Evropa je v implementaci optických sítí v porovnání se světem pozadu, Česká republika stojí téměř na konci žebříčku zemí EU

Praha, 9. června – Evropa je pozadu v plánu Evropské komise na implementaci širokopásmové síťové architektury, která využívá optické vlákno. Pevné širokopásmové připojení (FBB) přenáší zhruba 90 % veškerého internetového provozu v Evropě.  I přesto, že mobilní sítě 4G a 5G poutají více pozornosti, většina provozu probíhá nadále skrze FBB. Průměrné FBB připojení je 200 GB měsíčně, zatímco průměrné připojení k mobilní síti se pohybuje kolem 5 GB. Pro urychlení pokroku bude potřeba masivních investic. To jsou závěry nové studie poradenské společnosti Analysys Mason, kterou si nechala vypracovat společnost Huawei.

Studie zaměřená na pokrytí optickým vláknem jakožto na strategickou infrastrukturu zkoumá současný stav přístupových sítí postavených na optickém vlákně napříč Evropou a na výzvy, které s sebou nese rozšiřování sítě. Zároveň vyzývá politiky k sestavení plánu, který by v následujících desetiletích umožnil vybudování kvalitní, vysoce výkonné síťové infrastruktury. Sami politici se shodují, že pro realizaci potenciálu sítí je třeba dlouhodobých koordinovaných investic. 

Krize způsobená koronavirem Covid-19 ukázala, jak klíčová je role optických vláken pro budoucnost Evropy. Přechod mnoha společností na práci z domova zvýšil poptávku po kvalitních službách širokopásmového připojení a zároveň zviditelnil závislost společnosti na tomto připojení. Vzhledem k tomu, že přibližně 90 % veškerého připojení napříč Evropou je realizováno v rámci pevného širokopásmého připojení, přechod na optické vlákno je nezbytným krokem k naplnění požadavků a očekávání gigabitové společnosti. 

„Evropa pro naplnění svého ambiciózního cíle Evropské komise souvisejícího se zaváděním sítí s velmi vysokou kapacitou a s budováním gigabitové společnosti musí zaujmout více dirigistický přístup,“ řekl autor studie Ian Watt, vedoucí konzultant společnosti Analysys Mason. A dodává: „V Evropě angažovanost států v ekonomice náhle vzrostla, a to s důrazem na dlouhodobější řešení, nikoli na opravy s dočasným trváním. Vlády členských států unie budou hledat nejvhodnější opatření, která pomohou uvést věci opět do pohybu. Zaměření se na výstavbu optického vlákna jako strategickou infrastrukturu je proto velmi dobrý začátek.“

Evropa v současné době zaznamenává rychlý nárůst FTTP (Fiber-to-the-premises). Ty spotřebují méně energie a jsou šetrnější k životnímu prostředí. Ve srovnání s jinými širokopásmovými technologiemi dokáží uspořit až 60 % energie. Zároveň mají nízkou latenci, díky čemuž mohou být využity pro Wi-Fi 6 či 5G. „Česká republika v porovnání s ostatními zeměmi EU v počtu připojení FTTP okolo 10 procent stojí téměř na úplném konci pomyslného žebříčku, zatímco země jako Španělsko, Portugalsko a Švédsko se s téměř stoprocentním pokrytím vyrovnají ekonomicky pokročilým asijským zemím jako jsou Singapur nebo Čína. Ty na optiku již nahlížejí jako na strategickou infrastrukturu a místní vlády do něj systematicky investují,“ říká Tomáš Kolder, tiskový mluvčí korporátní divize Huawei.  

Studie uvádí, že evropské regulační orgány mají tendenci upřednostňovat podporu maloobchodní soutěže a nízké ceny na úkor dlouhodobých investic. V současné době sice vlády jednotlivých států zvyšují investice do optických vláken, toto ale pravděpodobně nebude stačit k dosažení cílů Evropské komise. Rychlému roll-outu totiž často brání striktní zákony týkající se plánování. Klíčem je proto nahlížení vládních orgánů na optické vlákno jako na strategickou infrastrukturu. Orgány by měly odstranit bariéry, které brání jeho implementaci, a nabídnout finanční dotace či úvěry tam, kde je potřeba. Představitelé zemí by dle studie měli též v zájmu budování prosperující digitální ekonomiky dbát na rozmanitost dodavatelů, operujících společností a služeb. V neposlední řadě je pak nutná koordinace operátorů a ITC společností v otázkách životního prostředí.

Evropský ústav pro telekomunikační normy (ETSI) oznámil vznik nové skupiny F5G Industry Specification Group, která se bude snažit přinést připojení skrze optiku nejen pro domácnosti, ale i pro průmysl a města. Prostřednictvím optiky bude dosaženo cíle plně gigabytové společnosti. „Připojení přes optická vlákna je jeden z vůbec nejspolehlivějších a nejrychlejších způsobů připojení k internetu a bude zcela zásadní ve vývoji komunikačních sítí. Optika tak je aktivátorem pro to, aby se disruptivní síly sítí nové generace staly doopravdy skutečností,“ dodává Tomáš Kolder. 

Plné znění studie naleznete zde

O společnosti Huawei 

Huawei je vedoucím globálním výrobcem infrastruktury informačních a komunikačních technologií a chytrých zařízení. Nabízíme integrovaná řešení ve čtyřech klíčových oblastech, kterými jsou telekomunikační sítě, výpočetní technika, chytrá zařízení a cloudové služby. Naším závazkem je každému jednotlivci, domácnosti a organizaci přinášet digitální řešení pro plně propojený, inteligentní svět.

Ucelená nabídka produktů, řešení a služeb Huawei je současně konkurenceschopná a bezpečná. Pro naše zákazníky vytváříme trvalé hodnoty prostřednictvím otevřené spolupráce s partnery v rámci ekosystému. Pomáháme lidem k jejich růstu, pracujeme na větším komfortu občanů v domácnostech a inspirujeme organizace všech druhů a velikostí k inovativnějším přístupům. 

V Huawei se inovace zaměřují na potřeby zákazníků. Silně investujeme do základního výzkumu, přičemž se soustředíme na technologicky přelomová řešení, která posouvají svět kupředu. Máme více než 194 tisíc zaměstnanců a působíme ve více než 170 zemích a regionech. Společnost Huawei byla založena v roce 1987 a funguje jako soukromá společnost plně vlastněná svými zaměstnanci.

V Evropě Huawei v současné době zaměstnává přes 13 300 zaměstnanců a provozuje dvě hlavní regionální kanceláře a celkem 23 výzkumných a vývojových center. Huawei dosud spustila 230 projektů technické spolupráce s více než 150 univerzitami po celé Evropě.

Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky www.huawei.com nebo speciální microsite https://www.5gvcesku.cz/
a sledujte nás na:

https://twitter.com/Huawei_Cesko

https://www.facebook.com/HuaweiCesko