Mapy.cz výrazně rozšiřují funkcionalitu pro vložení online mapy do vlastních webových stránek

Praha, 30. září 2020 – Aplikace Mapy.cz české internetové jedničky Seznam.cz rozšířila funkcionalitu pro sdílení obsahu v mapě o novinky, které zejména podnikatelům v
e-commerce umožní vložit do sdílené mapy náhledovou mapku nebo zobrazit v mapě u sdílených položek vlastní názvy. Novinkou je i možnost prokliku jednotlivé sdílené položky přímo na detail bodu zájmu v aplikaci Mapy.cz. V souvislosti se zmíněnými změnami zároveň došlo i k přepracování formuláře s náhledem mapy, který je nyní přehlednější.

Vložení náhledové mapy

Náhledová mapka usnadní uživatelům orientaci, kde se nalézá sdílené místo v širším kontextu. Její zobrazení se aktivuje přepínačem “Náhledová mapa” ve formuláři s náhledem sdílené mapy. Zvolit lze mezi náhledovou mapkou České republiky nebo světa. Po aktivaci se náhledová mapka automaticky zobrazí v levém horní rohu, modrý bod na mapce pak reprezentuje polohu sdílené položky, respektive odpovídá poloze středu sdílené mapy.

Zobrazení vlastních názvů (popisek)

Položky sdílené v mapě je možné nově opatřit vlastním textovým popisem. Vlastní popisek lze zadat pro vlastní body nebo pro libovolnou položku, která je uložena v Moje mapy, a u níž byl ručně zadán vlastní popisek buď hned při ukládání, nebo u níž byl dodatečně upraven výchozí název. Popisky je tak možné přidat například k uloženým bodům zájmu, naplánovaným trasám či vlastnímu měření. Zobrazení vlastních popisek ve sdílené mapě se aktivuje přepínačem “Popisky v mapě” ve formuláři s náhledem sdílené mapy. Po aktivaci se vlastní popisky automaticky zobrazí v mapě u těch sdílených položek, kde byly ručně zadány. U ostatních položek zůstanou zobrazené původní markery s ikonkami bez popisek.


Proklik na jednotlivé sdílené položky

Koncoví uživatelé konzumující obsah na sdílené mapě si mohou nově zobrazit detaily sdílených položek proklikem na web Mapy.cz. Pokud tedy například lidé sdílí tip na výlet na nějaký zajímavý hrad, zobrazí se jim po prokliku na tuto sdílenou položku její detail na Mapy.cz, a to včetně textového popisu, adresy, odkazů a dalších informací. U sdílené trasy po prokliku dojde k zobrazení detailu naplánované trasy s itinerářem a profilem trasy. Proklik funguje na všech sdílených položkách zcela automaticky, tj. nikde se neaktivuje.