Zjednodušením mezinárodních regulací by Evropa mohla získat až 2,6 bilionu Kč

  • Pouze 33 % předních evropských firem působících v online prostoru si je jisto tím, že plně dodržují regulační normy na všech trzích, na kterých působí.
  • 64 % společností by expandovalo do nejméně 10 dalších zemí, pokud by byly předpisy zjednodušeny a sjednoceny napříč Evropou. 
  • Podniky by v průměru zvýšily své tržby až o 30 % v případě, že by se denně nemusely vypořádávat se složitými předpisy a s jejich dodržováním. 

Praha, 8. září 2020 – Regulační požadavky, kterými se musí evropské společnosti působící napříč státy řídit, jsou stále složitější, a představují tak jednu z největších překážek pro dosažení plného potenciálu jednotného digitálního trhu. Jejich zjednodušením by mohla Evropa získat až 2,6 bilionu Kč (100 miliard EUR), tvrdí studie realizovaná mezi 500 předními e-commerce podniky. Studii zveřejnila globální technologická společnost Stripe, jejíž cílem je budovat ekonomickou infrastrukturu internetu. 

Studie, kterou provedla agentura pro výzkum trhu B2B International jménem společnosti Stripe, ukázala, že pouze 1 ze 3 (33 %) předních evropských e-commerce podniků si je jistý tím, že dodržuje všechny regulační normy, a pouze 24 % z nich vědí, které předpisy se jich týkají. 

Tři čtvrtiny (72 %) dotázaných podniků mají pocit, že plnění všech potřebných mezinárodních regulačních požadavků zpomaluje jejich růst. Z toho 30 % označuje dodržovaní všech přepisů jako „velkou výzvu“ a dalších 42 % tvrdí, že se dodržování předpisů stává stále obtížnější. Toto má přímý dopad na ambice společností expandovat do zahraničí a jejich přeshraniční působení: 41 % podniků působících online se v současné době stahují zpět do své domovské země. Činí tak proto, že se významně zvýšila regulace v regionech, do kterých v minulosti expandovaly.

S dodržováním předpisů jsou spojeny také rostoucí náklady: 44 % online podniků si platí externí poradce nebo konzultanty a 41 % přijalo nové pracovní síly, aby jim pomohly zvládat regulační předpisy.  Online společnosti dnes zaměstnávají na plný úvazek v průměru 2-3 zaměstnance, kteří se na dodržování předpisů specializují. Mzdové náklady těchto zaměstnanců dosahují až 6,5 miliónu Kč (250 000 EUR) ročně. Společnosti ročně vynakládají na dodržování předpisů v průměru 5 % z celkového mzdového účtu.  

Harmonizace předpisů otevře cestu obrovským příležitostem

V případě, že by se dodržování EU předpisů stalo pro podniky snadnější a efektivnější, mohlo by dojít k jejich významnému růstu. Dvě třetiny (64 %) dotázaných tvrdí, že by byly aktivní v nejméně 10 dalších zemích v případě, že by došlo k lepší harmonizaci předpisů a daňových režimů napříč EU.

Prognózy společností předpovídají, že by se jejich výnosy mohly zvýšit až o 30 % v případě, že by nemusely řešit příliš složité regulační předpisy a jejich dodržování. Pokud toto číslo aplikujeme na všechny B2C
e-commerce podniky v EU, mohlo by dojít k růstu evropského HPD internetu v tomto segmentu až
o 2,6 bilionu Kč (100 miliard EUR).  

Technologie firmám ulehčí zorientovat se ve složité oblasti regulací 

Dle předních evropských podniků byla zvýšená dostupnost internetových technologií a nástrojů v posledních 5 letech klíčová pro hladký chod jejich podnikání. Lídři hledají zejména takové nástroje a technologie, které jim pomohou s dodržováním předpisů. 70 % online podniků podobnou technologii dnes již používá.  Problémem je však roztříštěnost těchto nástrojů; zároveň jsou tyto technologie často tvořené pro jednu konkrétní zemi, a tím pádem zaměřené na velmi specifickými předpisy. Nebývají proto příliš efektivní.

„Jedině usnadněním dodržování předpisů a uceleným přeshraničním daňovým systémem umožníme jednotnému digitálnímu trhu i společnostem působícím v online prostoru dosáhnout svého plného potenciálu.  Není to úkol pouze pro politiky. V této oblasti mohou významně pomoct také moderní technologie. Stripe je dlouhodobě úspěšný v pomoci online podnikům zorientovat se na poli regulace. Pokračujeme v aktivním hledání dalších způsobů, jak můžeme v této oblasti pomoct,“ uvádí Matt Henderson, obchodní ředitel Stripe pro region Evropy, Blízkého východu a Afriky.  

Inovace v Evropě vzkvétají navzdory podmínkám trhu, nikoli díky nim 

„Existuje mnoho pohledů na to, jak může Evropa pomoct k podpoře a vytvoření velkých technologických společností. Výsledky provedené studie vysílají jasnou zprávu: musíme udělat více pro zmírnění skrytých překážek, se kterými se musí inovativní evropské technologické podniky při své expanzi do zahraničí každodenně potýkat. Inovativní firmy v Evropě sice samy vzkvétají, často je to však navzdory nastaveným podmínkám pro jejich mezinárodní působení, nikoli díky nim. Studie nám ukazuje, že pokud dovedeme zjednodušit procesy v rámci jednotného digitálního trhu, otevřeme tím pro evropské podniky i spotřebitele cestu k obrovským příležitostem,“ uvedl Tom Wehmeier, ředitel datového a statistické oddělení v Atomico a její společník. 

Kompletní studie je stažení zde

O společnosti Stripe 

Stripe je technologická společnost, která pomáhá vytvářet ekonomickou strukturu na internetu. Softwarovou platformu Stripe využívají firmy z více než 100 zemí světa – od startupů až po velké společnosti. Mohou pomocí ní snadno přijímat přeshraniční online platby a spravovat technicky sofistikované finanční operace. Stripe pomáhá novým firmám nastartovat online byznys a zvyšovat jejich obrat; zaběhnutým společnostem pronikat na další trhy a spouštět nové byznys modely. Dlouhodobým cílem společnosti Stripe je zvýšit HDP internetu. Více informací o Stripe naleznete na Stripe.com.