Do čtyř let se obrat českého trhu cloudových služeb přiblíží jedné miliardě dolarů

Výdaje na cloudové služby v České republice v roce 2019 dosáhly hodnoty 433,1 milionu dolarů. Meziročně podle analytiků společnosti IDC vzrostly o 27,1 procenta, čímž překonávají většinu ostatních produktových kategorií IT trhu. Zhruba devět desetin celkového obratu cloudových služeb připadá na jejich veřejnou formu. Lídrem tuzemského trhu je s téměř pětinovým podílem firma Microsoft.

Cloudové služby patří k nejdynamičtěji se vyvíjejícím technologickým segmentům. Platí to i v České republice, což z pohledu trhu potvrzuje dlouholeté, dvojciferné navyšování výdajů na ně. Mezi lety 2019 až 2024 porostou tuzemské výdaje na cloudové služby v průměru o 17,4 procenta ročně. Na konci sledovaného období se hodnota trhu podle aktuální predikce společnosti IDC přiblíží jedné miliardě dolarů, konkrétně částce 947,14 milionu dolarů.

Český trh cloudových služeb v letech 2019-2024 (miliony dolarů)

Zdroj: IDC, 2020

Devět desetin výdajů v roce 2019 směřovalo do veřejných cloudových služeb. Mezi nimi dominuje typ software jako služba (74,2 %), následují infrastruktura jako služba (14,1 %) a platforma jako služba (11,7 %). Meziročně vzrostly tuzemské výdaje na veřejné cloudové služby o 28,9 procenta. Tato hodnota více než dvojnásobně překonává výsledky privátní varianty. „Služby veřejných cloudů využívají organizace všech velikostí. Větší podniky často preferují hybridní instalace, které propojují veřejné cloudové služby s existující infrastrukturou. Menší podniky v rostoucí míře plně spoléhají na veřejné cloudové služby,“ dodává Libor Dvořák, analytik společnosti IDC CEMA.

K největším odběratelům veřejných cloudových služeb patří v České republice podniky z odvětví podnikových služeb (23,5 %), průmyslu (18,5 %), obchodu (12,5 %) a financí (10,1 %). Zhruba třetina z jejich obratu připadá na organizace se 100 až 499 zaměstnanci. V segmentu privátních cloudů generují největší výdaje finanční instituce (21 %) a společnosti z malo a velkoobchodu (15,1 %). Těsně je následují průmyslové podniky s podílem 14,3 procenta. Necelá polovina obratu segmentu privátních cloudů připadá na organizace se 100 až 499 zaměstnanci.

Deset největších poskytovatelů cloudových řešení a služeb v České republice obsluhuje více než polovinu lokálního trhu. Až na jednu výjimku jde o nadnárodní společnosti s globální působností. Lídrem trhu je s téměř pětinovým podílem firma Microsoft, kterou s velkým odstupem následují společnosti Unicorn, SAP, Salesforce.com a Amazon Web Services.

Na českém trhu cloudových služeb panuje poměrně vysoká míra konkurence. V některých segmentech se vedle globálních hráčů výrazně prosazují také lokální telekomunikační operátoři nebo provozovatelé datových center. Situace nutí poskytovatele, aby kontinuálně inovovali své nabídky a aktualizovali cenové plány,“ doplňuje Libor Dvořák.

Provoz a nasazování cloudových řešení doprovází další výdaje, které směřují do oblastí správy, podpory a realizace projektů. Není bez zajímavosti, že jejich celkový objem se v České republice téměř rovná výdajům za cloudové služby jako takové. V minulém roce šlo o 392,8 milionu dolarů.

V blízké budoucnosti se vnímání cloudových služeb podle analytiků společnosti IDC změní. Organizace je postupně přestanou nasazovat jako alternativu k tradičním řešením. Podstatně více se zaměří na přínosy cloud computingu pro digitální transformaci a na jeho podporu rozvíjejících se technologií, jako jsou umělá inteligence, internet věcí, blockchain nebo pokročilá analytika.

Detailní informace o českém trhu cloudových služeb jsou k dispozici v dokumentu Czech Republic Cloud Services Market 2020-2024 Forecast and 2019 Analysis.

O společnosti IDC

Společnost International Data Corporation (IDC) je přední firmou zabývající se shromažďováním informací na globálním trhu, poskytováním poradenství a pořádáním konferencí v odvětví informačních technologií, telekomunikací a spotřební elektroniky. Prostřednictvím více než 1100 analytiků po celém světě nabízí společnost IDC globální, regionální i místní zkušenosti a přehled technologických a oborových příležitostí a trendů ve více než 110 zemích. Analýzy a poznatky společnosti IDC pomáhají IT specialistům, vrcholným představitelům obchodních organizací i investorské komunitě v přijímání rychlých, informovaných technologických rozhodnutí a v dosahování klíčových obchodních cílů. Společnost IDC, založená v roce 1964, je stoprocentní dceřinou společností skupiny International Data Group (IDG), přední světové společnosti, která poskytuje mediální, datové a marketingové služby. Další informace o společnosti IDC najdete na webu www.idc.com.

Označeno tagem