Čtyři klíčové oblasti při investici do startupů v době koronaviru: příležitost i hrozba

Praha, 2. června 2020 – Dopady celosvětové pandemie a možnost dalšího výrazného poklesu ekonomiky je problémem nejen pro startupy, ale i investory do tohoto často rizikového segmentu. Podle Jiřího Köhlera, manažera globální poradenské skupiny Grant Thornton, by měl investor nyní sledovat čtyři klíčové oblasti: jakou má startup potřebu hotovosti, jak je schopen adaptovat se na současnou situaci, zda reaguje na příležitost na trhu a samozřejmě počítat i s delší dobou držení takové investice.

  1. Potřeba hotovosti

„Správné načasování financování je pro startupy zásadní při plnění jejich krátkodobých a střednědobých cílů. Pouze startupy se silnou podporou investorů budou mít větší šanci současnou bouři přežít,“ říká Jiří Köhler, manažer globální poradenské skupiny Grant Thornton.

Je důležité sledovat, jak velkou mají startupy hotovostní rezervu, kdy je další kolo financování, zda vůbec jsou další investoři ochotni v něm poskytnout podporu a jaký dopad bude mít snížení úrovně disponibilní hotovosti v krátkém horizontu.

  1. Schopnost adaptace na současnou situaci

Jednou z výhod pro většinu startupů je ve srovnání se zralými podniky jejich schopnost rychlého přizpůsobení se měnícím se podmínkám trhu. „Menší velikost a zároveň obvyklá digitální podoba firemních operací umožní většině startupů přežít jakkoliv dlouhé období karantény, ale samozřejmě to nebude platit ve všech případech. Je třeba zvážit schopnost jednotlivých startupů čelit těmto výzvám,“ říká Jiří Köhler z Grant Thornton.

  1. Reakce na příležitost na trhu

Na trhu budou vždy existovat společnosti, které jsou negativně ovlivněny současnými událostmi, a společnosti, které jsou schopny těchto příležitostí využít. Znalost toho, jak firma plánuje reagovat, je zásadní pro pochopení hodnoty startupu. „Zpravidla to jsou právě startupy, které umí v průběhu složitých období uvést na trh nové produkty a služby a přizpůsobit se poptávce zákazníků,“ říká Jiří Köhler z Grant Thornton.

  1. Pozdější zhodnocení

Návratnost investice do startupu v krátké době je vždy velmi málo pravděpodobná. Investoři rizikového kapitálu se proto zaměřují na potenciální hodnotu startupu při exitu, tedy například při prodeji strategickému investorovi nebo vstupu na burzu. „V současných podmínkách se exit stal spíše vzdálenou perspektivou, investoři proto budou muset přehodnotit dobu držení těchto aktiv, případně poskytnout v krátkodobém horizontu další financování,“ uzavírá Jiří Köhler z Grant Thornton.

O Grant Thornton:

Společnost Grant Thornton Česká republika je součástí světové poradenské společnosti Grant Thornton International Ltd. se sídlem ve Velké Británii. Působí ve 140 zemích, kde své odborné služby poskytuje cca 56 000 profesionálů. Skupina Grant Thornton v roce 2019 dosáhla ve světě obratu 6 mld. USD. Grant Thornton je na českém trhu nejrychleji rostoucí poradenskou firmou a vybudoval si zde velmi silnou pozici. Poskytuje komplexní nabídku služeb od oblasti daňového, manažerského a transakčního poradenství, auditu, oceňování a znaleckých služeb až po služby mzdového účetnictví. Zaměřuje se na veřejný sektor a soukromé firmy. Pro více informací navštivte www.grantthornton.cz.

 

Kontakt
pro média:

Ondřej Micka

Mob.: +420 724 352 552

Tel.: + 420 251 091 211

E-mail: press@cz.gt.com