvrtletí na 1,989 miliardy eur, což odráží přijaté platby obdržené od dceřiných společností a také výdaje na program zpětného odkupu vlastních akcií.
 • Za rok 2019 se navrhuje konečná dividenda ve výši 1,40 eur za kmenovou akcii neboli vyplacení 448 milionů eur, čímž celková roční dividenda na rok 2019 stoupne na 2,16 eur na kmenovou akcii (celkem 698 milionů eur).
 • Program zpětného odkupu akcií ve výši 250 milionů eur bude probíhat během následujících 12 měsíců, přičemž den zahájení byl stanoven na 2. března 2020. 
 • Aktualizovaná dividendová politika předpokládá progresivní výši dividendy na jednu akcii a opakující se odkup vlastních akcií ve výši alespoň 250 milionů eur ročně.

Prohlášení generálního ředitele NN Group Davida Knibbeho: 

 „Ve čtvrtém čtvrtletí byly finanční výsledky skupiny NN výborné a provozní výsledek o 25 % vyšší oproti stejnému čtvrtletí loňského roku. Provozní výsledek za celý rok 2019 vzrostl oproti roku 2018 o 10 % a přispěla k němu většina našich segmentů. Opatření, která jsme přijali ke zlepšení ziskovosti neživotního pojištění, přinášejí ovoce, což dokládá celoroční kombinovaný poměr 95,4 % ve srovnání s 99,4 % v roce 2018. Dalšího zvýšení efektivity jsme ve čtvrtém čtvrtletí dosáhli při integraci dalším snížením nákladové základny, a to o 36 milionů eur, čímž celkové dosavadní úspory nákladů dosáhly už 360 milionů eur.

Zákaznická spokojenost se v průběhu roku zlepšila, přičemž NPS skóre (tedy míra loajality zákazníků) stouplo o 5 bodů na +4 z -1 v roce 2018. Motivovaní a zapojení zaměstnanci jsou klíčem k poskytování vynikajících služeb zákazníkům, což dokazuje i vyšší bodové hodnocení spokojenosti zaměstnanců v roce 2019 na úrovni 7,4 bodu, oproti 7,1 bodu v roce 2018. Prodeje nových pojistek v segmentu Insurance Europe i v nizozemské životní pojišťovně v roce 2019 vzrostly, zatímco na prodeje v Japonsku dolehla nová daňová pravidla pro produkty COLI (firemní životní pojištění). Celková hodnota nového obchodu v roce 2019 klesla oproti roku 2018 o 8 procent, což odráží právě nižší tržby v Japonsku, částečně kompenzované 21% růstem v Evropě. V roce 2019 NN Bank poskytla hypotéky v rekordním objemu 8 miliard eur. Celkový objem spravovaných aktiv se u našeho správce aktiv v roce 2019 zvýšil o 30 miliard eur na 276 miliard eur, a to díky dobré výkonnosti trhů.

V průběhu roku jsme nadále posilovali distribuční a zákaznické platformy, a to i prostřednictvím nových strategických partnerství. Akvizice společnosti Human Capital Services (HCS) v Nizozemsku posílila naši pozici, co se udržitelné zaměstnatelnosti týče, a navíc podporuje širší posun od pojišťovacích produktů k nabídce řešení formou služeb. Ohlášená akvizice neživotní pojišťovny VIVAT dále posílí naši tržní pozici v segmentu neživotního pojištění v Nizozemsku. Naše bilance zůstává velmi silná, s kapitálovým ukazatelem Solvency II na úrovni 218 % po odečtení konečné dividendy; hotovost ke konci roku 2019 dosahovala téměř 2 miliard eur. Na výroční valné hromadě akcionářů dne 28. května 2020 navrhneme konečnou dividendu za roku 2019 ve výši 1,40 EUR na kmenovou akcii. Celková dividenda za celý rok 2019 na kmenovou akcii tudíž oproti roku 2018 stoupne o 14 procent na 2,16 EUR.

Skupina NN dlouhodobě vrací nadbytečný kapitál svým akcionářům, a na tom se nic nemění. Dnes jsme ohlásili nový program zpětného odkupu akcií v objemu 250 milionů eur, který začne 2. března 2020 a který bude dokončen během 12 měsíců. Toto rozhodnutí zohledňuje skutečnost, že v roce 2020 očekáváme odliv peněžních prostředků v souvislosti s nabytím neživotní pojišťovny Vivat a splacením prioritního dluhu, který nehodláme refinancovat.

Do budoucna hodláme uplatňovat progresivní dividendovou politiku. Máme také v úmyslu každý rok provádět další program odkupu akcií ve výši nejméně 250 milionů eur. Další přebytečný kapitál bude akcionářům vrácen, pokud nebude moci být využit k vytváření hodnoty.“

Klíčové údaje NN Group 

v mil. EUR 4Q19 4Q18 Změna 2019 2018 Změna
Provozní výsledek všech jednotek 428 343 24,9 % 1 794 1 626 10,3 %
Čistý výsledek  329 -533 1 962 1 117 75,7 %

Ukazatel Solvency II

4Q19

218 %

3Q19

217 %

          4Q18

           130 %

Hlavní výsledky divize Insurance Europe:

 • Provozní výsledek klesl na 69 milionů eur ze 72 milionů eur ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018, a to kvůli zvýšeným administrativním nákladům a nižším penzijním poplatkům v Rumunsku, které byly částečně vyváženy příznivým vývojem úmrtnosti a nemocnosti v Belgii.
 • Celkový provozní výsledek za rok 2019 se zvýšil na 283 milionů eur oproti 271 milionům eur v roce 2018, a to díky vyšším poplatkům na Slovensku, růstu pojistné ochrany a jednorázového plnění v neživotním pojištění ve výši 6 milionů eur, částečně vyváženým nižšími poplatky v rámci spoření na penzi v Rumunsku.
 • Celoroční hodnota nového obchodu (VNB) stoupla v roce 2019 na 204 milionů eur ze 168 milionů eur v roce 2018, což představuje nárůst o 21,4 procenta. Výsledek pozitivně ovlivnil lepší produktový mix a vyšší prodeje životního pojištění a produktů pro spoření na penzi.

—————————–

NN Group

NN Group působí v 18 zemích, kde poskytuje služby 17 milionům klientů, o které pečuje 15 000 zaměstnanců. NN navazuje na 170letou tradici v oboru finančních služeb a její název je odkazem na pojišťovnu Nationale-Nederlanden, pod jejíž vlajkou NN v minulosti působila i v České republice. NN Group se celkově zaměřuje především na životní pojištění, důchodové spoření a investiční management, v některých zemích ale poskytuje i bankovní a další finanční služby.

NN Životní pojišťovna 

NN Životní pojišťovna působí na českém trhu již od roku 1992, kdy pod názvem Nationale-Nederlanden začala jako první zahraniční pojišťovna nabízet životní pojištění. NN Životní pojišťovna je držitelem ocenění Superbrands 2016, 2018 a 2019, její produkty se pravidelně umisťují na předních místech v oborových soutěžích. Po stříbru mezi životními pojišťovnami ve výzkumu Hospodářských novin „Nejlepší pojišťovna 2018“ získala v roce 2019 nejvyšší titul „Nejlepší životní pojišťovna“. V soutěži „Finparáda.cz – Finanční produkt roku 2018“ se flexibilní životní pojištění NN Smart umístilo na 2. místě v kategorii „Investiční životní pojištění“ a rizikové životní pojištění NN Život na 2. místě v kategorii „Rizikové životní pojištění“. Více informací najdete na www.nn.cz.

NN Penzijní společnost 

NN Penzijní společnost začala nabízet soukromé spoření na penzi v roce 1995 jako jedna z prvních společností v České republice. Za 20 let působení v ČR připsala klientům zhodnocení ve výšce 5 miliard korun. V roce 2013 klientům přinesla inovativní řešení správy soukromého spoření na penzi v podobě on-line portálu Moje NN, který postupně rozšířila i na správu životní pojištění. NN Penzijní společnost je držitelem ocenění Superbrands 2017. V soutěži „Finparáda.cz – Finanční produkt roku 2017“ se NN Penzijní společnost umístila na 3. místě v kategorii „Doplňkové penzijní spoření“. Bližší informace o NN Penzijní společnosti najdete na www.nnpenzijnispolecnost.cz.