Sedm archetypů digitální ekonomiky, digitální politika a digitální transformace států

Praha, 6. srpna – Zcela nový přístup k digitální transformaci i detailní přehled obecných pokynů, které lze aplikovat pro každou zemi – takto lze charakterizovat ústřední témata nové studie o globální politice digitální ekonomiky vydané společností Huawei ve spolupráci s poradenskou společností Arthur D. Little. Studie „Myslete digitálně. Myslete archetypálně. Model pro digitální ekonomiku.“ vznikla ze sdíleného přesvědčení, že zlepšování digitální infrastruktury by mělo být ústředním bodem národní politiky v odvětví ICT, jelikož to pomůže hospodářskému zotavení napříč zeměmi postiženými pandemií koronaviru Covid-19.

Urychlení přechodu na digitální ekonomiku podpoří růst a produktivitu v průmyslu, zlepší kvalitu života a ušetří čas i finanční náklady. „Úspěšné digitální ekonomiky vyžadují celou řadu odvětví zajišťujících eknomické a sociální systémové funkce. Nicméně, jednotlivé země mají velmi často omezené zdroje a prostředky. Klíčový je proto výběr a prioritizace oblastí, na které se země chtějí zaměřit,“  říká Rajesh Duneja, partner ve společnosti Arthur D. Little.

Digitalizace se má stát novým motorem ekonomického růstu, proto je důležité, aby ji státy plně podporovaly. „Digitální ekonomika ve své široké definici je analytiky odhadována na celkovou hodnotu 11,5 bilionu dolarů nebo 15,5 procenta světového HDP. To zahrnuje příspěvek odvětví která nebyla tradičně digitální a nyní využívají moderní technologie pro řešení rostoucích výzev konkurenceschopnosti a vzájemně propojeného světa,“ říká Tomáš Kolder, tiskový mluvčí korporátní divize Huawei.

Studie definuje archetypy zemí, které slouží jako referenční model, jenž si země mohou přizpůsobit na míru své současné situaci. Celkem bylo definováno sedm archetypů digitální ekonomiky (Inovační centra, efektivní producenti a spotřebitelé, service powehouse, globální továrny, obchodní centra, ICT patron a ICT novic). Každý archetyp se liší svým zastoupením nebo dominancí v rámci hodnotového řetězce v ICT odvětví. Jednotlivé země si musí vybudovat strategii, pomocí níž budou vytvářet digitální hodnotu a která bude v souladu s jejich odpovídajícími archetypy. Tato strategie bude postavena na jejich silných stránkách, ale zároveň ukotvena v rámci jejich ekonomické a technologické reality.

„Identifikace archetypu dané země pomáhá přizpůsobit doporučené pokyny týkající se digitální ekonomiky tak, aby byly co nejlépe sladěny s potřebami dané země. V rámci studie jsme vyvinuli nástroj pro identifikaci archetypů ve více než 200 zemích či regionech,“ říká Kurt Baes, partner ve společnosti Arthur D. Little.

Důležitost politiky digitální ekonomiky se výrazně liší napříč jednotlivými archetypy. Pro různé druhy archetypů je zapotřebí zvážit rozdílné kombinace politik. Jejich tvůrci musí formulovat strategii, zákony a předpisy ve čtyřech vzájemně propojených strategických dimenzích, jimiž jsou technologie, operace, ekosystém a průmysl. Právě ty jsou totiž hnacími silami, na kterých stojí národní digitální transformace.

Studie Arthur D. Little nastiňuje strategický přístup k rozvoji digitálních ekonomik všech zemí na základě jejich potenciálních archetypů. Zároveň doporučuje zastřešující politický rámec přizpůsobený každému z archetypů na míru. Dále poskytuje příklady mapující úspěšný přesun konkrétních zemí napříč archetypy, avšak zejména přináší pokyny pro vývoj digitální strategie, která bude přizpůsobená zemi s ohledem na celistvý přístup vlády k tvorbě politik v digitálním věku. 

Kompletní studii Think differently. Think archetype. Your digital economy model. naleznete zde

O společnosti Huawei 

Huawei je vedoucím globálním výrobcem infrastruktury informačních a komunikačních technologií a chytrých zařízení. Nabízíme integrovaná řešení ve čtyřech klíčových oblastech, kterými jsou telekomunikační sítě, výpočetní technika, chytrá zařízení a cloudové služby. Naším závazkem je každému jednotlivci, domácnosti a organizaci přinášet digitální řešení pro plně propojený, inteligentní svět.

Ucelená nabídka produktů, řešení a služeb Huawei je současně konkurenceschopná a bezpečná. Pro naše zákazníky vytváříme trvalé hodnoty prostřednictvím otevřené spolupráce s partnery v rámci ekosystému. Pomáháme lidem k jejich růstu, pracujeme na větším komfortu občanů v domácnostech a inspirujeme organizace všech druhů a velikostí k inovativnějším přístupům. 

V Huawei se inovace zaměřují na potřeby zákazníků. Silně investujeme do základního výzkumu, přičemž se soustředíme na technologicky přelomová řešení, která posouvají svět kupředu. Máme více než 194 tisíc zaměstnanců a působíme ve více než 170 zemích a regionech. Společnost Huawei byla založena v roce 1987 a funguje jako soukromá společnost plně vlastněná svými zaměstnanci.

Před 20 lety společnost Huawei založila první evropské výzkumné a vývojové centrum ve Švédsku, což byl první krok ke vzniku vynikající spolupráce na starém kontinentu. V současné době Huawei v Evropě zaměstnává přes 13 300 zaměstnanců a provozuje dvě hlavní regionální kanceláře a celkem 23 výzkumných a vývojových center. Huawei dosud spustila 230 projektů technické spolupráce s více než 150 univerzitami po celé Evropě.

Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky www.huawei.com nebo speciální microsite https://www.5gvcesku.cz/
a sledujte nás na:

https://twitter.com/Huawei_Cesko

https://www.facebook.com/HuaweiCesko