Podívejte se na unikátní webinář s leaderem oboru, prof. Marcelem Amatem, M.D., Ph.D.

Jak správně zacházet s pacienty, kteří mají v důsledku např. COVID-19 syndrom akutní dechové tísně (ARDS), jak využívat elektrickou impedanční tomografii (EIT) a jak právě s její pomocí řídit polohování pacientů, aby se zlepšila funkce jejich postižených plic. To vše byla náplň semináře se světově respektovaným leaderem oboru, brazilským pneumonologem, prof. Amatem. Webinář proběhl 20. března.

Využití impedanční tomografie přímo v rámci polohování lůžky LINET je jednou z inovací, na které pracuje tým LINET pod vedením Martina Ričla, šéfa oddělení klinického výzkumu. Podílí se na něm i tuzemské kapacity z 1. lékařské fakulty UK, MUDr. Mikuláš Mlček Ph.D. a MUDr. Michal Otáhal Ph.D. z KARIM VFN. 

„Sestavili jsme špičkový mezinárodní tým, který může v oboru plicní ventilace dokázat opravdu hodně. Vše vzniká na platformě lůžek LINET, které nabízí jako první na světě i možnost laterálního náklonu až o 30 stupňů. Díky tomu a propojení s EIT umíme pacienty polohovat zcela dle jejich individuálních potřeb tak, aby jim plíce fungovaly co nejlépe,“ říká Martin Ričl. 

Webinář byl omezen na jeden tisíc diváků. LINET ho nabídnul vzhledem ke svému působení ve více než 100 zemích lékařům prakticky na celém světě. Jeho záznam můžete shlédnout zde.  

Technologie elektrické impedanční tomografie, kterou sestavili odborníci ze společnosti TIMPEL Medical, podává lékaři intenzivistovi detailní informace o plicní mechanice a poskytuje okamžitou zpětnou vazbu, kterou lze využít k nalezení optimální polohy pacienta v konkrétním okamžiku. 

„TIMPEL Medical je v projektu náš strategický partner. Lůžka už dávno nejsou pouhým místem, kde pacient leží. Jsou aktivním pomocníkem v udržení či zlepšení pacientova zdraví. Tematikou plicní ventilace se LINET zabývá už několik let. Nyní je téma v centru pozornosti. Je zřejmé, že musíme udělat vše pro zvládnutí současné pandemie a přípravě na takové situace,“ dodává Martin Ričl. 

LINET Group je největším evropským dodavatelem zdravotnických lůžek, antidekubitních matrací, nábytku i kompletních řešení pro nemocnice a pečovatelská zařízení. Sídlí v nizozemském Dordrechtu a zaměstnává 1900 lidí v 20 společnostech a lokalitách. Výrobkové portfolio skupiny tvoří známé značky lůžek LINET, wissner-bosserhoff, zahrnuje také matrace a nabídku doplňují i výrobky BORCAD Medical: porodní lůžka, gynekologická, transportní a dialyzační křesla. Firma si svůj stabilní organický růst udržuje díky schopnosti přinášet nové výrobky maximálně přizpůsobené potřebám zákazníků. Více na www.linet.cz