Leasingové společnosti loni poskytly podnikům na stroje a zařízení 30,25 mld. Kč, meziročně o 8,3 % více

Praha 4. března 2020. Členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) loni poskytly firmám a podnikatelům na financování strojů či zařízení 30,25 miliardy korun, tedy o 8,3 % více peněz než v roce 2018. Celkem členové ČLFA v roce 2019 profinancovali 17 637 strojů a zařízení, meziročně o 7,2 % více.

„Jde o významný posun v porovnání s rokem 2018, kdy objem financování strojů a zařízení stagnoval. Ukazuje se, že podniky se navzdory horším makroekonomickým vyhlídkám nebojí investovat do modernizace. Řada z nich využívá prostředky poskytnuté našimi členskými společnostmi na zavádění automatizace a robotizace do své výroby. Je to pozitivní jev z pohledu celé ekonomiky, která díky tomu zvyšuje svou konkurenceschopnost,“ říká Jaroslav Krutilek, generální tajemník ČLFA, která sdružuje přední leasingové a úvěrové firmy.

V přehledu komodit financovaných členy ČLFA v roce 2019 v podnikatelské sféře náleží strojům a zařízením 29% podíl. Dvě třetiny z celkové sumy peněz, kterou loni členské firmy ČLFA poskytly na financování strojů a zařízení, čerpají zákazníci formou podnikatelského úvěru a bezmála pětinu pomocí obdobně koncipovaného finančního leasingu. Zbývajících 15 % připadá na operativní leasing, tedy pronájem věci spojený s doplňkovými službami.

Nejvíce financí si podnikatelské subjekty loni půjčily na zemědělské a lesnické stroje (8,98 mld. Kč), na kovoobráběcí a ostatní obráběcí stroje (5,58 mld. Kč), na stroje pro těžbu, dobývání a stavebnictví (4,81 mld. Kč) a na manipulační a skladovací techniku (3,56 mld. Kč).

Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA)

je zájmovým sdružením finančních institucí zabývajících se finančním a operativním leasingem, úvěry a splátkovými prodeji pro domácnosti i podnikatele a factoringem. Od svého založení v roce 1991 prosazuje jejich společné zájmy a je zároveň partnerem orgánů státu při řešení problémů odpovídajících sektorů finančního trhu. V současné době má 44 členů. Více na: www.clfa.cz.