Extrémně nízký nárůst nových neplatičů DPH

Letos v ČR přibylo 953 subjektů, které nespolehlivě odvádí DPH. Meziročně se jejich počet zvýšil o 15 %, nicméně přírůstek za poslední kvartál, který činil 288 firem, je nejnižší od roku 2014. Aktuálně Bisnode v černé listině nespolehlivých firem registruje 21 042 subjektů, z toho 5 732 nespolehlivých plátců DPH a 15 310 nespolehlivých osob.

„Zdá se, že krize způsobená pandemií koronaviru zpomalila další přírůstky subjektů, které nespolehlivě odvádí DPH. Zatímco v 1. kvartálu letošního roku v registru přibylo 665 subjektů, ve 2. kvartálu jich bylo 288, tedy o 57 % méně. Jednalo se vůbec o nejnižší čtvrtletní přírůstek od roku 2014. V letech 2018 a 2019 zpravidla za tři měsíce v registru přibývalo průměrně přes 1 000 subjektů. V následujícím období očekáváme opět návrat k vyšším hodnotám,“ komentuje statistiky analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Za nespolehlivou je považována firma, která nemá v pořádku daňové doklady a úřad jí vyměří daň alespoň 500.000 Kč, a také podnik podezřelý z účasti na podvodu. Za nespolehlivého plátce může být označena i společnost, která opakovaně neplní lhůty pro povinná podání. Nespolehlivou osobou se na základě rozhodnutí správce daně může stát fyzická i právnická osoba. Jde buď o subjekty, které nejsou plátci DPH a závažným způsobem poruší povinnosti vztahující se ke správě daně, nebo o subjekty, jež přestaly být plátcem DPH v okamžiku, kdy byly uvedeny v registru nespolehlivých plátců DPH.

Ačkoliv nejčastější právní formou pro podnikání v České republice jsou osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), nejvíce nespolehlivých subjektů je mezi společnostmi s ručením omezeným. Jedná se o 16 458 společností s ručením omezeným, které tak představují 78% podíl mezi všemi nespolehlivými subjekty. 

Nejčastější právní formy mezi nespolehlivými plátci a osobami

  s.r.o. OSVČ
Nespolehliví plátci DPH 4 394 919
Nespolehlivé osoby 12 064 1 465
Celkem 16 458 2 384

Zdroj: Bisnode

Z regionálního pohledu je dlouhodobě nejvíc nespolehlivých plátců a osob v hlavním městě a v okolí velkých metropolí.  V Praze má registrované sídlo 11 724, tedy 56 % nespolehlivých subjektů a v Jihomoravském kraji 2 785 firem, což představuje 13% podíl. S výrazným odstupem následuje Středočeských kraj, kde sídlí téměř 7 % nespolehlivých subjektů a Moravskoslezský kraj s 5 %.

Nespolehliví plátci a osoby podle krajů

  Nespolehliví plátci DPH Nespolehlivé osoby Celkem Podíl na celku
Jihočeský kraj 80 157 237 1,13 %
Jihomoravský kraj 614 2171 2 785 13,24 %
Karlovarský kraj 26 156 182 0,86 %
Královéhradecký kraj 147 375 522 2,48 %
Liberecký kraj 117 280 397 1,89 %
Moravskoslezský kraj 301 794 1 095 5,20 %
Olomoucký kraj 108 388 496 2,36 %
Pardubický kraj 63 151 214 1,02 %
Plzeňský kraj 177 346 523 2,49 %
Praha 3 162 8 562 11 724 55,72 %
Středočeský kraj 420 991 1411 6,71 %
Ústecký kraj 281 551 832 3,95 %
Vysočina 79 134 213 1,01 %
Zlínský kraj 135 226 361 1,72 %
Neurčeno 22 28 50 0,24 %
Celkem 80 157 237 1,13 %

Zdroj: databáze a výpočty Bisnode