Šance změnit budoucnost Libereckého kraje: Piráti představili plán pro krajské volby

Liberec, 25.6. 2020 – Pirátská strana Libereckého kraje ve středu představila čelní kandidáty do vedení kraje. Ti v Kultivaru odprezentovali své vize a cíle, čímž odstartovali kampaň pro podzimní volby.

Úvodního slova a představení jednotlivých kandidátů se ujal krajský předseda Ondřej Kolek. Ten se s uznáním vyjádřil o kvalitách Pirátů, kteří se rozhodli klání o úřad podstoupit a konstatoval, že o úspěchu Pirátské strany ve volbách nepochybuje. Zároveň zdůraznil, že řízení kraje vyžaduje nezatížené odborníky, ale také vůli k sestavení funkčního koaličního projektu.

“Svým spoluobčanům jsme připravili pečlivě navržený program, který kromě základních kamenů, jako je transparentní zodpovědné hospodaření, dostupné zdravotnictví a vzdělávání, nebo kvalitní a moderní doprava, počítá s jednodušší komunikací na úřadech a možností občanů spolurozhodovat o části záměrů z rozpočtu kraje. Lídrem je člověk zvyklý podnikat, hospodaření kraje za Piráty řeší ekonomka, kulturu a sociální politiku dramaturgyně a zdravotní klaun, místní rozvoj má na starosti architekt a urbanista, řekl Ondřej Kolek.

Následně se slova ujal lídr kandidátky, turnovský radní a zastupitel Zbyněk Miklík, specialista v oboru zadávání veřejných zakázek, a v krátkosti představil svůj plán pro moderní kraj: “Jako Piráti budeme v kraji prosazovat elektronickou komunikaci s úřadem a zavedeme participativní rozpočet, aby se občané mohli zapojit do rozdělení části krajských peněz. Budeme šetrní, spustíme sdružené nákupy kraje, hledat provozní úspory a u zakázek malého rozsahu oslovovat regionální firmy. To vše v otevřených výběrových řízeních. V neposlední řadě chceme zavést rozklikávací rozpočet.”

Jako dvojka Pirátů představil své cíle Václav Židek. Ten se soustředí na oblasti dopravy, modrozelené infrastruktury a životního prostředí. “Chceme propojit kraj se zbytkem republiky kvalitní infrastrukturou. Je absurdní, že se autem do Prahy můžete dostat čtyřikrát rychleji, než vlakem. Je potřeba zvýšit efektivnost veřejné dopravy, máme připravené řešení pro kvalitní dopravní obslužnost celého kraje až k nejmenším obcím. Zabýváme se také suchem a rozumným nakládáním s vodou v krajině. Od zasakování dešťové vody podél silnic až po budování mokřadů. V neposlední řadě se chci zasadit o řešení recyklace a snižování tvorby odpadů, neboť kraj má v tomto ohledu značné rezervy, především v oblasti stavebně demoličních odpadů, které tvoří třetinu veškerých odpadů kraje,” řekl Židek.

Jablonecká zastupitelka Jarmila Valešová nabídla své zkušenosti z oblasti ekonomiky a cestovního ruchu. “Hlavním úkolem v oblasti hospodaření bude vyrovnat se s propadem daňových příjmů a současně usilovat maximalizaci příjmů ostatních. V aktuálním poměru inflace považuji za legitimní uvažovat o úvěru na vybrané investiční akce a hledat možnosti úspor. Příkladem může být 14 milionů na propagaci kraje a 1,4 milionů na pohoštění v rozpočtu hejtmana.” Zmínila se též o důležitosti cestovního ruchu pro kraj s tím, že je třeba využít zájmu turistů o Liberecký kraj, podpořit vzdělávání kvalifikovaných pracovních sil ve službách, a zohlednit ochranu krajiny při plánování rozvoje a rozprostření turismu v regionu.

Jako čtvrtý se uvedl železnobrodský opoziční zastupitel a IT specialista Jan Tempel. “Mou vizí pro Liberecký kraj je kraj otevřený. Kraj, jehož obyvatelé vědí, jaké kompetence má a nejen, že na ně dohlíží, ale mohou o nich i rozhodovat. Chtěl bych rozšířit spolupráci obcí a krajů nejen ve vertikální, ale i horizontální úrovni. Ve sféře IT bych se na kraji vyvaroval zavádění vendor lock-inů, předraženým zakázkám a tam, kde je to možné, zaváděl svobodný software.” Tempel dále zastává myšlenku zavedení krajského soudu pro Liberecký kraj.

“Význam provázání vzdělávání, kultury a sociálních věcí je zřejmý každému. V současné politické situaci se tato témata dostávají mimo hlavní zájem na okraj, což bych ráda změnila. Vzdělaná společnost je schopna kritického myšlení a rychle reagovat na změny. Kulturní společnost s nasyceným duchem a rozšířenými obzory dokáže participovat nejen navzájem u nás, ale i přes hranice a sociální jistoty znamenají stejné šance pro všechny,” uvedla na závěr Dana Weissová, turnovská zastupitelka, kulturní dramaturgyně a zdravotní klaun a podotkla, že i v politice může být úsměv a nadhled prospěšný při zdolávání nelehkých úkolů.