Většina nových firem začíná podnikat s minimálním základním kapitálem

Možnost založit společnost s ručením omezeným s minimální výši vkladu vlastníka do základního kapitálu společnosti preferuje čím dál víc podnikatelů. Z firem, které byly založeny v loňském roce, má základní kapitál nižší než 200 000 korun necelých 86 % z nich. Podnikatelé pro svoji novou firmu nejčastěji volí základní kapitál ve výši 1 000 nebo 10 000 korun. Informace vyplývají z databází a výpočtů poradenské společnosti Bisnode.

„Popularita firem s nízkým kapitálem je v posledních letech na vzestupu. Zakládat společnosti s ručením omezeným s minimálním kapitálem umožnil zákon o obchodních korporacích platný od roku 2014 s cílem odstranit nadbytečné bariéry při vstupu do podnikání,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová. Podle dat Bisnode se počet nově založených společností s ručením omezeným v období od 2014 do 2017 každoročně zvyšoval. Od roku 2018 se tento trend obrátil, nicméně stále bylo každý rok založeno více nových firem než před rokem 2014. „Zatímco v roce 2014 bylo založeno 69 % společností s ručením omezeným s kapitálem nižším než 200 000 Kč, zatímco loni jich bylo téměř 86 %,“ dodala Petra Štěpánová z Bisnode.

Základní kapitál v nově vzniklých s.r.o. (2014 – 2019)

Základní kapitál 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Kč 7,41 % 5,52 % 4,49 % 4,58 % 3,85 % 3,32 %
2 – 199 999 Kč 61,47 % 72,57 % 76,93 % 79,50 % 81,13 % 82,28 %
Nižší než 200 000 Kč celkem 68,88 % 78,09 % 81,42 % 84,08 % 84,99 % 85,60 %
200 000 Kč 25,00 % 17,96 % 14,68 % 12,20 % 11,53 % 11,37 %
Vyšší než 200 000 Kč 6,12 % 3,95 % 3,90 % 3,72 % 3,48 % 3,02 %

Zdroj: Bisnode

Do základního kapitálu nových společností s ručením omezeným v roce 2019 podnikatelé investovali 4,3 miliardy korun, průměrný základní kapitál jedné firmy tak přesahuje 147 900 korun.  Meziročně se snížil celkový objem kapitálu v základním jmění o 0,9 miliardy korun a průměrný základní kapitál se snížil o 23 600 korun.

V roce 2019 byl mezi nově založenými firmami nejčastější základní kapitál ve výši 1 000 Kč. S tímto základním kapitálem byla loni založena více než pětina společností s ručením omezeným. Následoval kapitál 10 000 Kč, který má 17 % nových firem a kapitál ve výši 100 000 Kč u 12,5 % společností s ručením omezeným. Základní kapitál ve výši 200 000 korun má 11,4 % firem založených v uplynulém roce. Minimální výši základního kapitálu, tedy 1 Kč, zvolilo jen 3,3 % společností, které byly loni v registrovány.

TOP 5 – nejčastější základní kapitál u sro založených v roce 2019

Základní kapitál Počet firem Podíl na celku
1 000 Kč 6 300 21,87 %
10 000 Kč 4 884 16,96 %
100 000 Kč 3 588 12,46 %
200 000 Kč 3 278 11,38 %
20 000 Kč 1 807 6,27 %

Zdroj: Bisnode