Byznys v Olomouckém kraji? Nejlépe v Prostějově

Loňský celorepublikový vítěz obhájil na krajské úrovni svoji pozici. V Prostějově se snoubí kvalita podnikatelského prostředí se vstřícným přístupem veřejné správy. Druhou příčku v rámci Olomouckého kraje obsadil Šumperk a třetí Hranice. Vyplývá to ze srovnávacích výzkumu Město pro byznys, který z hlediska dat připravuje analytická agentura Datank. Výsledky výzkumu jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí. 

Prostějov se podnikatelsky rozvíjí

Prostějov těží především z vysokého podílu firem, výborné dopravní dostupnosti především díky přímému napojení na dálniční síť a také v rámci regionu velmi nízkou nezaměstnaností. V Olomouckém kraji zaznamenává Prostějov nadprůměrný přírůstek obyvatel a s tím také spojenou bytovou výstavbu. To je vhodně doplňováno vysoce nadprůměrným podílem výdajů radnice na rozvoj bydlení a bytové hospodářství, město také významně podporuje oblast vzdělávání. O tom, že radnice dobře hospodaří, svědčí v kraji nejnižší podíl nákladů na dluhovou službu. Pyšnit se může také webovými stránkami, které jsou z pohledu podnikatele nejkvalitnější co do obsahu i přehlednosti informací, které zde můžou pro rozvoj svého podnikání i pro komunikaci s veřejnou správou nalézt. Při celorepublikovém srovnání si města v Olomouckém kraji, Prostějov nevyjímaje, z pohledu podnikatelů nejlépe stojí v otázkách územního plánování a podpory veřejné dopravy.

„Jsme samozřejmě moc rádi, přijímáme to s radostí, se ctí i s pokorou. Je za tím spousta práce jak z hlediska koncepce, tak té práce rutinní. Zároveň jsme si vědomi toho, že nás na tomto poli do budoucna čekají další závazky a další práce, protože město se samozřejmě dále rozvíjí. My se snažíme rozvíjet veškeré zóny, které máme. A samozřejmě se věnujeme podpoře malých a středních podnikatelů, což je vidět na výsledku. S tím souvisí i funkčnost a profesionalita úřadu, kde klademe důraz na přímost a rychlost. Hlásíme se k projektům jako je smart city, zajímáme se o zelenou energii. I když to stojí spoustu práce, tak výsledek stojí za to,“ říká námětek primátora Prostějova Jiří Rozehnal. 

Šumperk uspěl v testu elektronické komunikace, v Hranicích je hodně malých a středních firem

Ve stříbrném Šumperku, který si ve výzkumu meziročně polepšil, si lidé přijdou v rámci kraje na vysoce nadprůměrné platy, vysoký je zde rovněž podíl právnických osob. Město se blýsklo především v části výzkumu, která se věnuje přístupu veřejné správy. Excelentně si vedlo v testu elektronické komunikace. Ten prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů ověřuje kvalitu a rychlost odpovědí. Rozsah úředních hodin je zde v rámci regionu jeden z nejvyšších. Šumperk má také nastavenu velmi nízkou daň z nemovitosti. Třetí Hranice těží z vysoce nadprůměrného podílu malých a středních firem, přívětivé pro podnikání jsou velmi nízké ceny stavebních pozemků a v kraji vůbec nejvyšším počtem studentů a učňů v odborném vzdělávání. Pokud jde o přístup veřejné správy, může se město pochlubit velmi vysokým podílem investičních dotací na celkových příjmech. V Hranicích věnují také dostatek financí na rozvoj veřejné dopravy, stejně jako na oblast sociální péče.

 „Srovnávací výzkum Město pro byznys pomáhá samosprávám na základě sdílení zkušeností orientovat se v podnikatelském prostředí. Veřejnost na základě sestaveného žebříčku nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem zase může hodnotit práci svých zastupitelů. Sdílení dobré praxe a předávání zkušeností z jiných regionů jsou možnosti, které výzkum Město pro byznys samosprávám nabízí, a to je také důvod, proč ho Svaz měst a obcí ČR podporuje,“ říká předseda Svazu měst a obcí František Lukl.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již dvanáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Pořadí vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. V letošním ročníku analytici zaměřili ještě větší pozornost na kategorii přístup veřejné správy, kterou mohou radnice svými aktivitami přímo ovlivnit. Zařazeno bylo také dotazníkové šetření mezi podnikateli, jak jsou spokojeni se službami radnic v jednotlivých oblastech a také dotazník zjišťující, jaké aktivity radnice vyvíjejí směrem k podnikatelům, ale nejen jim. Cílem bylo více zohlednit fakt, že Město pro byznys musí být také místem, kde se dobře žije nejen podnikatelům, ale i jejich rodinným příslušníkům a jejich zákazníkům. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina EUROVIA CS.

Celkové pořadí
1. Prostějov
2. Šumperk
3. Hranice
4. Litovel
5. Olomouc
6. Zábřeh
7. Jeseník
8. Mohelnice
9. Přerov
10. Lipník nad Bečvou
11. Šternberk
12. Uničov
13. Konice