Za vším hledej ženu …

Praha, 2. března 2020 – Nejen v běžném životě, ale i ve vědě a výzkumu stojí za mnohými pokrokovými myšlenkami právě ženy. Zaslouží si pozornost nejen tuto neděli 8. 3. na Mezinárodní den žen, ale v průběhu celého roku. Technologická společnost 3M celosvětově podporuje ve svojí firemní kultuře diverzitu, přičemž ženy hrají v jejích týmech klíčovou roli. Ve 3M Česká republika je šest žen ve vedoucích pozicích a z celkového počtu 128 zaměstnanců tvoří ženy více než 40 %. Podíl žen ve středním a vyšším managementu 3M ve středoevropském regionu se dlouhodobě pohybuje okolo 30 %.

Podíl žen v 3M v regionu střední a východní Evropy

Stát Celkový počet zaměstnanců Počet žen  Procentuální zastoupení žen  Počet žen ve vedoucích pozicích 
Česko 128 53 41 % 6
Slovensko 45 26 58 % 4
Polsko 432 180 46 % 42
Maďarsko 98 49 50 % 14
Ukrajina  91 50 55 % 3

Na letošní Mezinárodní den žen (resp. na následující pracovní den) si 3M pro své zaměstnankyně připravilo program, který kombinuje vzdělávání, sdílení zkušeností i relax. Pro globální firmu, jako je 3M, je diverzita přirozeně zakořeněná ve firemní kultuře. Uvnitř společnosti napříč regiony existují různé platformy jako například 3M Employee Resource Networks, která pomáhá prosazovat rozmanité prostředí, seberozvoj a spolupráci mezi týmy bez rozdílu pohlaví, kultury, životního stylu nebo vzdělání a zkušeností. Každý region a obchodní skupina má svého „Inclusion Champion“, který jednotlivé skupiny reprezentuje a zastřešuje jejich iniciativy na lokální úrovni. 

Mentoringový program pro ženy 

Rovnoprávné postavení žen v rámci firemní kultury podporuje 3M dlouhodobě i prostřednictvím další platformy – Women’s Leadership Forum. Ta poskytuje ženám různorodé možnosti v oblasti osobnostního rozvoje. „Díky této platformě mají ženy v naší společnosti silný hlas, přinášející jiný manažerský pohled, který má velmi pozitivní vliv na obchodní výsledky společnosti i na motivaci zaměstnanců,“ říká Olga Čadová, HR Partner 3M ve východoevropském regionu. 

Ve vedoucích pozicích v české pobočce 3M najdeme ženy odpovědné za naceňování a analýzy, služby pro zákazníka, právní poradenství, personalistiku nebo marketing. Samozřejmostí na všech řídících úrovních a ve všech divizích společnosti 3M je i pravidlo rovného platového ohodnocení bez ohledu na pohlaví zaměstnance. Mezi benefity, které oceňují především ženy – matky ve vedoucích pozicích, patří flexibilní pracovní doba, práce z domu nebo na částečný úvazek. „3M tak získává podporu kvalifikovaných pracovníků, kteří se v problematice dobře orientují. Nejen že zůstanou v kontaktu se svými kolegy a mají přehled o dění v naší společnosti, ale pracovní flexibilita jim umožňuje i kvalitně trávit čas se svojí rodinou,“ dodává Olga Čadová. 

Ženy se podepsaly i pod množství technologických inovací či patentů ve 3M. Zářnými přiklady jsou Audrey Sherman nebo Kathleen Shafer.

Audrey Sherman – žena 139 patentů 

Pracuje jako vědkyně ve 3M Medical Solutions a zároveň je první a jedinou ženou za více než  stoletou existenci společnosti, která před třemi lety dosáhla hranice 100 patentů. Audrey začala svoji kariéru ve 3M jako stážistka ještě při střední škole. Svůj první patent získala už po pěti letech působení ve firmě. V současnosti má na svém kontě celkem 139 patentů a její práce ještě zdaleka nekončí. 

Kathleen Shafer – žena, která mění kukuřici na plasty 

Ve 3M pracuje v laboratoři na výzkum materiálů. Zaměřuje se na vývoj dlouhých, špagetovitých řetězců molekul nazývaných polymery – zkrátka plasty. Kathleen se specializuje na výrobu polymerů z obnovitelných zdrojů (plasty vyrobené z rostlin) a fotopolymery (plasty vyrobené pomocí světla), které mají reálné využití ve stomatologii a dalších oborech. Jedním z jejích nejvýznamnějších přínosů jsou fotopolymerové živice používané do zubních výplní. Kathleen Shafer se též snaží podporovat zájem mladé generace o vědu a techniku. Například organizováním seminářů o makromolekulární chemii pro středoškoláky nebo v rámci vědeckého programu Cool Chemistry pro dívky na základních školách. 

O společnosti 3M

3M je přední globální technologická společnost se sídlem v St. Paul v USA. Již déle než 100 let vyvíjí inovativní výrobky a řešení pro průmysl, energetiku a telekomunikace, bezpečnost a zabezpečení, zdravotnictví, kancelář a domácnost. Diversifikované portfolio 3M zahrnuje přes 50 tisíc výrobků. Všechny výrobky spojuje jedna vlastnost – v daném odvětví představují inovativní řešení, které kromě důmyslnosti a efektivity podporuje udržitelnost, bezpečnost a zdraví lidí. Výrobky 3M se nabízí například pod značkami Scotch®, Post-it®, 3M™ Spofaplast®, FUTURO™, VHB™, Dual Lock™, Scotch-Brite™, Trizact™, Cubitron™, Bumpon™, 3M™ Novec™, Dyneon™, Thinsulate™, Ceradyne®, Peltor™, Speedglas™ a dalšími.

3M Česko, spol. s r.o. působí jako výhradní zastoupení 3M Company na českém trhu. Řadí se mezi nejvýznamnější partnery českého průmyslu, zdravotnictví, školství a vědy. V každé oblasti činnosti 3M navazuje na 100 let v oblasti inovací. V Praze má vlastní Inovační centrum 3M (Application Development Lab / ADL) pro vývoj a testování zákaznických aplikací. Více informací o společnosti 3M a jejím nasazení pro inovace je k dispozici na portálech 3M.cz.

Tagged