Celých 16 týdnů placené dovolené nejen pro tatínky! Vodafone výrazně vylepšuje benefity pro zaměstnance

3. března 2020 – Od dubna poskytne společnost Vodafone 16 týdnů plně placené rodičovské dovolené každému zaměstnanci, jehož partnerce se narodí dítě, nebo pokud spolu dítě adoptují. Kdo chce hrát v péči o děti aktivnější roli, nebude muset řešit finanční nebo kariérní omezení. Vylepšené benefity čekají i na matky. Vodafone nabízí nejen férové pracovní podmínky, ale chce tak více přispět k řešení společenských problémů v Česku, jako je návrat maminek s malými dětmi na trh práce nebo zapojení partnerů do péče o rodinu a domácnost.

Sladit pracovní život s tím rodinným není vždy lehké. Vodafone dělá maximum pro to, aby se to jeho zaměstnancům dařilo. Stát poskytuje jeden týden otcovské dovolené. Vodafone v posledních letech nabízel otcům další 2 týdny placeného volna, které od 1. dubna prodlužuje na 16 týdnů plně placené rodičovské dovolené každému zaměstnanci, jehož partnerce se narodí dítě. Stejná nabídka platí i v případě adoptování dítěte. Prvních 16 týdnů mateřské dovolené dostanou plný plat i maminky – firma jim dorovná rozdíl do plné mzdy. A aby byl návrat do práce plynulejší, dostávají rodiče možnost dalších 6 měsíců pracovat na částečný úvazek za plnou mzdu.

16 týdnů placeného volna si může vyčerpat zaměstnanec v kuse, nebo po částech na základě domluvy s nadřízeným, a to nejdéle do 1,5 roku věku dítěte.

Starat se mohou oba rodiče

„Vnímáme rodinu jako jeden z pilířů spokojenosti našich zaměstnanců, a proto zavádíme tento ojedinělý benefit na českém trhu. Chceme, aby zaměstnanci v prvních měsících mohli upevnit pouto se svými malými dětmi a nemuseli přitom řešit finance nebo kariéru. Ke všem rodičům se chováme stejně vstřícně,“ říká Petr Dvořák, generální ředitel společnosti Vodafone Czech Republic.

„Ženy se běžně setkávají s předsudky a problémem vyvážení svého profesního a rodinného života. Naše nové benefity umožní oběma rodičům pečovat o děti společně. Nabízíme větší flexibilitu a podporu v době, kdy to rodiny nejvíce potřebují,“ doplňuje Carl Clarke, viceprezident pro lidské zdroje a majetek Vodafonu v Česku. A zdůrazňuje, že nové benefity mohou využít i stejnopohlavní páry.

Vedle toho připomíná například to, že všichni zaměstnanci mohou běžně pracovat z domova a mají 5 dní osobního volna nad rámec pětitýdenní dovolené. 

Pomoc pro zaměstnance, kteří ji potřebují 

Kromě benefitů pro rodiče nabízí Vodafone řadu dalších benefitů zaměstnancům, kteří mohou potřebovat zvláštní podporu a péči. Pracovníci se zdravotním znevýhodněním získávají 5 dnů osobního volna navíc. Pomoc je připravená i pro zaměstnance vystavené domácímu násilí – kromě právní a lékařské pomoci dostávají navíc až 10 dní placené dovolené. Volno nebo možnost pracovat odkudkoli mohou využít i ti, kteří obětem domácího násilí pomáhají. 

Až dva pracovní týdny placené dovolené dostanou také ti, kteří se potřebují postarat o vážně nemocného člena rodiny. 

Vodafone zavedl i zaměstnanecký asistenční program dostupný nonstop 24 hodin denně, který všem zaměstnancům umožňuje využít zdarma několik konzultačních hodin u psychologa ročně. Asistenční program nabízí odbornou pomoc také třeba při finančních a právních potížích.

Celosvětový průzkum společnosti Accenture mezi 30 tisíci spotřebiteli v 35 zemích zjistil, že 62 procent zákazníků požaduje, aby společnosti zaujaly stanovisko k aktuálním a široce relevantním otázkám, jako je udržitelnost, transparentnost a spravedlivé pracovní postupy. „Ve Vodafonu chápeme, že v rozhodujících okamžicích potřebují zaměstnanci více péče a podpory. Chceme zároveň každému umožnit, aby mohl být sám sebou. Podporujeme spravedlivou společnost a rovnost žen a mužů je toho klíčovou součástí, “uzavírá Carl Clarke.

O Vodafone Czech Republic

Vodafone Czech Republic je od roku 2005 součástí jedné z největších telekomunikačních skupin na světě Vodafone Group. V České republice poskytuje služby více než 3,9 milionu zákazníků. Od roku 2007 přináší komplexní telekomunikační služby pro firemní zákazníky prostřednictvím řešení Vodafone OneNet a nyní provozuje přes 1,5 milionu firemních SIM karet. Po integraci UPC Česká republika v červenci 2019 se Vodafone rozrostl o 1,5 milionu domácností připojených k síti nové generace, která poskytuje více než půl milionu zákazníků služby vysokorychlostního pevného internetu, půl milionu zákazníků kabelovou televizi a dvě stě tisícům uživatelů pevné telefonní služby.  Vodafone už několikrát dostal ocenění Best in Test za kvalitu hlasových služeb a datových přenosů na základě testů provedených společností P3 communications. Aktuálně pokrývá jeho mobilní síť LTE 99 % populace ČR. Zároveň Vodafone nabízí pevné připojení k internetu, a to 99 % českých domácností. Kromě toho na podzim 2017 pokryl Českou republiku speciální sítí úzkopásmového internetu věcí NB-IoT a v prosinci téhož roku spustil komerční provoz. Vodafone se řídí dlouhodobou strategií udržitelného podnikání, hlásí se ke globálním Cílům udržitelného rozvoje (SDGs) a podporuje digitalizaci a diverzitu ve společnosti. Klade důraz na ochranu životního prostředí a využívá jen energii z obnovitelných zdrojů. Vodafone podporuje inovativní startupy a podnikatele v regionech. Zaměstnanci společnosti věnují ročně dobrovolnickým aktivitám více než 7500 hodin prostřednictvím Nadace Vodafone. Ta se za 14 let od svého založení dostala mezi nejdůležitější podporovatele a investory do technologických sociálních inovací, které zlepšují život společnosti a znevýhodněných skupin. Více informací na www.vodafone.cz.