Y Soft s Masarykovou univerzitou rozjíždějí projekt pro uplatnění 3D tisku na školách

– Cílem této iniciativy je zvýšení kvality 3D vzdělávacích osnov a výukových kompetencí učitelů –

Brno (ČR), Dallas (USA) – 9.7. 2020 – Společnost Y Soft® Corporation, globální poskytovatel podnikových workflow řešení, společně s Masarykovou univerzitou v červnu zahájily spolupráci na grantovém projektu o 3D tisku a jeho uplatnění na základních a středních školách. Projekt 3D tisk a jeho uplatnění na základních a středních školách je řešen s finanční podporou Technologické Agentury České Republiky. Projekt s tříletým rámcem má za cíl celkovou evangelizaci vzdělávacího sektoru v Česku s využitím silného potenciálu 3D tisku jako metody rozvoje výuky. 

Projekt, jehož vizí je propojení nejlepších schopností jak na straně učitelů, tak i studentů, má za cíl využít potenciál 3D tisku ke zvýšení kvality vzdělávacího procesu učitelů a žáků v této oblasti a celkově i přispět k růstu pedagogických a didaktických kompetencí učitelů.

„Jsme hrdí na to, že můžeme přispět k transformaci vzdělávání v České republice. 3D tisk nabízí obrovský pedagogický potenciál, který v současné době není využíván především kvůli nedostatku dostupných a kvalitních metodických materiálů. Chceme ukázat možnosti technologie ve specifických oblastech vytvořením nových učebních pomůcek tzv. od učitelů učitelům“ říká Václav Muchna, spoluzakladatel
a CEO společnosti Y Soft.

Y Soft s Masarykovou univerzitou tak chtějí vytvořit metodiku, jak aplikovat 3D tisk ve školách a jak jej efektivně zapojit do výuky. V první fázi společného projektu dojde k vývoji metodologie, následovat bude příprava samotných výukových lekcí v letech 2021–2023. „Začlenění 3D technologií do výuky na školách umožní tvorbu zcela nových typů výukových pomůcek a přístupů a dále zvýší dostupnost výukových modelů pro žáky a studenty. Finálním výstupem projektu bude nová výše uvedená metodika a 12 veřejně přístupných lekcí v online knihovně lekcí 3D tisku be3D Academy, které budou didakticky správně vytvořeny tak, aby reflektovaly aktuální potřeby škol,“ uvedl Kamil Malinka z Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity.

YSoft be3D Academy disponuje řadou plánů výuky 3D lekcí a modelových doporučení pro každý z tzv. STEAM předmětů (věda, technologie, strojírenství, umění a matematika). Tyto lekce pokrývají celou řadu relevantních témat a integrují 3D tisk do výuky se zábavnými a náročnými projekty. YSoft be3D Academy je dostupná k volnému prohlížení a využití (pro přístup k lekcím je vyžadována registrace). Výuka umožňuje studentům představit si a vytvořit vše, zatímco se učí základní pojmy z jednotlivých předmětů.

Projekt je unikátní spojením odborníků technologického lídra z komerčního sektoru a předních univerzitních vědeckých pracovníků, kteří spojí své síly k vytvoření dostupného, vysoce kvalitního, obecného obsahu pro technologii 3D tisku. Metodika a výuka ve 3D budou se zaměřením na podporu procesu učení významnou hodnotou ve vzdělávání.


1 z 10 inženýrů se znalostí 3DP

Proč je nutný význam zavádění 3D tisku ve školství? Martin Dosedla a Zdeněk Hodis z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity se shodují na tom, že s přítomností 3D tisku v každodenním či pracovním životě je nutno počítat. „Začít využívat 3D tisk na základních školách je naše priorita. Chtěli bychom podpořit využití 3D tiskáren nejen v technické a informační výchově, ale i např. v biologii, matematice, geografii či speciální pedagogice. Všude tam je potenciál podpořit zájem žáků o nové technologie,“ přibližuje situaci Zdeněk Hodis.

Společnosti ve všech sektorech vyžadují dovednosti v oblasti 3D tisku napříč širokým spektrem průmyslových odvětví, jako je architektura, výroba, marketing či design, a tento trend poroste. Potřeba rychlejšího prototypování produktů a dodání zboží může být konkurenční výhodou. Poskytování dovedností pro 3D tisk pracovníkům znamená, že školy mají za úkol připravit studenty na tyto profesní oblasti. 

Nedostatek technicky vyškolených lidí povede ke změnám v oblastech výzkumu a vývoje, kdy bude stále více docházet k rozvoji „skutečného“ výzkumu a vývoje na vysoce kvalitní úrovni. Trend nástupu 3D tisku povede i ke vzniku vysoce kvalifikovaných pracovních míst. 

Například ve Spojených státech jsou dnes dovednosti v oblasti práce s 3D tiskem vyžadovány již u 10 % nabízených inženýrských pozic.

##


O Y Soft

Y Soft poskytuje chytrá podniková řešení pro moderní digitalizovaná pracoviště v oblastech enterprise firem, malých a středních podniků a vzdělávacím sektoru, díky nimž organizace fungují efektivněji. Naše platforma YSoft SafeQ pomáhá zákazníkům řídit, optimalizovat a zabezpečit tisk i digitalizaci dokumentů. V rámci řešení pro 3D tisk se soustředíme na segment vzdělávacích institucí, kde nabízíme unikátní propojení technologie 3D tisku s komplexním nástrojem pro řízení a účtování tisku. Díky našemu řešení mohou školy spolehlivě a efektivně zapojovat 3D tisk do svých výukových plánů. Y Soft vznikl v roce 2000. Společnost sídlí v Brně, celosvětovou sítí poboček pak pokrývá Severní a Latinskou Ameriku, Evropu, Blízký východ a Afriku a region Asie a Pacifiku včetně Austrálie. Více informací naleznete na www.ysoft.com.


Ochranné známky: Y Soft, YSoft SafeQ, YSoft SafeQEdge a SafeQEdge Core jsou ochranné známky a/nebo registrované ochranné známky společnosti Y Soft Corporation v Evropské unii a/nebo v jednotlivých zemích. Všechny ostatní ochranné známky a/nebo registrované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

O Masarykově univerzitě

Masarykova univerzita byla založena zákonem z 28. ledna 1919 a vznikla jako druhá česká vysoká škola. V současnosti čítá 9 fakult, 2 vysokoškolské ústavy a asi 200 kateder. Je jedním ze tří největších zaměstnavatelů v Jihomoravském kraji – pracuje na ní přes 5 tisíc zaměstnanců, přičemž více než 2 tisíce z nich tvoří pedagogové. Na společném projektu se podílí učitelští pracovníci z Pedagogické fakulty a odborníci z Ústavu výpočetní techniky.