Raben zavádí inovaci v doručování v období COVID-19

V současné realitě nabývá na významu pocit bezpečí. Spotřebitelé výrazně změnili své zvyky a chování. S ohledem na bezpečnost většina z nich upřednostňuje nákupy přes internet. Raben Group proto zavádí novou doplňkovou službu pro sběrné zásilky s cílem dodržovat doporučované odstupy mezi osobami účastnícími se doručování zásilek a zajistit komfort a bezpečnost příjemců. Služba spočívá v bezkontaktním potvrzení o doručení zásilky prostřednictvím fotografií a je dostupná od začátku května.

„Současná situace na trhu je bezpochyby výzvou, přesto jsme stále připraveni vyřizovat zásilky a vyhovět aktuálním potřebám našich zákazníků a příjemců. Proto ani nyní, v době koronavirové hrozby, neztrácíme čas a přicházíme s novým řešením. S ohledem na další bezpečnostní opatření představujeme službu potvrzení o doručení fotodokumentací (Picture Confirming Delivery, zkráceně PCD), která umožňuje bezkontaktní doručení zásilek, prakticky bez zapojení příjemce,“ říká Katarzyna Jaeger, obchodní ředitelka Raben Group.

Jak probíhá způsob doručení pomocí služby PCD?

Způsob doručení zásilky s PCD je velmi jednoduchý. Stačí, když zákazník zadá objednávku do systému myOrder (na platformě myRaben.com), kde také označí, že má zájem o bezplatnou doplňkovou službu PCD. Řidič při doručení zanechá zboží na místě označeném příjemcem a pořídí tři fotografie: štítku, zásilky a zásilky se štítkem. Pohodlně tak potvrdí doručení zásilky bez nutnosti podpisu příjemce, příjemce si může od řidiče udržovat doporučovaný fyzický odstup. Fotografie se automaticky uloží do mobilního zařízení řidiče a jsou zapracovány do potvrzení o doručení zásilky. V dokumentu se zaznamenává také registrační značka vozu, datum, čas a zeměpisné souřadnice místa, kde byly fotografie pořízeny. 

Toto inovativní řešení zaručuje, že byly fotografie pořízeny na uvedeném místě a v uvedeném čase. Potvrzení o doručení zákazník ihned uvidí na platformě myRaben v modulu myTrack&Trace. 

Příjemce si přirozeně může zvolit i tradiční způsob potvrzení o převzetí, tj. podpisem na mobilním zařízení řidiče nebo na přepravním dokladu. Raben je v tomto ohledu flexibilní. 

Výhody pro zákazníka a příjemce

Služba PCD byla vytvořena proto, aby bylo doručení bezpečnější a pohodlnější. Nová služba má usnadnit proces doručování, a to i v případě, kdy příjemce nechce nebo nemůže potvrdit přijetí zásilky podpisem a zásilku je možné ponechat na jím určeném místě. Toto řešení umožňuje zcela bezkontaktní doručení bez nutnosti kontaktu a interakce mezi příjemcem a řidičem. Nejsou nutné žádné zbytečné podpisy a razítka. Se zavedením služby PCD je také možné pozdější převzetí zásilky, a to i osobami, které jsou například v karanténě. Potvrzení o doručení fotodokumentací tak díky automaticky zaznamenávaným údajům o vzhledu zásilky, o datu, čase a místě doručení, a dokonce i registrační značce vozu dává odesílateli i příjemci větší jistotu, že byla zásilka doručena na dané místo a v daném čase. 

Nová služba PCD je v portfoliu služeb skupiny Raben Group dostupná pro vnitrostátní i mezinárodní sběrné zásilky v zemích, kde skupina působí. Služba je k dispozici od 4. května 2020.

Pro editory: O Raben Group 

Raben Group je poskytovatelem logistických služeb pro malé, střední a velké podniky, které své služby související s logistikou zajišťují externě. Téměř 90 let zkušeností a uznání, které jsme během tohoto dlouhého působení na trhu získali, nám umožňuje budovat a udržovat dlouhodobé vztahy se zákazníky; to vše v souladu s naším mottem: „Váš partner v logistice.“ Raben Group nabízí komplexní logistické služby – smluvní logistika, silniční přeprava (vnitrostátní, mezinárodní a distribuce na Východ), logistika čerstvých produktů, celovozová a kombinovaná přeprava a letecká a námořní přeprava. Skupina má pobočky ve 13 evropských zemích, zaměstnává 10 000 pracovníků a má k dispozici přibližně 2 000 000 m2 skladovací kapacity. Svou činnost provádí společensky odpovědným způsobem se zaměřením na vzdělávání, bezpečnost a ochranu životního prostředí. Více informací naleznete na webových stránkách: www.raben-group.com