ČLFA: Objem leasingu, nebankovních úvěrů a factoringu klesl v 1. pololetí meziročně o 20,4 % na 71,30 mld. Kč

Pokles akceleroval ve druhém čtvrtletí pod vlivem koronavirové krize 

 

  • Objem financování podnikatelských investic klesl během prvního pololetí meziročně o 23,8 %
  • Hodnota pohledávek postoupených v rámci factoringu se snížila o 3,2 %
  • Domácnosti si půjčily o 16,2 % méně peněz
  • Počet profinancovaných nových osobních aut se zmenšil o 27,6 %
  • Na operativní leasing připadla pětina firemních investic

 

Praha 18. srpna 2020. Členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) poskytly v prvním pololetí letošního roku firmám či domácnostem prostřednictvím leasingu a úvěrů 50,68 miliardy korun, meziročně o 22,2 % méně. Dalších 20,62 miliardy získali podnikatelé na financování provozu formou factoringu. V souhrnu tak objem nebankovního financování firem a domácností poklesl o 20,4 % na 71,30 mld. Kč. 

Pokles akceleroval ve druhém čtvrtletí. Koronavirová krize postihla všechny segmenty nebankovního trhu, některé z nich hlásí výrazné snížení nově uzavíraných obchodů. Například objem financování nových osobních automobilů se v samotném druhém čtvrtletí zmenšil ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 35,5 %, financování podnikatelských investic pokleslo o 27,9 % a financování spotřebitelů o 20,6 %. 

„Ukazuje se, že ochranná opatření namířená proti šíření nemoci covid-19 výrazně ovlivnila finanční plány jak firem, tak domácností. Zásadní nyní bude, jak rychle se podaří obnovit jejich důvěru v další vývoj, a tedy i chuť investovat. V této souvislosti bychom přivítali podporu investičních aktivit ze strany státu, která dosud chybí, a to například v oblasti prodeje vozidel nebo obměny progresivních technologií formou dočasného zkrácení doby odpisování či dočasného snížení DPH,“ říká Jiří Matula, předseda představenstva ČLFA, která sdružuje 44 předních tuzemských poskytovatelů leasingu, podnikatelských i spotřebitelských úvěrů a factoringu.

Z celkových 71,30 miliardy korun poskytnutých členy ČLFA během letošního prvního pololetí bylo 60,10 miliardy určeno na financování firemních investic a provozu a 11,20 miliardy na financování zboží a služeb pro domácnosti. Celkové pohledávky členů ČLFA z běžících leasingových a úvěrových kontraktů dosáhly na konci letošního prvního pololetí 266,65 miliardy korun, ve srovnání s koncem loňského roku stagnovaly.

Oblast financování podnikatelských investic vykázala v letošním prvním pololetí meziroční pokles o 23,8 % při objemu 39,48 miliardy korun. Operativním leasingem byla realizována pětina těchto investic.

Celková hodnota pohledávek postoupených v rámci factoringu se meziročně snížila o 3,2 % na 85,05 miliardy korun. Výše prostředků poskytnutých klientům v rámci factoringu poklesla o 15,8 % na 20,62 miliardy korun.

V kategorii financování domácností zaznamenala asociace snížení celkového objemu obchodů o 16,2 % na 11,20 miliardy korun.

I přes prudký pokles prodejů automobilů uzavřeli členové ČLFA v prvním pololetí letošního roku nejvíce kontraktů na financování aut. Na silniční dopravní prostředky poskytli 28,07 miliardy korun, o 27 % méně než ve stejném období roku 2019. Z toho 13,11 miliardy bylo určeno na pořízení 27 181 nových osobních vozů. Objem prostředků určených na nová osobní vozidla se meziročně snížil o 22,1 % a počet těchto financovaných aut o 27,6 %. Prostřednictvím produktů členů ČLFA bylo financováno 28,4 % všech nových osobních automobilů prvně registrovaných v České republice v prvním pololetí roku 2020.

Tabulka č. 1: Rozložení prostředků poskytnutých členy ČLFA v prvním pololetí roku 2020 podle účelu investování (srovnání se stejným obdobím roku 2019)

celkový objem v mld. Kč 

(1. pololetí 2020)

celkový objem v mld. Kč 

(1. pololetí 2019)

změna v %
financování podnikatelských investic 

(finanční a operativní leasing, 

podnikatelské úvěry, leasing nemovitostí)

39,48 51,79 -23,8 %
financování firemního provozu 

(factoring)

20,62 24,48 -15,8 %
financování domácností

(spotřebitelské úvěry,

spotřebitelský leasing)
CELKEM

11,20

71,30

13,36

89,63

-16,2 %

-20,4 %

Pozn.: Údaje za factoring poskytla Asociace factoringových společností České republiky.

Podrobnější výsledky za jednotlivé sektory najdete na následujících stranách.

Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA)

je zájmovým sdružením firem (většinou dceřiných společností velkých bank nebo silných nadnárodních výrobních koncernů) zabývajících se finančním a operativním leasingem, úvěry pro domácnosti i podnikatele a factoringem. Od svého založení v roce 1991 prosazuje jejich společné zájmy a je zároveň partnerem orgánů státu při řešení problémů odpovídajících sektorů finančního trhu. V současné době má 44 členů. Více na: www.clfa.cz.

Financování podnikatelských investic 

(finanční leasing včetně firemních úvěrů, operativní leasing)

Nejvíce peněz si firmy od členů ČLFA půjčily jako obvykle na automobily

V prvním pololetí roku 2020 poskytli členové ČLFA firmám na jejich investice 39,48 miliardy korun.

Prostřednictvím produktů určených přednostně na financování konkrétní věci bylo realizováno 80 % těchto investic za 31,60 miliardy korun. Zbývajících 20 % firemních investic za 7,88 miliardy korun bylo financováno operativním leasingem.

Na nemovitosti si firmy prostřednictvím produktů členů ČLFA půjčily 649 milionů korun.

V přehledu financovaných věcí převládají ve firemní sféře tradičně dopravní prostředky. Také v prvním pololetí roku 2020 dosáhly největších objemů osobní a užitkové vozy, následovaly stroje či zařízení a nákladní automobily. Ve skupině strojů a zařízení byl největší zájem o financování zemědělských anebo lesnických strojů, o financování strojů určených pro těžbu, dobývání a stavebnictví a poté o financování kovoobráběcích či jiných obráběcích strojů.

Financování firemního provozu (factoring)

Hodnota pohledávek postoupených v rámci factoringu klesla o 3,2 %

Podle údajů Asociace factoringových společností České republiky poklesla v letošním prvním pololetí výše prostředků poskytnutých v rámci factoringu meziročně o 15,8 % na 20,62 miliardy korun. Hodnota postoupených pohledávek dosáhla 85,05 miliardy korun, což představuje meziroční snížení o 3,2 %.

Factoring je určen na financování firemního provozu. V prvním pololetí roku 2020 volila většina zákazníků regresní factoring, při němž factoringová společnost nepřebírá riziko platební neschopnosti odběratele klienta. Z hlediska regionálního zaměření nadále převládala poptávka po tuzemském factoringu.

Financování domácností (spotřebitelské úvěry a leasing)

Objem prostředků poskytnutých členy ČLFA domácnostem formou spotřebitelských úvěrů či spotřebitelského leasingu se snížil

Soukromým osobám poskytli členové ČLFA v prvním pololetí letošního roku prostřednictvím spotřebitelských úvěrů 10,83 miliardy korun, což značí meziroční pokles o 16,5 %, a pomocí spotřebitelského leasingu 0,37 miliardy korun, tedy o 6,2 % méně peněz než ve stejném období roku 2019.

Objem obchodů realizovaných členy ČLFA v rámci spotřebitelských úvěrů byl rozložen mezi revolvingové úvěry (4,23 miliardy korun), neúčelové půjčky (2,60 miliardy korun) a financování hmotného majetku (rovné 4 miliardy korun).

Na osobní automobily si domácnosti v letošním prvním pololetí půjčily od členských společností ČLFA 3,64 miliardy korun. Během koronavirové krize počet financovaných ojetých vozidel klesal více než počet financovaných nových automobilů pro privátní klientelu.

Tabulka č. 2: Počet nových a ojetých osobních vozů určených pro domácnosti, které financovali členové ČLFA v prvním pololetí 2020 (srovnání se stejným obdobím roku 2019)

počet smluv 

(1H 2020)

počet smluv 

 (1H 2019)

rozdíl
nové vozy 7689 8753 -1064
ojeté vozy 9120 12 501 -3381