Kodiak od společnosti Rheinmetall – obrněný ženista

Obrněné ženijní vozidlo (AEV) 3 Kodiak je v současné době jediným nově vyvinutým strojem na platformě Leopard 2. Vyvážený podvozek Leopard 2 je poháněn motorem o výkonu 1 100 kW a poskytuje vynikající mobilitu.

Funkce předchází formu – koncept centrální paže

Nejvýznamnější funkcí modelu Kodiak je centrální rameno. Konstrukční prvek umístěný uprostřed přední části vozidla vozidlu umožňuje plnit funkční a provozní požadavky na současnou ženijní techniku. Koncept centrálního ramene dává posádce výhodu při technických operacích, kdy si udržuje lepší přehled a vozidlo také díky tomu může pracovat v úzkých prostorech. S ramenem také může Kodiak operovat na maximální pracovní ploše, přitom je minimální závislý na orientaci vozidla, což zkracuje dobu jeho nasazení a přispívá k ochraně a bezpečnosti vojáků. Výkonný bagr má velký objem rypadla, se kterým dokáže přemístit kolem 200 kubických metrů půdy za hodinu, aniž by se přitom přesunoval. S pomocí ramene může manipulovat s břemeny kolem 3,5 tuny do vzdálenosti až 9 metrů. 

V terénu je často nutná rychlá výměna nástrojů bagru. Kodiak je proto standardně vybaven dvěma přídavnými nástroji pro rypadlo: univerzálním chapadlem a adaptérem na demolici betonu. Ty jsou uloženy v zadní části vozidla a lze je pod ochranou poloautomaticky vyměňovat pomocí systému s kamerou, aniž by posádka musela opustit chráněný prostor. Tento koncept úspěšně prošel testováním. Zařízení pro rychlou výměnu lze také využít k montáží dalších, běžně komerčně dostupných nástrojů.

Radlice buldozeru 

Kodiak je také vybaven radlicí s nastavitelnými naklápěcími úhly, jejíž šířku lze podle potřeby upravovat. Může být zafixována, když je vozidlo v pohybu, což významně přispívá k bezpečnosti systému.

V případě potřeby lze radlici nahradit odminovacím pluhem, jaký používají nizozemské ozbrojené síly. Automatický systém značení minových polí doplňuje vybavení, s jehož pomocí mohou bojové jednotky bezpečně procházet minovým polem. Všechny přepínatelné nástroje a systémy na odminování lze přepravovat na výměnných paletách.

Univerzální naviják

Kodiak je vybaven všestranným systémem se dvěma navijáky od společnosti Rotzler, které utáhnou 9tunový náklad. Navijáky, jež lze používat nezávisle na sobě, kombinují maximální provozní flexibilitu s absolutní spolehlivostí. Jediný voják tak může rychle připojit lehké navíjecí kabely k objektu bez další pomoci, čímž se minimalizuje čas strávený mimo vozidlo. Se simultánně používanými dvěma lany navijáku lze například odstraňovat barikády a překážky, s jedním lanem lze vozidlo jistit při jízdě na svahu a současně s druhým přemísťovat objekt. Tyto schopnosti přijdou vhod obzvláště ve stísněných prostorech, např. v městském terénu. S využitím kladky Kodiak svými navijáky utáhne předměty vážící více než šedesát tun. 

Kodiak se vyznačuje vynikající ergonomií a obslužností

Šest kamer na ramenu, radlici buldozeru a v přední a zadní části vozidla podporuje dvou až tříčlennou posádku, a to jak v pohybu, tak při provádění bojových úkolů během denního světla a při omezené viditelnosti. Každý člen posádky má na svém monitoru kdykoli přístup k libovolnému obrazu kamery. Úkoly tak lze zadávat a plnit individuálně anebo týmově. Kamery umožňují přepínání nástrojů a provádění celé řady úkolů specifických pro ženijní vojsko bez toho, aby bylo potřeba opustit vozidlo. V případě potřeby dodává pomocná energetická jednotka elektřinu a současně napájí klimatizační jednotku.

Kodiak se samozřejmě také hodí jako ideální pomocník při katastrofách. Nizozemské ozbrojené síly nedávno využily PiPz 3 Kodiak v boji proti lesním požárům a podzemním požárům na holandsko-německé hranici. 

Rheinmetall společně vyrábí a prodává AEV 3 Kodiak v konsorciu s RUAG MRO Schweiz, strategickým technologickým partnerem švýcarské armády. Kromě Švýcarska obrněné záchranné vozidlo Kodiak a Büffel / Buffalo 3 (ARV) v současnosti slouží ozbrojeným silám Švédska, Nizozemska a Singapuru při podpoře jejich hlavních bitevních tanků Leopard 2.


BPz 3 Büffel/Buffalo – specialista – záchranář

Právě tak jako je Kodiak bojovým ženijním vozidlem, je Büffel/Buffalo 3 skutečným obrněným záchranářem. Kromě toho může s pomocí jeřábu zajistit opravy v terénu. Vozidlo, které vyvinula společnost Rheinmetall Landsysteme (RLS) původně na objednávku ozbrojených sil Německa a Nizozemska, už mezitím nasadilo do služby devět států. Kromě toho bylo na variantách hlavního bojového tanku Leclerc a K1 nainstalováno více než 300 souprav Büffel / Buffalo. Vozidlo prokázalo svou vynikající účinnost v různých operacích, včetně těch bojových, od Balkánu až po Hindúkuš. Büffel/Buffalo je také postavený na modelu Leopard 2 a má vynikající mobilitu a ochranu posádky. Rameno, namontované na pravé straně vozidla, má dosah až 7,9 metrů a může zvedat břemena až do třiceti tun. I zde Rheinmetall spolupracuje s firmou Rotzler na systému navijáků. Speciální naviják umožňuje zachraňovat i velmi vážně poškozená bojová vozidla. Při modernizačních pracích pro Bundeswehr, které aktuálně probíhají, bylo zařízení pro obnovu bitevního pole přesunuto z přední strany vozidla dozadu. To znamená, že Büffel/Buffalo se může připojit k zasaženému vozidlu, aniž by posádka musela opustit bezpečný prostor, a odtáhnout jej vysokou rychlostí z bojiště.

Bratři ve zbrani

Kodiak a Büffel/Buffalo se díky své pokročilé konstrukci, vysoké úrovni ochrany, vynikající mobilitě a všestrannému a účelnému vybavení staly skutečnými multiplikátory síly pro moderní armádu. Kromě vojenských operací mohou jejich jedinečné schopnosti poskytovat mnohostrannou podporu při katastrofách i v rámci civilně-vojenské spolupráce. Příslušnost k rodině Leopard 2 přináší rozsáhlé synergické efekty, pokud jde o výcvik, provoz a logistiku: tyto sledované systémy jsou skutečnými bratry ve zbrani. Jak Kodiak, tak Büffel/Buffalo jsou nástrojem, který velitelům, bojovým technikům a opravářům poskytuje zásadní výhodu v kritických situacích.

Odkaz na video https://youtu.be/Fr9mD82lHLs