Finančník Schönfeld otevírá nový realitní fond určený i pro běžné investory

Praha, 3. července 2020 – Český finančník Robert Schönfeld otevírá nový realitní fond zaměřený na prémiové komerční a residenční nemovitosti. Pod značkou Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s., podfond Prémiové nemovitosti navazuje na akvizici velkého nemovitostního portfolia a vedle institucionálních je určen i pro drobné individuální investory.

Realitní fond byl uveden na trh 29. června 2020. Jeho obhospodařovatelem a administrátorem
je Conseq Funds investiční společnost, a.s. Investoři mohou do fondu investovat jednorázově 

i pravidelně. Minimální investice je 500 Kč pravidelně nebo 10 000 Kč jednorázově.

„V době zvýšené ekonomické nejistoty a volatility trhů chceme umožnit i běžným investorům profitovat z dlouhodobých očekávaných výnosů, které investice do prémiových nemovitostí se zajištěnými pravidelnými příjmy z nájmů představují“, vysvětluje Robert Schönfeld, zakladatel skupiny RSBC, důvody pro založení retailově orientovaného nemovitostního fondu s očekávaným ročním výnosem 5 %.

Investice fondu budou cíleně směřovat jak do komerčních, tak i residenčních nemovitostí v atraktivních lokalitách. Rozdělení majetku mezi typově odlišné kategorie realit pomáhá v dobách ekonomického zpomalení redukovat rizika nemovitostního trhu. V případě komerčních nemovitostí, do kterých fond investuje se navíc u nájemních používají tzv. inflační doložky automaticky navyšující nájem u dlouhodobých nájemců, což dopomáhá k uchování reálné hodnoty majetku.

Rozhodnutí o pořízení nemovitosti je vždy založeno na realitní a finanční expertize odborníků
ve fondu. Rozhodujícími faktory nejsou pouze aktuální stav nemovitosti a očekávané výnosy,
ale také stabilita nájemců, typ lokality a potenciál jejího dalšího rozvoje nebo občanská vybavenost v místě. Fond tak například plánuje akvizici historického činžovního domu v Norské ulici v Praze, disponujícího čistou obytnou a prodejní plochou o rozloze 2 744 m2, který tyto parametry přesně naplňuje.

Realitní portfolio je klíčovou investiční oblastí skupiny RSBC, která vznikla v roce 1998 jako správce restituovaného majetku rodiny Schönfeldů. Aktuálně skupina spravuje nemovitosti o rozloze                   55 tisíc m2 v tržní hodnotě dvou miliard Kč. Součást portfolia skupiny tvoří residenční, kancelářské a obchodní objekty, zemědělská půda a dále společnosti poskytující komplexní profesionální služby spojené s akvizicí, správou a prodejem nemovitostí.