Vzniká výrazně méně firem než loni, důvodem je koronavirus

Ekonomický šok, který vyvolala koronavirová pandemie, se plnou silou odráží také na chuti podnikatelů rozjíždět nový byznys. Do května letošního roku bylo založeno 11 178 nových firem, což je o 13 % méně než ve stejném období roku 2019. Nejhorší situace byla v dubnu a březnu, kdy meziročně vzniklo o 30 % resp. 24 % méně než vloni. Informace dnes zveřejnila poradenská společnost Bisnode.

„Na všechny z nás dopadají opatření v boji proti koronaviru a v následujících měsících se budeme muset vyrovnat s novými podmínkami na trhu. Podnikatelské prostředí bude rizikovější, poroste počet opožděných či dokonce nesplacených faktur, stejně tak vzroste počet krachujících firem, zvýší se nezaměstnanost. Ekonomika citelně propadne nejen u nás, ale napříč vyspělými ekonomikami, které jsou našimi významnými obchodními partnery. Proto není překvapením, že podnikatelé aktuálně spíše reagují na novou situaci a soustředí se, aby jejich firmy přežily. Na druhou stranu trh přinese i nové příležitosti,“ komentuje výsledky analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Ještě v prvních dvou měsících letošního roku podnikatelé založili zhruba stejný počet firem jako o rok dřív. Dramatický propad nastal již v březnu, kdy meziročně vzniklo o 654 nových společností méně (-24 %) a to přesto že přísná opatření v boji proti koronaviru přišla až v polovině měsíce. V dubnu se situace dále zhoršila. Nových firem přibylo 1 687, což je nejnižší měsíční přírůstek od roku 2017 a meziroční pád téměř o 30 %. Lepší hodnoty přinesl již květen, kdy bylo zaregistrováno 2 015 nových společností, což je ve srovnání s předchozím rokem o 16 % méně. „Očekáváme, že v následujících měsících se bude situace mírně zlepšovat,“ doplnila Petra Štěpánová z Bisnode. 

Nově vzniklé firmy v jednotlivých měsících 2017-2020

  2017 2018 2019 2020 2019/2020   2019/2020
leden 3 093 3 030 2 852 2 724 -128 -4,49 %
únor 3 140 2 596 2 451 2 625 174 7,10 % 
březen 3 414 2 782 2 781 2 127 -654 -23,52 %
duben 2 410 2 624 2 397 1 687 -710 -29,62 %
květen 2 604 2 431 2 391 2 015 -376 -15,73 %
červen 2 734 2 691 2 583 461*    
červenec 1 918 2 130 2 228      
srpen 2 478 2 389 2 195      
září 2 220 2 223 2 370      
říjen 2 692 2 897 2 695      
listopad 2 811 2 897 2 382      
prosinec 2 666 2 550 2 421      
celkem 32 180 31 240 29 746      
leden – květen 14 661 13 463 12 872 11 178 -1 694 -13,16 %

*k 8. 6. 2020

Zdroj: Bisnode

V prvním kvartálu letošního roku vznikaly nové firmy nejpomalejším tempem za poslední čtyři roky. Podnikatelé založili 7 477 nových společností, což je o 7,5 % méně než ve stejném období loňského roku a o 11,2 % méně než v roce 2018. „Méně nových firem je odrazem zpomalující ekonomiky. Nicméně březen již zásadně ovlivnil nouzový stav v ČR, který zastavil nebo omezil podnikání v mnoha oborech. V březnu podnikatelé založili zhruba o pětinu méně firem než v lednu a únoru. Výrazný pokles zájmu o rozjezd nového byznysu očekáváme i v dalších měsících,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Počty nově založených firem v ČR 2009 – 1Q 2020

  1Q 2020 2019 2018 2017 2016 2015
s.r.o. 7 239 28 799 30 385 31 204 27 946 26 104
a.s. 238 982 885 983 891 849
celkem 7 477 29 781 31 270 32 187 28 837 26 953

 

  2014 2013 2012 2011 2010 2009
s.r.o. 24 266 22 227 21 592 21 174 22 460 21 756
a.s. 604 618 862 1 159 1 174 1 095
celkem 24 870 22 845 22 454 22 333 23 634 22 851

*statistika zahrnuje jen „kapitálové“ společnosti, tj. společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, nikoliv například komanditní společnosti nebo společenství vlastníků apod.

Zdroj: Bisnode

V České republice bylo ke konci prvního kvartálu registrováno celkem 510 734 firem, z toho 484 138 společností s ručením omezeným a 26 596 akciových společností. Přesto, že za první tři měsíce letošního roku vzniklo 7 477 nových firem, celkový počet registrovaných subjektů se zvýšil pouze o 3 715. 

Celkový počet firem* v ČR v období 2009 – 1Q 2020

  1Q 2020 2019 2018 2017 2016 2015
s.r.o. 484 138 480 451 465 920 449 360 425 744 405 410
a.s. 26 596 26 568 26 398 26 258 25 817 25 582
celkem 510 734 507 019 492 318 475 618 451 561 430 992

 

  2014 2013 2012 2011 2010 2009
s.r.o. 385 979 366 432 348 334 332 987 316 429 296 787
a.s. 25 372 25 120 24 937 24 714 24 042 23 221
celkem 411 351 391 552 373 271 357 701 340 471 320 008

*statistika zahrnuje jen „kapitálové“ společnosti, tj. společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, nikoliv například komanditní společnosti nebo společenství vlastníků apod.

Zdroj: Bisnode