Průzkum: V implementaci chytrých zařízení do domácnosti vidí budoucnost až 43 % Čechů

Inovační společnost IdeaSense zjišťovala, jak se sílící trend chytrých technologií a internetu věcí v oblasti bydlení promítá do života Čechů a do jaké míry by jednotlivé nápady a vylepšení chtěli začlenit do svého života. Chytrá domácnost se zamlouvá 43 % z nich, ale jen 24 % by ji v současné době chtělo instalovat. Téměř třetina (33 %) zase považuje za přirozenou součást technologického vývoje hlasové ovládání a 47 % by rádo nechalo instalovat solární panely.

2017-10-09 15_20_14-IdeaSense - inovace a design thinking

Myšlenka chytré domácnosti, tedy nastavení a ovládání vnitřního vybavení domu prostřednictvím informačních technologií, se zamlouvá téměř polovině Čechů. 43 % z nich uvedlo, že v nich koncept vyvolává pozitivní pocity a jeho uživatelům usnadňuje život. Názory se ale lehce liší dle pohlaví. Zatímco tento postoj sdílí 51 % mužů, o chytré domácnosti smýšlí optimisticky jen 34 % žen. 22 % Čechů je k celé ideji skeptická a pětina zmínila, že v nich vyvolává spíše obavy. Jen o něco menší procento lidí (15 %) nemá na koncept specifický názor.

Hlasové ovládání se v moderních technologiích hojně využívá, v běžném životě už tolik ne

S chytrou domácností se automaticky pojí hlasové ovládání. Pokročilá umělá inteligence umožňuje počítačům rozpoznávat náš hlas s větší přesností a implementace této funkce je v moderních technologiích velice běžná. Česká společnost je však s ohledem na tento trend poněkud rozdělená. Pouze 6 % respondentů potvrdilo, že hlasové ovládání již aktivně používá, a 33 % uvedlo, že funkci pokládá za přirozenou součást technologického vývoje a s její realizací do budoucna počítá. Na druhou stranu, 39 % Čechů si momentálně nedokáže představit, že by se hlasové příkazy staly běžnou součástí jejich denních aktivit, a 22 % uvedlo, že tento typ technologie používat ani nechtějí. 

Pro výstavbu domů Česko stále preferuje lidskou sílu

Pokud jde o kompletní výstavbu domů bez zásahu lidské síly, česká společnost považuje myšlenku spíše za abstraktní. Takovou skutečnost si dokáže představit pouze 26 % Čechů, přičemž stavba prostřednictvím robotů je atraktivnější spíše pro muže (36 %). U žen se jedná pouze o 16 %. Odklon od tradiční konstrukce prozatím nevidí reálně 68 % respondentů, 6 % z nich svůj názor nevyjádřilo.

Češi se ve věci využití technologických inovací v oblasti stavebnictví rozcházejí

Názor na jednotlivé moderní přístupy ve stavebnictví u nás opravdu není ucelený. Jakmile jde o to, které z nich by Češi reálně chtěli využít, čísla se proměňují. Například 47 % z nich by rádo využilo instalace solárních panelů a 34 % lidí se zamlouvá možnost 3D simulace domu i interiéru. 29 % Čechů by dokonce využilo virtuální realitu pro vizualizaci modelu domu či vnitřního vybavení, ale pouze 24 % by v současné době nechalo instalovat chytrou domácnost. Co se týče využítí výše zmíněných robotů pro samotnou výstavbu, alternativu by využilo pouze 13 % dotázaných.

“Využití umělé inteligence v běžném životě představuje vysoký potenciál, potvrdili jsme si ale, že řada inovačních konceptů je pro české spotřebitele v současné době stále neuchopitelná. Je zajímavé pozorovat, jaké inovace by rádi využili a co je pro ně naopak věcí budoucnosti. Pro nás jsou získaná data důležitým odrazovým můstkem a představují pro nás výzvu, jak jednotlivé technologie Čechům přiblížit,” komentuje výzkum Chief Commercial Officer  IdeaSense Lukáš Vynikal.

Průzkum realizovala společnost IdeaSense prostřednictvím vlastního nástroje Ideapoly. Ideapoly je softwarová platforma, která pracuje na bázi prediktivního trhu a kolektivní inteligence. Ve vzorku bylo zahrnuto 2011 respondentů napříč Českou republikou ve věku 18–60 let.

O IdeaSense

Společnost IdeaSense vznikla v roce 2012 a platí za leadera na trhu s inovacemi. Firmám z České republiky i zahraničí dodává inovace produktů, služeb a business modelů prostřednictvím Inovačních farem®. Inovační proces vychází z přístupu Human-centered design, který zajišťuje vývoj inovací přesně cílený na příležitosti na trhu (tzv. Jobs-To-Be-Done) a zároveň na dlouhodobou výnosnost inovací. IdeaSense klientům nabízí mimo jiné také zázemí v kulturní antropologii a behaviorální psychologii, které zajišťují výzkum trhu na vysoké úrovni. V inovačním procesu spolupracuje s členy IdeaSense Advisory Boardu – špičkovými odborníky a osobnostmi, kteří jsou přítomni v každém realizovaném projektu.

Kromě vývoje inovačních řešení společnost pomáhá firmám aktivovat vlastní inovační potenciál skrze školení a nastavení interních inovačních ekosystémů. Poskytuje nástroje pro crowd innovation, tj. zapojení zaměstnanců a zákazníků do inovačního procesu. IdeaSense jako jediná v České republice využívá nejefektivnějších způsobů testování tržního potenciálu inovací prostřednictvím prediktivních trhů. Poskytuje kompletní servis v oblasti vývoje inovací, včetně dohledu nad realizací či implementaci inovací skrze dceřiné startupy.

Více informací na: www.ideasense.cz.