Zdravotnická skupina EUC se zapojila do diagnostiky vyšetření koronaviru. Otestuje i samoplátce

Mezi laboratoře oprávněné k diagnostice vyšetření koronaviru SARS-CoV-2 (COVID-19) patří nyní také EUC Laboratoře a CGB laboratoř, které jsou součástí zdravotnické skupiny EUC. Obě pracoviště tak umožní zvýšení protestovanosti české populace.

EUC Laboratoře zprovoznily odběrový stan pro indikované pacienty i samoplátce v Praze na Veleslavíně. „Testování v odběrovém stanu na Veleslavíně na COVID-19 je primárně určeno pro indikované pacienty praktickým lékařem, pneumologem nebo příslušnou hygienickou stanicí,“ informuje MUDr. Petr Podroužek, CSc., odborný ředitel EUC Laboratoří, a dodává: „V případě volných kapacit odběrů lze umožnit i testování pro samoplátce.“

Provozní doba stanu je denně od pondělí do pátku, a to od 8 do 12 hodin (Veleslavínská 1/30, Praha 6). Podmínky odběrového stanu umožňují bezpečný přístup pacientů tak, aby indikovaní pacienti nepřicházeli do kontaktu se samoplátci. Indikovaní pacienti, kteří přijíždějí svým autem, jsou otestovaní přímo v něm. Cena vyšetření pro samoplátce je 2.500 Kč. 

CGB laboratoř se sídlem v Ostravě zahájila spolupráci s Nemocnicí s poliklinikou Karviná – Ráj, která chce rozšířit kapacity testování vzorků na COVID-19 odebraných v nemocničním stanu. CGB laboratoř v současné době otestuje 80–100 vzorků denně právě pro karvinskou nemocnici. „Plánujeme se dostat na dvojnásobek kapacity, abychom mohli testovat
i pro další zdravotnická zařízení Moravskoslezského kraje. Vše koordinujeme s Krizovým štábem Moravskoslezského kraje,“ říká RNDr. Magdalena Uvírová, Ph.D., ředitelka CGB laboratoře.

Těsně před spuštěním je odběr a testování koronaviru v odděleném pavilonu EUC Kliniky Ostrava. Zde budou odebírány vzorky primárně indikovaným pacientům praktikem, pneumologem či hygienickou stanicí a v případě volných kapacit i samoplátcům. 

Data ze zahraničí ukazují, že co nejvyšší protestovanost pomáhá se lépe s aktuální epidemiologickou situací vypořádat a umožňuje rozvolnění karanténních opatření. Číslo kolem 10 000 provedených testů denně v České republice, spolu s aktivním vyhledáváním nakažených, je cestou k efektivnímu snížení šíření viru v populaci. Rychleji se zachytí poměrně velký počet osob, které mají mírné nebo dokonce žádné příznaky onemocnění. Testovaní lidé s pozitivním nálezem se tedy začnou chovat ohleduplně vůči ostatním, protože vědí, že jsou nemocní a mohli by někoho nakazit. Aktuálně je v České republice kapacita k provedení 3000–4000 testů denně. Jednu z největších protestovaností má Jižní Korea, to jí umožňuje mít situaci pod kontrolou. Ještě lépe je na tom sousední Německo, kde otestují 160 tisíc lidí týdně.

Skupina EUC: 

Zdravotnická skupina EUC tvoří největší síť ambulantních klinik v ČR. Je největším poskytovatelem ambulantní péče, prémiové péče, mamoscreeningu a lékařské péče pro zaměstnavatele. Od roku 2011 do roku 2018 investovala 708 milionů korun především do modernizace přístrojů, vzdělávání zaměstnanců a elektronizace systémů a služeb. Ve 26 zdravotnických zařízeních napříč ČR (včetně 9 prémiových), 11 mamocentrech, 20 lékárnách a 11 laboratořích zaměstnává 2 230 zdravotníků, kteří poskytnou péči 1 milionu pacientů ročně. Na podzim 2017 vydala jako první v sektoru zdravotnictví v ČR emisi dluhopisů, v celkovém objemu 1,4 miliardy korun. Vice na www.euc.cz 

 

 

Označeno tagem