Novým prezidentem Asociace provozovatelů mobilních sítí je Pavel Vlček

Praha 30. 6. 2020: Prezidentem APMS se od 1. července 2020 stává Pavel Vlček (41). Ve své funkci bude odpovídat grémiu generálních ředitelů členů asociace a jejímu představenstvu.

Telekomunikace jsou zcela klíčovým odvětvím pro budoucí konkurenceschopnost České republiky. Uplynulé měsíce potvrdily, že robustní a spolehlivé telekomunikační sítě jsou základním stavebním kamenem moderní digitální ekonomiky. Bez nich by například práce z domova, masivní nárůst e-commerce nebo bezdotykové mobilní placení nebylo vůbec myslitelné, stejně jako rozvoj užitečných moderních řešení například v oblasti vzdělávání, telemedicíny či robotizace. Stát, samosprávy i telekomunikační sektor si proto potřebují umět vzájemně naslouchat a já se těším, že ve své nové roli budu moci k tomuto potřebnému dialogu přispět,“ říká Pavel Vlček.

„Telekomunikace stojí na prahu další inovační vlny. 5G sítě významně pomohou průmyslu zvýšit efektivitu výroby, daleko více zařízení bude připojeno na internet. Oboustranně respektující dialog se státem bude o to důležitější. Věříme, že dlouholeté zkušenosti Pavla Vlčka budou v tomto směru přínosem,“ doplňuje Richard Stonavský, člen představenstva APMS.

Pavel Vlček se komunikaci a vnějším vztahům věnuje 15 let. Je absolventem Univerzity Karlovy, oboru politologie a mezinárodních vztahů. Ve své dosavadní kariéře řídil komunikaci a vnější vztahy Ministerstva průmyslu a obchodu či společností Citibank, Rosatom a naposledy mBank. V uplynulých dnech byl opětovně zvolen předsedou výkonného výboru profesní organizace PR Klub, která sdružuje více než 200 profesionálů v oblasti komunikace a public relations. 

 

www.apms.cz