CESNET získal cenu Europa Nostra 2020 za projekt přeshraniční spolupráce v oblasti klasické hudby

Praha 7. května 2020. Sdružení CESNET spolu s Hudební a taneční fakultou Akademie múzických umění v Praze získalo významné evropské ocenění Europa Nostra 2020 za využití síťových přenosů pro mezinárodní spolupráci v živé kultuře. Technologie vyvinutá sdružením CESNET umožňuje hudebníkům hrát společně na velké vzdálenosti se zpožděním pouze několika milisekund. Přináší nové možnosti prezentace, spolupráce, vzdělávání a interpretace klasické hudby, poskytuje více variant evropské kooperace mezi umělci, učiteli i studenty a podporuje nové způsoby kulturní výměny mezi zeměmi.

V předvečer oslav Dne Evropy, který připadá na 9. květen, oznámily Evropská komise a organizace Europa Nostra letošní vítěze Evropských cen za kulturní dědictví nositele Ocenění Europa Nostra. Toto nejvyšší evropské ocenění v oblasti kulturního dědictví bylo letos přiděleno 21 mimořádným počinům z 15 zemí. Mezi vítězi v kategorii Vzdělávání, odborná příprava a osvěta je i projekt přeshraniční spolupráce v oblasti evropské klasické hudby, na kterém se podílel CESNET.

Technologie sdružení CESNET poskytuje hudebníkům prostředí pro společnou hru na velké vzdálenosti a publiku vynikající kvalitu obrazu a zvuku. Řešení je založeno na technologii síťového přenosu s velmi nízkou přidanou latencí pro zvuk i obraz, která používá programovatelná hradlová pole (FPGA). Nízká latence je kombinována s obrazem v kvalitě odpovídající televiznímu vysílání s vysokým rozlišením a s možností střihu živého videa z více kamer.

„Během několika posledních let jsme díky této technologii realizovali řadu jedinečných hudebních představení napříč různými městy a zeměmi. Hudebníci a tanečníci ve dvou nebo více zemích mohli vystupovat společně pro publikum, které mohlo být rovněž rozprostřené ve více městech,“ uvedl Dr. Sven Ubik, vedoucí Oddělení technologie pro síťové aplikace sdružení CESNET.

Už v roce 2017 sdružení zorganizovalo v rámci významné odborné konference TNC varhanní koncert na dálku. Zatímco přední český varhaník Jaroslav Tůma hrál v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně, jeho kolega Jon M. Skogstad v sále Hudební fakulty Norské univerzity pro vědu a technologie v Trondheimu. Varhaníci byli obousměrně propojeni zvukem i obrazem a předvedli souhru v reálném čase. Během následujícího ročníku konference TNC propojil CESNET podobným způsobem hudebníky a tanečníky dokonce ze šesti lokalit: Prahy, Lince, Barcelony, Říma, Bombaje a finského ostrova Hailuoto.

V listopadu 2018 sdružení CESNET spojilo živě umělce z České republiky a Slovenska během slavnostního koncertu Pocta statečným pořádaného u příležitosti udělení Ceny Václava Havla za lidská práva. Loni v dubnu zase CESNET společně s HAMU zajistil v rámci setkání Network Performing Arts Production Workshop 2019 distribuované hudebně taneční představení, při němž v jeden okamžik vystoupili umělci z Prahy a Barcelony.

Takto koncipovaná hudební spolupráce umělců z různých prostředí a souborů pomáhá propagovat tradici evropské klasické hudby přes hranice. Mezi další příklady využití technologie patří možnost vzdáleného hodnocení studentů nebo snazší výměna zkušeností mezi hudebními akademiemi s odbornými znalostmi v konkrétních oblastech.

Bližší informace o cenách Europa Nostra: https://www.europanostra.org/europes-top-heritage-awards-honour-21-exemplary-achievements-from-15-countries/ 

Více informací o technologii sdružení CESNET: https://mvtp.cesnet.cz/ 

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení pracuje i na využití vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak asynchronně formou streamingu.

Více na: www.cesnet.cz

 

Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze (HAMU) byla založena v roce 1945 jako jedna ze tří fakult Akademie múzických umění v Praze (DAMU, FAMU, HAMU). HAMU spolupracuje s domácí profesionální uměleckou sférou, jejími partnery jsou jak přední orchestry (Česká filharmonie, PKF,  FOK), festivaly (Pražské jaro, Dvořákova Praha, Smetanova Litomyšl), divadla (Národní divadlo, Divadlo J. K. Tyla v Plzni, NoD, Divadlo Ponec), tak i média (Česká televize, Český rozhlas). HAMU poskytuje špičkové vzdělání v programech hudebního a tanečního umění ve všech třech stupních studia (bakalářském, magisterském a doktorském) v českém a anglickém jazyce.

Více na: https://www.hamu.cz/cs/

 

Evropské ceny za kulturní dědictví / Ocenění Europa Nostra

Evropské ceny za kulturní dědictví / Ocenění Europa Nostra iniciovala v roce 2002 Evropská komise a od té doby je uděluje organizace Europa Nostra. Oceněny jsou nejlepší projekty z oblasti restaurování kulturních památek, výzkumu, managementu, dobrovolnických aktivit, vzdělávání a komunikace. Tímto způsobem ceny přispívají k upevnění povědomí o kulturním dědictví jako strategickém zdroji evropské společnosti, ekonomiky a životního prostředí. Ceny se udělují za podpory programu Evropské unie Kreativní Evropa. Nejlepším projektům z výše uvedených bylo uděleno také celkem 123 grand prix s peněžitým ohodnocením 10 000 EUR.

 

Europa Nostra

Europa Nostra se považuje za hlas evropské občanské společnosti angažující se v oblasti ochrany a podpory kulturního a přírodního dědictví. Je to panevropská federace neziskových organizací, kterou podporuje také široká síť veřejných institucí, soukromých společností a jednotlivců z více než 40 evropských zemí. Europa Nostra byla založena v roce 1963 a je dnes považována za největší a nejreprezentativnější síť tohoto zaměření v Evropě. Europa Nostra se účastní kampaní na záchranu nejvíce ohrožených památek, míst a krajinných celků, a to zejména ve svém programu „7 nejohroženějších“. Kromě udělování výše zmíněných cen také vede strukturovaný dialog s evropskými institucemi, čímž se podílí na formulování a implementaci evropské strategie a politik, a koordinuje Evropskou památkovou alianci 3.3. Europa Nostra také podpořila a aktivně se podílela na Evropském roku kulturního dědictví 2018.  

 

Kreativní Evropa

Kreativní Evropa je program EU, který podporuje kulturní a kreativní odvětví a umožňuje jim intenzivněji přispívat k zaměstnanosti a růstu. Ze svého rozpočtu 1,46 miliardy eur na období 2014–2020 podporuje organizace zabývající se kulturním dědictvím, scénickým a výtvarným uměním, interdisciplinárními druhy umění, vydavatelskou činností, filmem, televizní tvorbou, hudbou a videohrami, aby mohly působit po celé Evropě, oslovovat nové publikum a rozvíjet dovednosti potřebné v digitální době.