Nový špionážní thriller? Ne, čirá pravda.

Monitorování lidí a sledování jejich činností je téma, které je stále aktuální. Edward Snowden, člověk, který vyzradil největší tajemství posledních desetiletí a otevřel tak oči mnoha lidem, vše sepsal v knize, která se nyní dostává i na český trh pod názvem: Nesmazatelné záznamy.

Aktuální dění okolo virové pandemie nutí člověka přemýšlet, kam až mohou vláda a různé organizace zajít, aby včas zachytili informace o nově nakažených. Sledovací systémy jsou všude okolo nás. Dotýkají se čím dál více lidí. Je to ale správné? Není za masovou sledovaností ještě cosi jiného, než primární ochrana obyvatel?

Když v roce 2013 vyšly najevo nekalé sledovací praktiky CIA, svět byl v naprostém šoku. Zprávu, kterou tehdy do světa vypustil devětadvacetiletý IT technik Edward Snowden, si nejprve novináři ověřili. Jakmile zjistili, že vše, co jim prozradil, je pravda, strhla se po celém světě vůči vládní organizaci, která tajně sleduje veškeré dění na planetě, vlna odporu. Že je toto téma stále aktuální, a to i u nás, potvrzují i nedávné diskuze o systému na elektrnické dálniční známky.

Bývalý zaměstnanec CIA Edward Snowden byl součástí vzniku masového sledovacího systému, který měl za úkol monitorovat veškerou elektronickou a telefonickou komunikaci lidí ze strany bezpečnostních služeb USA. Snowden se rozhodl jít cestou svého svědomí a poté, co zjistil, co vlastně pomáhal vytvořit, se rozhodl zpravit o tom celý svět prostřednictvím médií. Bylo nasnadě, že se stane pro vládu nežádoucí osobou, a proto se raději uklidil do ústraní, mimo dosah lidí, kteří by se mu mohli pomstít. Podepsal si tím ortel, protože se stal nejhledanějším člověkem na zemi. Podle posledních informací žije Snowden v Moskvě, kde žije, z pochopitelných důvodů, v exilu. Rusko byla totiž jedna z mála zemí, která mu poskytla azyl. Odloučen od rodiny nyní žije jako vyděděnec, který se do vlasti nesmí již nikdy vrátit.

Kniha zaznamenala po svém vydání ve světě nebývalý ohlas a rozvířila debatu o tom, jak vlády jednotlivých zemí praktikují sledování svých občanů. Ačkoliv Snowden svým odhalením přivedl mnohé do nepříjemné pozice, knihu napsal nebývale citlivě a inteligentně. Popisuje v ní také, proč a co vlastně udělal, jak situaci hodnotí celkově a kam povede budoucnost. Jeho kontroverzní memoáry byly zatím přeloženy do 29 jazyků a nyní vychází poprvé i v České republice v nakladatelství Alpress.