Rheinmetall v prvním čtvrtletí 2020

Během koronavirové krize se mohl Rheinmetall spolehnout na silnou výkonnost divize Defence

  • Konsolidované tržby vzrostly během prvního čtvrtletí o 1,1 % na 1 358 milionů eur.
  • Koronavirová krize snížila konsolidovaný provozní zisk z 54 milionů eur na 34 milionů eur.
  • Automobilový průmysl: Pokles tržeb v souvislosti s krizí přibližně o 14 % na 618 milionů eur. 
  • Provozní zisk se ze 49 milionů eur snížil na 10 milionů eur.
  • Významný růst v segmentu obrany: Tržby vzrostly o 18 % na 740 milionů eur. Provozní zisk zaznamenal více než trojnásobný meziroční nárůst na 29 milionů eur.
  • Počet nevyřízených objednávek se zvýšil o 13 % na 10,3 miliardy eur.
  • Prognóza na fiskální rok 2020 potvrzena pro segment obrany; předpovídat vývoj v segmentu automobilového průmyslu není v současné době možné.

V prvním čtvrtletí fiskálního roku 2020 se společnosti Rheinmetall AG se sídlem v Düsseldorfu podařilo dále zvýšit celkové konsolidované tržby z prodeje a částečně tak odvrátit nepříznivé výsledky související s krizí v automobilovém průmyslu a na straně příjmů. Rozhodující roli v tomto vývoji sehrál segment obrany, který zaznamenal významný nárůst tržeb a zisku. Čísla za segment Automotive naproti tomu již svědčí o dopadu koronavirové krize, která zejména ke konci prvního čtvrtletí celosvětově zasáhla automobilový průmysl a způsobila výrazný pokles globální produkce.

Technologická skupina potvrzuje svou prognózu pro rok 2020 z března letošního roku ohledně předpokládané obchodní výkonnosti sektoru obrany. Stanovovat výhled pro automobilový průmysl je v současné době nemožné kvůli přetrvávajícím nejistotám ohledně budoucího vývoje poptávky a výroby v tomto segmentu.

Armin Papperger, generální ředitel společnosti Rheinmetall AG, říká: „Rheinmetall dělá vše pro to, aby boj s koronavirovou krizí zvládl, a to nejen na obchodní úrovni. Jsme si vědomi naší odpovědnosti za ochranu zdraví třiceti tisíc zaměstnanců, které máme po celém světě, i za společnost jako celek. Proto je pro nás nyní naprostou prioritou poskytovat podporu těm, kteří pomáhají nám všem: například masivním pořizováním ochranných prostředků z Číny, výrobou komponent pro zdravotnické technologie, dodáváním dezinfekčních prostředků a dalšího v nouzi potřebného zboží. Věnujeme veškeré dostupné zdroje na řešení této krize a chceme být schopným a spolehlivým partnerem, pokud jde o veřejné zdraví a opatření proti krizi – tak, abychom zvládli situaci společně. “

Armin Papperger dodává: „Divize Defence prokázala svou odolnost v celkově obtížné ekonomické situaci a pomůže nám v rámci skupiny zmírnit dopady krize. Očekáváme, že po zbytek roku se na tom nic nezmění. Úspěšně jsme zahájili fiskální rok v segmentu obrany a během prvního čtvrtletí jsme ziskově rozšířili objem podnikání. Stejně jako všichni ostatní dodavatelé v automobilovém průmyslu jsme i my v tomto segmentu museli výrazně omezit výrobu. To bude mít značný dopad na naše výsledky zejména ve druhém čtvrtletí. Vzhledem k oživení trhu, které se projevuje v Číně, a opětovnému zahájení výroby u našich mezinárodních zákazníků jsme přesvědčeni, že ve druhém čtvrtletí budeme moci v několika našich automobilových závodech výrobu zvýšit.“

Rheinmetall pomáhá v boji proti koronaviru

V době ohrožení souvisejícím se současnou pandemií koronaviru se technologická skupina zapojila do řešení urgentního nedostatku ochranných pomůcek pro zdravotnický a pečovatelský personál. Rheinmetall nakoupil v Číně milion ochranných masek a dopravil je do Německa. Skupina má s Budeswehrem uzavřený exkluzivní smluvní rámec, jehož součástí jsou i dodávky většího množství ochranných zdravotnických pomůcek v dalších měsících. Jedná se například o 20 milionů respiračních masek různých typových označení a dále ochranných oděvů, brýlí a rukavic ve srovnatelném množství. 

Pobočka Rheinmetallu v Jihoafrické republice vyrábí dezinfekční prostředky, a to i pro německý trh. V brzké době bude do Německa doručeno přibližně půl milionu litrů této dezinfekce. Bude využita ve zdravotnictví. Další až milion litrů bude následovat později.

Hlavní prioritou managementu společnosti v době koronavirové krize je ochrana zaměstnanců v rámci celé skupiny, která čítá přibližně 130 lokací po celém světě. Byla zavedena důkladná opatření, aby se snížilo riziko infekce mezi zaměstnanci a zajistila se nejvyšší možná míra bezpečnosti ve výrobních procesech.

Pokles v objednávkách od zákazníků v divizi Automotive bude řešen řadou opatření na snížení výroby, ta budou upravována vždy dle aktuální situace na každém ze závodů divize Automotive působí. Probíhá také trvalá snaha o zachování dodavatelského řetězce pro jednotlivé závody. Současně se divize Automotive připravuje na kontrolovaný restart závodů, v nichž musela být kvůli vládním nařízením zastavena výroba.

Rheinmetall AG: Lehký nárůst prodejů, nevyřízené objednávky v hodnotě více než 10 miliard eur

Rheinmetall AG hlásí za první čtvrtletí 2020 konsolidované tržby 1 358 milionů eur, loni ve stejnou dobu to bylo 1 342 milionů eur. To představuje růst 15 milionů eur nebo 1,1 %.

Doposud nevyřízené objednávky zůstávají v rámci skupiny na vysoké úrovni. K 31. březnu 2020 dosáhly 10,3 miliardy eur. V meziročním srovnání jde o 13% nárůst z 9,1 miliarda eur.

Provozní zisky se v daném období vyšplhaly na 34 milionů eur, loni ve stejnou dobu to bylo 24 milionů eur. Tento pokles byl zapříčiněn výhradně poklesem v divizi Automotive, která ohlásila propad v provozním zisku mínus 39 milionů eur. Naproti tomu divize Defence zvýšila svůj provozní zisk o 20 milionů eur na 29 milionů eur. Marže u provozního zisku klesla ze 4 % v loňském roce na 2,5 % v prvním čtvrtletí 2020.

Segment Automotive ohrožoval koronavirus – pozitivní provozní zisky i přes výrazný pokles v prodejích

Rheinmetall Automotive v prvním čtvrtletí 2020 nemohl uniknout globálnímu vývoji na automobilovém trhu, a to poklesu způsobeném koronavirem. V důsledku této krize došlo ve sledovaném období k poklesu tržeb na 618 milionů eur. Loni ve stejnou dobu byly tržby na 714 milionech eur. Jde tedy o 13,5% pokles (o 96 milionů eur). Počet vozidel do šesti tun vyrobený ve světě mimo Čínu klesl v meziročním srovnání o 14,7 %. Pokud bude započítána i Čína, klesla globální produkce automobilů v prvním čtvrtletí 2020 v meziročním srovnání o 23 %.

Navzdory obecným problémům, kterým průmysl nyní čelí, vykázal Rheinmetall Automotive v prvním čtvrtletí 2020 pozitivní zisk. Provozní zisky se vyšplhaly na 10 milionů eur, ve stejném období loňského roku to bylo 49 milionů eur. Marže u provozního zisku se propadla na 1,7 % (o rok dříve byla 6,9 %).

Divize Mechatronics hlásí v prvním čtvrtletí 2020 pokles v tržbách o 13 % na 348 milionů eur. Provozní zisk dosáhl 9 milionů eur, v loňském roce to bylo 31 milionů eur.

Divize Hardparts hlásí v prvním čtvrtletí 2020 pokles v tržbách v meziročním srovnání o 16 % na 210 milionů eur. Provozní zisk klesl na mínus 3 miliony eur, v loňském roce to bylo 13 milionů eur.

Divize Aftermarket hlásí stabilní tržby na úrovni loňského roku. Jejich objem se drží jen 2 miliony eur pod loňskými čísly, z 85 milionů eur na 83 milionů eur. Pokles tedy činí 2,4 %. Provozní zisky se vyšplhaly na 4 miliony eur, ve stejném období loňského roku to bylo 8 milionů eur.

Joint venture podniky v Číně nejsou zahrnuty do výsledků Automotive. Byly ovlivněny koronavirem daleko dříve a musely se také přizpůsobit vládním nařízením týkajícím se uzavření továren. Tato nařízení jsou již zrušena. Tyto podniky generovaly v prvním čtvrtletí zisk pouze 144 milionů eur. To odpovídá 34% poklesu v meziročním srovnání. Loni ve stejnou dobu byl zisk 219 milionů eur. Produkce lehkých vozidel v Číně v meziročním srovnání spadla o 47 %. Výroba v joint venture podnicích v Číně se nyní již téměř vrátila na úroveň před vypuknutím koronavirové krize.

Výrazný obrat v divizi Defence: Trojnásobný zisk a až o třetinu více zakázek

Současná situace s koronavirem neměla na obranný průmysl velký vliv. Obrat v obranném průmyslu zažil silný růst o přibližně 18 %, z 629 milionů eur v prvním čtvrtletí v minulém roce na 740 milionů eur v prvním čtvrtletí 2020.  

Provozní zisk Rheinmetall Defence vzrostl v meziročním srovnání na více než trojnásobek, a to z 9 milionů eur na 29 milionů eur. Provozní marže sektoru vzrostla z 1,4 % (Q1 2019) na 3,9 % v prvních třech měsících v roce 2020.

Příjem zakázek zažil podstatný růst o 30 %. V prvních třech měsících roku 2020 získala Rheinmetall Defence objednávky v objemu 731 milionů eur v kontrastu s objednávkami v hodnotě 564 milionů eur v prvním čtvrtletí v roce 2019. V současnosti má společnost Rheinmetall Defence nevyřízené objednávky v hodnotě 10 034 milionů eur, o 16 % více než v 2019, kdy byla hodnota nevyřízených objednávek 8 615 milionů eur. 

Divize Weapon and Ammunition měla v prvním čtvrtletí v roce 2020 tržby 167 milionů eur, o 38 milionů eur nebo 6 % méně než v minulém roce. Nižší tržby jsou zapříčiněn exportními licencemi, které čekají na vyřízení, primárně pro zahraniční dceřiné společnosti. Provozní zisk divize tímto klesl z mínus 11 milionů eur na mínus 16 milionů eur. 

S tržbami 174 milionů eur hlásí divize Electronic Solutions růst o 7 milionů eur nebo o 4 % v meziročním srovnání. Provozní zisk se nepatrně zvýšil z 10 milionů eur v roce 2019 na 11 milionů eur v roce 2020. 

Tržby v divizi Vehicle Systems narostl zhruba o třetinu na 446 milionů eur, díky zvýšeným dodávkám v oblasti taktických a logistických vozidel. To odpovídá růstu o 117 milionů eur nebo 36 %. Ve stejném časovém úseku se zisky divize ztrojnásobily z 12 milionů eur v prvním čtvrtletí v roce 2019, na 36 milionů eur v prvním čtvrtletí roku 2020, a to hlavně díky úspěšnému postupu na projektech a produktech s vysokou marží. 

Předpověď pro rok 2020: Předpověď pro obranný průmysl potvrzena, předpověď pro automobilový průmysl není v současné době možné vytvořit 

Společnost Rheinmetall v současné době neočekává, že současná krize s virem COVID-19 bude mít v roce 2020 na obranný průmyslu dlouhodobý vliv. Proto potvrzuje svůj odhad pro obranný sektor publikovaný v polovině března v roce 2020, který v roce 2020 očekává růst o 5 % až 7 %. Provozní marže obranného sektoru je očekávána v hodnotách mezi 9 % až 10 %.

V automobilovém sektoru není v současné době možné odhadnout, jaký vliv bude mít situace s koronavirem na poptávku koncových zákazníků, na produkci automobilových výrobců a na globální dodavatelské řetězce. Vysoká úroveň nejistoty znemožňuje vytvoření upravené předpovědi pro automobilový sektor pro rok 2020, která by zohlednila současné změny na trhu. 

Společnost Rheinmetall předpokládá, že provozní zisk i tržby v automobilovém segmentu a skupině obecně bude signifikantně nižší, než se předpovídalo, jelikož minulé předpovědi nebrali v potaz koronavirovou krizi.