Většina firem stále nezveřejnila finanční výkazy za rok 2019

Z důvodu mimořádné události způsobené šířením koronaviru, bylo letos možné podávat daňové přiznání za rok 2019 až do 18. srpna. Přesto, že tento termín již uplynul, výsledky svého hospodaření ve sbírce listin doposud nezveřejnilo 81 % společností. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode, která má k dispozici nejrozsáhlejší databázi finančních výkazů a platebních informací o firmách, informační povinnost v období mezi lety 2016 a 2018 nesplnila nadpoloviční většina firem.

„Vzorec chování většiny podnikatelů je každý rok stejný. V řádném termínu výsledky hospodaření své firmy do sbírky listin uloží jen zhruba každý pátý, následně podíl společností se zveřejněnými finančními výkazy narůstá, nicméně v delším časovém horizontu tuto zákonnou povinnost splní jen téměř každá druhá firma,“ hodnotí statistiky analytička Bisnode Petra Štěpánová s tím, že za posledních pět let ani jednou finanční výkazy nezveřejnilo zhruba 150 000 firem, což je asi třetina společností registrovaných v ČR.

Dlouhodobé statistiky Bisnode ukazují, že lepší přístup k plnění informační povinnosti mají akciové společnosti než společnosti s ručením omezeným. 

Podíl firem, které v letech 2014 až 2019 nesplnily informační povinnost

 201920182017201620152014
Akciová společnost77,34 %47,89 %41,75 %37,38 %35,26 %33,26 %
Společnost s ručením omezeným81,69 %60,51 %54,61 %51,73 %50,17 %49,13 %
Celkem81,47 %59,84 %53,90 %50,91 %49,29 %48,16 %

Zdroj: Bisnode (data k 31. 8. 2020)

Postoj firem ke zveřejňování finančních výkazů ve sbírce listin se podstatně liší v závislosti na jejich oboru podnikání, objemu tržeb nebo registrovanému sídlu.

Podle aktuálních dat Bisnode nejlépe informační povinnost za rok 2019 plní společnosti, které podnikají ve výrobě a rozvodu tepla, kde výsledky hospodaření zveřejnilo 43 % subjektů. Na opačném pólu jsou firmy, které se zabývají nákupem a následným prodejem vlastních nemovitostí. Mezi těmito společnostmi finanční výkazy zveřejnilo 8 % firem. 

TOP 5 nejhorších oborů činnosti podle plnění informační povinnosti za rok 2019

Obor činnostiPodíl firem, které nesplnily 
Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí91,62 %
Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky90,32 %
Maloobchod s hodinami, hodinkami a klenoty89,62 %
Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost89,58 %
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zast.88,80 %

Zdroj: Bisnode (data k 31. 8. 2020), jen obory činnosti s více než 100 společnostmi

TOP 5 nejlepších oborů činnosti podle plnění informační povinnosti za rok 2019

Obor činnostiPodíl firem, které nesplnily 
Velkoobchod s ostatními stroji a zařízením67,64 %
Výroba elektřiny65,36 %
Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů64,29 %
Ostatní inženýrské činnosti a související technické poradenství j. n.62,83 %
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu57,33 %

Zdroj: Bisnode (data k 31. 8. 2020), jen obory činnosti s více než 100 společnostmi

Podíl firem, které nesplnily informační povinnost v letech 2017–2019 podle tržeb

Z dlouhodobých statistik Bisnode vyplývá, že čím společnost vykazuje vyšší tržby, tím je plnění informační povinnosti spolehlivější. Pokud firma generuje roční tržby vyšší než jednu miliardu, je podíl firem, které v tomto ohledu porušují zákon nižší než 10 %. Opačný trend lze sledovat u podnikatelských subjektů, které tržby neuvádí. V této skupině firem informační povinnost neplní zhruba 80 % subjektů.

 201920182017
neuvedeno89,98 %83,47 %81,77 %
1 – 9 999 999 Kč76,70 %49,13 %41,68 %
10 000 000 – 99 000 000 Kč73,25 %37,32 %28,06 %
100 000 000 Kč – 999 999 999 Kč64,95 %19,71 %13,42 %
1 000 000 000 Kč a více48,23 %7,15 %5,30 %

Zdroj: Bisnode (*data k 6. 8. 2019)

Podíl firem, které nesplnily informační povinnost v letech 2017–2019 podle sídla

Praha je opakovaně region, kde podniká největší podíl firem, které se vyhýbají plnění informační povinnosti. Za rok 2019 finanční výkazy do sbírky listin neuložilo 84,4 % pražských firem, což je o 3procentní body nad celorepublikovým průměrem, za rok 2018 je hlavní město 7procentních bodů na zbytkem republiky.

 201920182017
Jihočeský kraj78,21 %50,86 %44,73 %
Jihomoravský kraj82,12 %63,32 %57,96 %
Karlovarský kraj79,93 %54,65 %49,19 %
Královéhradecký kraj72,76 %43,94 %36,55 %
Liberecký kraj82,17 %62,23 %57,23 %
Moravskoslezský kraj78,74 %43,91 %32,11 %
Olomoucký kraj77,94 %49,51 %42,87 %
Pardubický kraj73,99 %45,51 %32,71 %
Plzeňský kraj80,64 %56,56 %52,44 %
Praha84,40 %66,63 %61,89 %
Středočeský kraj79,62 %57,74 %52,13 %
Ústecký kraj78,26 %57,54 %52,51 %
Vysočina75,64 %49,69 %42,95 %
Zlínský kraj79,34 %55,54 %48,12 %

Zdroj: Bisnode (data k 31. 8. 2020),