DHL Supply Chain spolu s Blue Yonder spouští softwarovou platformu v cloudu Microsoft, která díky standardizaci urychlí implementaci robotů ve skladech

  • Blue Yonder, přední poskytovatel digitálních řešení založených na umělé inteligenci, a DHL nasazují novou platformu pro integraci robotů ve skladech postavenou na Microsoft Azure
  • První implementace ve skladu DHL v Madridu již zkrátila dobu integrace o 60 %
  • Nová platforma poskytuje zákazníkům větší flexibilitu ve výběru a začleňování robotů od různých dodavatelů do jednoho uceleného řešení

Praha – 7. července 2020: Společnost DHL Supply Chain, globální lídr v oboru smluvní logistiky a součást koncernu Deutsche Post DHL Group, spustila ve spolupráci s firmou Microsoft a předním poskytovatelem digitálních řešení s umělou inteligencí Blue Yonder novou robotickou platformu pro snadnou instalaci nových zařízení pomocí automatického rozpoznávání a konfigurace hardwaru.

Robotická platforma výrazně zkrátí dobu integrace a sníží nároky na programování při zavádění nových zařízení pro automatizaci skladů. Zákazníkům DHL také poskytne větší flexibilitu při výběru vhodných robotických systémů na základě jejich individuálních potřeb. Řešení využívá služby pro internet věcí a cloudové platformy Microsoft Azure.

„Globální využívání robotů a robotických systémů je neoddělitelnou součástí naší strategie zaměřené na podporu zaměstnanců a vylepšování provozů zákazníků,“ říká Markus Voss, globální ředitel IT a provozní ředitel společnosti DHL Supply Chain. „Automatizace a kolaborativní robotika nám umožňují zvyšovat flexibilitu provozních procesů, optimalizovat ergonomii a zvyšovat atraktivitu práce pro naše zaměstnance nahrazováním monotónních, opakujících se a mimořádně vyčerpávajících aktivit. Cílem není postupně nahrazovat zaměstnance, ale svěřovat našim lidem atraktivnější a zajímavější úkoly.“

Voss dodává: „V rámci sítě DHL Supply Chain máme více než dva tisíce provozů, takže víme, jak složité, časově náročné a nákladné může být začleňování nových robotů do existujících platforem a jejich propojení s různými systémy řízení skladu našich zákazníků. Právě v těchto oblastech je nová platforma tak efektivní. První realizace nové platformy s roboty 6 River Systems v jedné z našich madridských provozoven již prokázala zkrácení doby pro integraci o 60 procent, ale u budoucích realizací očekáváme další zkrácení až o 90 procent.“ 

První implementace ve skladu DHL Supply Chain v Madridu již prokázala, že nová platforma dokáže snižovat složitost a urychlovat integraci robotických systémů do stávajícího systému řízení skladu. Platforma současně poskytuje zákazníkům větší flexibilitu při výběru robotů od různých dodavatelů a jejich integraci do jednoho uceleného systému. Robotická platforma funguje na platformě Luminate společnosti Blue Yonder, jejíž řízení úkolů je založeno na strojovém učení. Díky tomu je dosahováno nejvyšší úrovně efektivity provozních činností ve skladu.

„Budování odolného a flexibilního dodavatelského řetězce je pro schopnost reagovat na neustálé změny požadavků zákazníků zásadní. DHL digitalizací řešení ve svých skladech dramaticky zjednodušuje integraci komplexních systémů internetu věcí a zpřístupňuje logistickému odvětví nové podnikatelské příležitosti. Výsledkem je velký pokrok ohledně rychlosti, globálního pokrytí, snižování nákladů a bezpečnosti,“ říká Sam George, viceprezident společnosti Microsoft, odpovědný za Azure IoT.

„Firma DHL dokáže díky používání platformy Luminate společnosti Blue Yonder nabízet řešení, která lze snadno implementovat ve všech jejích distribučních centrech prostřednictvím cloudové aplikace, využívané v rámci modelu software jako služba. Při nedostatku pracovních sil v sezónních špičkách mohou nyní provozovny DHL rychle využít roboty libovolného dodavatele k rozšíření svých provozních kapacit a podpoře zaměstnanců,“ řekl Girish Rishi, generální ředitel společnosti Blue Yonder. „Tento projekt byl opravdovou spoluprací všech zúčastněných stran.“

DHL Supply Chain, Microsoft a Blue Yonder kombinují v rámci této spolupráce své silné stránky v oblastech zákaznicky zaměřené smluvní logistiky, bezpečného sdílení hardwarových i softwarových prostředků pomocí internetové sítě v globálním měřítku a dokonalé kompletní integrace do dodavatelského řetězce. Výsledkem je zdokonalené řízení skladu a vynikající úroveň provozních činností poskytovaných zákazníkům z rozmanitých odvětví.

Nová softwarová platforma je jen jednou částí strategie digitalizace celé společnosti DHL Supply Chain, která zahrnuje také využívání klíčových technologií DHL, mezi něž patří roboti nebo chytré provozní činnosti využívající nositelná zařízení a datové analýzy. Nová softwarová platforma přesto hraje zásadní roli pro urychlené zavádění nových technologií a jejich využívání ve velkém rozsahu.

DHL – Logistická společnost pro celý svět

DHL je přední světovou značkou v logistickém odvětví. Divize DHL nabízí jedinečné portfolio logistických služeb, jež zahrnuje národní a mezinárodní balíkové doručovací služby, dopravu a řešení pro e-commerce, mezinárodní silniční, vzdušnou a námořní expresní přepravu či řízení průmyslových dodavatelských řetězců. Zhruba 380 000 zaměstnanců DHL ve více než 220 zemích a teritoriích po celém světě propojuje bezpečně a spolehlivě lidi i firmy, což umožňuje plynulý a udržitelný globální obchod. Řešení specializovaná na rostoucí trhy a odvětví zahrnující technologický průmysl, sektor výzkumu a zdravotní péče, energetický a automobilový průmysl nebo maloobchod, to vše potvrzuje postavení DHL jako „Logistické společnosti pro svět“.

DHL je součástí skupiny Deutsche Post DHL. Tržby skupiny dosáhly v roce 2019 více než 63 miliard EUR. Díky udržitelným obchodním praktikám a závazku vůči společnosti a životnímu prostředí skupina pozitivně přispívá světu. Cílem Deutsche Post DHL Group je dosáhnout logistiky s nulovými emisemi do roku 2050.

Blue Yonder (dříve JDA Software) zajišťuje hladký, bezproblémový průběh obchodních činností, čímž umožňuje všem organizacím a osobám na celém světě uskutečňovat svůj potenciál. Platforma společnosti Blue Yonder pro realizaci digitálních systémů založených na strojovém učení umožňuje klientům poskytovat plnění svým zákazníkům přesně podle jejich představ, ať se jedná o čas, způsob, nebo místo plnění. Blue Yonder využívá 35 let zkušeností ve svém oboru, včetně kontextové inteligence a datové vědy, a pomáhá více než 3 000 předním globálním výrobcům, obchodním a logistickým společnostem vytvářet provozní činnosti s vyšší mírou autonomie, trvalé udržitelnosti a ziskovosti. www.blueyonder.com 

„Blue Yonder“ je ochrannou známkou nebo registrovanou ochrannou známkou společnosti Blue Yonder Group, Inc. Jakékoli obchodní označení produktu nebo služby, uváděné v tomto dokumentu a používající název „Blue Yonder“, je ochrannou známkou a/nebo vlastnictvím společnosti Blue Yonder Group, Inc.