Čeští arboristé zachraňují evropské stromy ohrožené suchem, nastavují standardy péče

Nedostatek srážek, vysychající spodní vody i nízká odolnost vůči nemocem a škůdcům – tomu všemu musí aktuálně čelit evropské stromy. Čeští arboristé, kteří dlouhodobě patří mezi špičku v oboru, pomáhají nastavovat standardy péče o ohrožené dřeviny. Odborníci z Arboristické akademie vedou tým 11 zemí, který řeší, jak stromy správně prořezávat, jak řešit jejich stabilitu a jak si poradit s novou výsadbou. První ze seminářů proběhl minulý týden v italském Trevisu. Cílem je především zachránit stávající zeleň.

Evropské stromy ohrožuje změna klimatu. Projevuje se hlavně vyššími teplotami a nedostatkem vláhy, které v celé řadě lokalit vedou k poklesu hladiny spodních vod. „V České republice je situace kritická především v Pardubickém kraji a na Vysočině. Stejně tak ale o přežití bojují stromy například v Itálii a Španělsku, kde navíc situaci komplikuje výskyt řady chorob a škůdců napadajících oslabené porosty. Stromy na tyto změny reagují také poklesem fyziologické vitality, která představuje základ jejich “imunity” proti chorobám a škůdcům. Těm pak v oslabeném stavu nedokážou odolat,“ popisuje Josef Grábner, předseda Arboristické akademie.

Evropské standardy péče nastavují odborníci z Česka 

Čeští odborníci na péči o stromy se řadí ke světové špičce. „Česká republika již od roku 2012 zahájila v rámci aktivit Agentury ochrany přírody a krajiny ČR práce na oborových arboristických standardech. Výsledkem práce je soubor volně šiřitelných oborových norem, které popisují, jak se správně starat o stromy ve všech fázích růstu. A to tak, aby byly úspěšně ošetřeny hlavně oslabené stromy. Náš postup inspiroval řadu evropských zemí, které projevily zájem o spolupráci,“ vysvětluje Grábner.  Pod vedením arboristů z Arboristické akademie se spojili zástupci celkem 11 evropských zemí za účelem vytvoření základního souboru Evropských arboristických standardů.

Tuzemští experti pro zahraniční kolegy připravují pravidla péče především ve třech oblastech: řez stromů, výsadba stromů a stabilizace korun. Cílem je obnovit vitalitu dřevin a zvýšit jejich odolnost vůči škůdcům. Aktuálně proběhly práce na prvním titulu (Řez stromů), které v únoru zakončilo setkání v italském městě Treviso. Další setkání proběhne v Německu. Celý projekt bude završen v roce 2022. 

Nová výsadba nepomůže, je třeba zachránit současné stromy

V posledních letech se objevují občanské iniciativy, které se věnují sázení semenáčků. Účinek podobné činnosti ale zdaleka nebude okamžitý. „Hodně se mluví o nové výsadbě, která ale v současné situaci nepomůže. Umírající stromy totiž nahradí až za mnoho let, kdy doroste do optimální velikosti. Zásadní je proto pečovat o stromy, které už ve městech i krajině jsou a svou funkci už plní. Je důležité, aby evropští odborníci sdíleli své zkušenosti a využili je k záchraně stávající zeleně,“ zdůrazňuje Jaroslav Kolařík, arborista ze společnosti Safe Trees.

*******

Informace pro editory:

Arboristická akademie je nezisková organizace zaměřená na komplexní vzdělávací a osvětovou činnost v oboru péče o dřeviny v mimolesním prostředí (arboristika). Klade si za cíl poskytovat kvalitní teoretické i praktické vzdělávání pro profesionální pracovníky i pro začínající zájemce. Nabízí jim kurzy, které slouží jako příprava pro oborovou certifikaci i celkový program celoživotního vzdělávání včetně přednášek a workshopů. Akademie je pobočným spolkem Českého svazu ochránců přírody. Více na www.arboristickaakademie.cz