Piráti bojují za druhý termín přijímacích zkoušek a možnost odvolání vůči výsledku přijímacího řízení

Praha, 5. května 2020 – Piráti dnes v otevřeném dopise adresovaném ministru školství Robertu Plagovi vyzvali vládu k zajištění druhého termínu konání přijímacích zkoušek a možnosti odvolání vůči výsledku přijímacího řízení. Hlavní argument vlády pro zrušení druhého termínu, kterým byla minimalizace zdravotních rizik spojených s šířením COVID-19, není s ohledem na aktuální vývoj situace podle Pirátů udržitelný. „Vzhledem k rozhodnutí vlády o obnovení přítomnosti posledních ročníků základních škol nerozumíme tomu, proč by neměl být dětem v rámci přijímacích zkoušek druhý termín umožněn, pakliže bude jejich fyzická přítomnost ve školách umožněna,” uvádí Piráti v otevřeném dopise. Dále varují, že zrušení možnosti odvolání vůči výsledku přijímacího řízení, může potenciálně znevýhodnit některé neúspěšné uchazeče.

Celé znění otevřeného dopisu:

Vážený pane ministře,

vyzýváme Vás touto cestou k přehodnocení postoje vlády ve věci zrušení druhého termínu konání jednotných přijímacích zkoušek a zrušení možnosti odvolání uchazeče vůči výsledku přijímacího řízení, které bylo nahrazeno možností vydání nového rozhodnutí ředitelem školy.

Již v rámci projednávání příslušného zákona ve Sněmovně (zákon č. 135/2020) jsme upozorňovali na to, že příprava dětí k přijímacím zkouškám v důsledku současné situace probíhá v nestandardních a ztížených podmínkách, které ještě více prohlubují nerovnosti v přístupu ke vzdělávání (v ČR jde přitom o jeden z dlouhodobých problémů, na který upozorňuje například OECD). Vláda by proto měla tuto skutečnost v rámci přijímaných opatřeních více reflektovat, k čemuž bohužel nedošlo. Hlavním argumentem vlády pro zrušení druhého termínu konání jednotných přijímacích zkoušek byla minimalizace zdravotních rizik spojených s šířením COVID-19. S ohledem na vývoj situace, aktuální stav a postup vlády v uvolňování opatření přestává být nicméně tento argument udržitelný. Vláda umožnila přítomnost ve školách maturitním ročníkům a u závěrečných státních zkoušek na vysokých školách, rovněž umožnila návrat žáků posledních ročníků základních škol za účelem podpory jejich přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Příprava k přijímacím zkouškám na střední školu je jedním z nejdůležitějších momentů, který má na další vzdělávací dráhu dětí a jejich budoucí život zcela zásadní vliv. Z tohoto hlediska vnímáme pozitivně jakoukoliv snahu dětem v přípravě na přijímací zkoušky pomoci. Vzhledem k rozhodnutí vlády o obnovení přítomnosti posledních ročníků základních škol nicméně nerozumíme tomu, proč by neměl být dětem v rámci přijímacích zkoušek druhý termín umožněn, pakliže bude jejich fyzická přítomnost ve školách umožněna. Druhý termín jednotných přijímacích zkoušek by bylo možné konat například i během víkendu, kdy ve školách nebudou jiní žáci a bude možné plně využít kapacit škol.

V souvislosti se zrušením možnosti odvolání vůči výsledku přijímacího řízení upozorňujeme na to, že uvažovaný postup může potenciálně znevýhodnit některé neúspěšné uchazeče při uplatňování námitek vůči průběhu zkoušky a zároveň může být potenciálně rizikový i pro ředitele škol, jelikož se sami nebudou moci odvolat na rozhodnutí vyšší instance (v tomto případě krajský úřad). Jsme si vědomi toho, že záměrem bylo především urychlení odvolacích procesů s ohledem na nestandardní situaci, ve které se nacházíme. Dle našeho názoru by se tento problém dal nicméně řešit například zkrácením lhůt v rámci standardního odvolacího řízení, které by ve výsledku poskytlo řediteli větší podporu v rozhodování a snížilo riziko potenciálního zpochybnění postupu i rozhodnutí ze strany neúspěšných uchazečů.

Dále předkládáme návrh, aby byla v rámci přijímacích zkoušek více zohledněna současná situace a podmínky dětí při přípravě k přijímacím zkouškám, a to navýšením časového limitu pro konání zkoušek. S navrhovaným opatřením by nebylo nutné měnit žádný zákon, pouze příslušnou vyhlášku upravující podmínky konání přijímacích zkoušek, která je nyní ve fázi přípravy.

Vzhledem k výše uvedeným okolnostem věříme, že naše návrhy zvážíte a své rozhodnutí přehodnotíte.

S úctou a pozdravem,

Lukáš Bartoň, poslanec PSP ČR za Plzeňský kraj, místopředseda Školského výboru a předseda Podvýboru pro regionální školství

Lenka Kozlová, poslankyně PSP ČR, členka Školského výboru

Ivan Bartoš, předseda Pirátů, poslanec PSP ČR za Středočeský kraj

Olga Richterová, poslankyně PSP ČR, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku

Mikuláš Ferjenčík, poslanec PSP ČR za Pardubický kraj, člen Podvýboru pro regionální školství