ReactiveConf představí světové vývojářské komunity a jejich reakce na COVID-19

PRAHA, 2. června: Organizátoři ReactiveConf pořádají speciální online komunitní meetup ReactiveMeetupsICommunity Special. Za online mikrofonem se vystřídají vývojářské komunity z celého světa a představí projekty, technologie a různorodé přístupy, které jim pomohly v boji proti koronaviru a krizi jim způsobené. Spolu s komunitami vystoupí jako hlavní řečník Uri Goldshtein z Izraele. ReactiveMeetupsICommunity Special, jehož moderátorem bude Gerard Sans z Amazon Web Services, se uskuteční 7. července v 19:00 CEST přes Zoom webinář. 

Michaela Vlčková, která stojí v čele týmu ReactiveConf, věří, že během koronavirové krize ukázala vývojářská komunita své největší přednosti. A to hlavně schopnost rychle reagovat na novou situaci, vložit svůj čas a energii do potřebných projektů a posunout celý obor zase o krok dále. Nyní je dostatek prostoru na to, aby mezi s sebou světové komunity nasdílely jejich projekty, nápady a nové přístuy,  které mohou pomoci ostatním zemím a projektům překonat podobné překážky: „Vytvoření prostředí, ve kterém mohou vývojáři sdílet své znalosti a zkušenosti, je zásadní pro růst a vývoj softwaru stejně jako pro kariéru vývojářů. Nyní, více než kdy jindy, vidíme obrovský význam při propojování komunit z celého světa, aby mohly sdílet informace o tom, jak překonat výzvy, kterým v jsme v tomto krizovém období čelili a možná budeme.“

Vzhledem k tomu, že se různorodé organizace všech zemí spojují proto, aby čelili výzvám v rámci COVID-19, je tato událost navržena tak, aby spojila vývojářskou komunitu za účelem diskuze o technologických výzvách, které byly pandemií způsobeny. Některé souvisely s novým nastavením pracovního stylu, jiné s vytvářením řešení boje proti šíření nemoci a různorodé podpoře jednotlivých zemí a vlád. „V Green Fox Academy jsme uspořádali 3 týdenní programovací/bezplatný tábor, aby se lidé bez práce mohli nadále vzdělávat a posouvat.  Nazvali jsme jej StayAtHome coding camp,“ přibližuje přínos komunitě Peter Szel, zástupce organizace. Mezi dalšími řečníky, kteří se objeví online, budou:

  • Samantha Rose Cruz (ManilaCSS) / Filipíny
  • Maxim Salnikov (ngVikings) / Norsko
  • Nur Lee Harel (React Next) /Izrael
  • Adam Romanski (Hello Roman) / Polsko
  • Pierce Jonota & Richard Parayno (Philippines Web Designers Organization) / Filipíny
  • Darek Kalbarczyk (ngPoland) / Polsko
  • Jos Gerards (VueJS) / Belgie
  • Annie Volkova (PiterJS) / Rusko

 

 • Peter Szel (Green Fox Academy) / Maďarsko

 

 • Tudor Barbu (BarcelonaJS) / Španělsko

ReactiveMeetupsICommunity Special se bude konat 7. července v 19:00 CEST prostřednictvím Zoom webináře. Více informací o události najdete na webových stránkách Meetups, na Facebooku, Twitteru nebo na kanálu Reactive Online Meetup Slack.

Více o ReactiveConf

ReactiveConf je svým zaměřením největší konferencí na světě. Tematicky pokrývá nejmodernější webové a mobilní technologie. Díky své interaktivnosti a otevřenosti je považována spíše za tři dny trvající IT festival. Ten se skládá ze dvou dnů plných přednášek, diskuzí a rozhovorů a jednoho dne věnovaného workshopům. Za pět let existence jej navštívilo přes 4 600 vývojářů, kteří se vzdělali ve 250 přednáškách. Pátý ročník se již podruhé uskutečnil v Praze a zúčastnilo se ho přes 1 200 vývojářů, kterým se představilo 60 mezinárodních špičkových vývojářů. Příští vydání ReactiveConf se bude konat v Praze 8.— 9. března 2021.

Event organizer Michaela Vlčková believes that the challenges that are being created by COVID-19 demand a community response, and that by bringing the development community together, new ideas and new approaches can be shared that will help countries and businesses overcome these technical hurdles:

“Creating a safe environment where developers can share their knowledge and experiences is fundamental to the growth and development of software and the careers of developers. We’ve taken the ingredients of our successful ReactiveConf event and replicated it online, making it more accessible to our worldwide community during a time where travel is not possible. Now, more than ever, we see huge importance in connecting the community together, so they can share information about how to overcome the challenges we are all experiencing during this critical period of time,“ 

As the international scientific world comes together to meet the medical challenges of COVID-19, this event is designed to bring the development community together to discuss and overcome the engineering challenges that have been caused by the pandemic. Some of the challenges were connected to the new set up of work lifestyle, the others to the creation of solutions to fight the outbreak and support of individual countries and governments. For example “Green Fox Academy did a free 3 weeks long online coding camp to get started in programming, we called it StayAtHome coding camp during the COVID lockdown“ says Peter Szel, representative of the organization. 

Among the speakers appearing online will be:

  • Samantha Rose Cruz (ManilaCSS) – Philippines
  • Maxim Salnikov (ngVikings) – Netherlands
  • Nur Lee Harel (React Next) – Israel
  • Adam Romanski (Hello Roman) – Poland (video maker from RC19)
  • Pierce Jonota & Richard Parayno (Philippines Web Designers Organization) – Philippines
  • Darek Kalbarczyk (ngPoland) – Poland
  • Jos Gerards (VueJS) – Holland
  • Zara Kanaan (Hackages) – Belgium
  • Annie Volkova (PiterJS) – Russia

 

 • Peter Szel (Green Fox Academy)

 

 • Tudor Barbu (BarcelonaJS) – Spain

Community Special will be held on July 7th at 7 pm CEST. More information about the event can be found at website, Facebook, Twitter, or in the ReactiveOnlineMeetup Slack channel.

More about ReactiveConf

ReactiveConf is connecting the European tech community through meaningful connections and shared experiences while providing it with the latest global insights in web & mobile development. Thanks to interactivity and openness, it is considered as the most interactive react conference in the world. It usually consists of two days full of lectures, discussions, and interviews, and one daily workshop. In the five years of its existence attended by over 4,600 developers who were educated in 250 lectures. The fifth edition took place for the second time in Prague and was attended by over 1,200 developers and 60 top international speakers. The next edition of ReactiConf will be held in Prague on March 8-9, 2021. 


Media contact
Sára Bauerová, email: sara.bauerova@vacuumlabs.com, phone: (420)731969519