AČTO: Pomozte si sami, vzkázal stát do regionů a omezil nákupní možnosti

Reakce Asociace českého tradičního obchodu a COOPu:

 „Na rozdíl od zahraničních řetězců provozujeme prodejny hlavně v regionech, kde jsme v osobním kontaktu s lidmi a ze zkušenosti tak víme, že nejlepší způsob jak omezit pohyb, nevytvářet fronty je zachovat klid, bohužel současná opatření naopak chaos často vytváří,“ říká předseda Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) Pavel Březina.

„Vytvoření časového pásma mezi sedmou a devátou hodinou pouze pro zákazníky starší 65 let je samozřejmě velkým zásahem pro obchodníky a především pak pro zákazníky. Všichni samozřejmě chápeme tento krok vlády jako maximální snahu pro ochranu nejrizikovější skupiny obyvatelstva. Je potřeba si ale také uvědomit komplikace spojené s tímto nařízením. Například pro malé prodejny, které mají zkrácené víkendové prodejní doby, může nastat situace, že již ostatní zákazníci nebudou mít časový prostor pro nákup o víkendu. Domníváme se tak, že toto dvouhodinové časové pásmo pro zákazníky 65+ by nemělo platit pro malé prodejny vůbec, nebo alespoň ne o víkendech,“ dodává Pavel Březina, předseda Asociace českého tradičního obchodu.

„Nové časy uzavírek prodejen způsobují, že dochází k zmatkům, konfliktům mezi staršími a mladšími zákazníky, které musí v některých případech řešit policie. Navíc díky tomu vznikají větší skupinky lidí, které by se jinak vůbec netvořily. Výsledkem také je, že část obyvatel v mladším věku jezdí nově do velkých měst na nákupy, kde jsou pozdější otevírací doby a restrikce vlády se tak na takové prodejny nevztahují. Výsledkem proto je, že se koncentrují právě na těchto místech,“ upozorňuje Lukáš Němčík za COOP.

Vyjádření starostů:

„Dovolím si vzdát všem vašim zaměstnancům na prodejnách hold. Jsou to hrdinové, stojí v první linii a obětavě plní své povinnosti. Ještě jednou všem děkuji,“ ocenil práci zaměstnanců prodejen COOP starosta Kostelce nad Orlicí František Kinský.

„Osobně považuji nařízení vlády za zcela nesmyslné a popírající předchozí rozhodnutí o tom, aby zůstali senioři doma. My jsme vytvořili systém zajištění nákupů pro ně, který je teď celkem k ničemu,“ reaguje na změnu otevírací doby pro seniory 65+ starosta Telče Roman Fabeš.

„Velice si vážím všeho, co pro občany děláte vy a všichni zaměstnanci. Systém, který teď zavedla vláda, mi přijde vytržený z potřeb obyvatel obcí. Ráno si nakupují svačiny pracující, kupuje se pečivo pro děti. O víkendech budou vzhledem k otevírací době 2 hodiny pro důchodce až moc, ve zbytku otevírací doby se do prodejny nahrne zbytek obyvatel a veškerá opatření jdou vniveč. Vzhledem k vytížení pracovníků obchodu bych chápal omezení pracovní doby,“ zdůrazňuje směrem k managementu COOPu starosta městyse Mohelno Jiří Šanda.

Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) sdružuje a zastupuje významné české maloobchodní sítě, družstva a aliance: BALA, BRNĚNKA, CBA, COOP, ENAPO, ESO Market, Kubík, Pramen CZ a Sklizeno. Celkem jde o 7000 prodejen s cca 30 000 zaměstnanci.