Nejemotivněji před krajskými volbami komunikují SPD, Trikolóra a komunisté

Z textů, kterými se prezentují politické strany, lze odvodit různou míru emocionality.  Nejvyhroceněji letos komunikuje strana Svoboda a přímá demokracie (SPD), následovaná Trikolórou a KSČM. Naopak věcné a nepříliš emotivní komunikaci dávají přednost Piráti, Starostové a nezávislí a ČSSD. V případě hnutí ANO se komunikace jeho předsedy výrazně liší od ostatních představitelů hnutí. To je závěr jazykové analýzy článků publikovaných na webech politických stran. Předvolební analýzu provedl Institut pro politiku a společnost ve spolupráci s datovým analytikem Milanem Petrákem.

„Analýza dělí politické subjekty na umírněné, u kterých převažují věcné argumenty, a na subjekty, které mají sklon k radikalismu, případně k extremismu,“ vysvětluje Petrák. „V jejich komunikaci lze mnohem častěji objevit výrazy, které vzbuzují jak pozitivní, tak negativní emoce.“ Výrazy, které k aktivaci potenciálních příznivců tyto polické strany používají, lze rozdělit do sedmi následujících kategorií.

1. Agresivita (nenávist k jiným názorovým skupinám): výrazy jako zmanipulovaný, odporný, přisluhovač, zlovolný atd.

2. Prodej iluzí (vzhlížení k „vyšším“ ideálům): svoboda, příroda, národ, spása atd.

3. Dogmatismus: výrazy jako naprosto, rozhodně, všichni, absolutní atd.

4. Zaštiťování se kolektivem: zájmena my a oni v 1. pádu.

5. Ideologické myšlení: označení konkurenčních ideologií a jejich představitelů (slova končící na -ismus, -ista, -istka, -istický).

6. Dramatizace (přibarvování textu): boj, krev, smrt, strach atd.

7. Používání symbolů: symbol, vlajka, přísaha atd.

Nezapočítávají se slova, která jsou součástí názvu (např. ministerstvo spravedlnosti, sociální demokracie, náměstí Svobody), názvy ideologií, které daná strana vyznává, a případy, kdy jde o terminus technicus (např. autorská práva).

Do analýzy byly zahrnuty články publikované na webech stran, případně blozích jejich představitelů v období od 1. ledna do 7. září 2020.

Seznam vyhledávaných výrazů je k dispozici na webu www.iracionalita.net. Výsledný koeficient iracionality je součtem jednotlivých kategorií.

Tabulka 1: Počty nalezených výrazů na 10 000 slov

 Agresi-vitaIluzeDogmat.Kolekt.Ideolog.Boj, krev, smrtSymbol.Koef. irac.Počet slov
Piráti36,177,386,20,92,713,80,2217,244 889
STAN39,397,995,98,74,717,32,7266,515 011
ČSSD58,387,7129,52,41,29,41,8290,216 990
ODS58,375,4134,78,05,310,21,0292,950 937
KDU-ČSL45,981,5129,74,512,220,71,4295,822 208
TOP 0954,288,5153,34,65,910,64,0321,115 135
ANO 201139,957,1158,646,93,215,32,8323,821 558
KSČM59,884,9140,715,124,818,85,4349,529 788
Trikolóra80,5112,9186,810,814,426,41,8433,616 650
SPD78,9128,9111,92,958,354,83,5439,216 984

Zdroj: Analýza skupinové iracionality, Institut pro politiku a společnost, Milan Petrák

Z tabulky je patrné, že komunikace Pirátů byla letos ze všech zkoumaných stran nejméně agresivní a dogmatická. Horšího výsledku dosáhli Piráti pouze v kategorii dramatických výrazů, jako je „boj“, „krev“ a „smrt“. Tato kategorie zhoršila výsledek i Starostům a nezávislým, kteří z analýzy vyšli coby druhý nejvěcněji komunikující subjekt.

Nejednoznačně působí hnutí ANO. „Texty, jejichž autory jsou jeho členové kromě Andreje Babiše, se celkovou hodnotou koeficientu iracionality pohybují mezi STAN a ČSSD,“ tvrdí Petrák. „Naopak články publikované předsedou hnutí se vyznačují silnou emotivností.“ Nevyrovnanost komunikace hnutí ANO se odráží i ve vypočtených hodnotách. Texty hnutí patří na jednu stranu mezi nejméně agresivní a nejméně ideologické. V kategorii „prodej iluzí“ dosáhlo ANO dokonce nejnižší hodnoty. Tomu na druhou stranu kontrastuje vysoký počet nalezených dogmatických výrazů a vůbec nejvyšší hodnota v kategorii „zaštiťování se kolektivem“.

Velmi vysokou emotivností se vyznačuje komunikace dvou subjektů: SPD a nedávno vzniklé strany Trikolóra. Společně dosáhly nejvyšších hodnot v kategoriích „agresivita“ a „prodej iluzí“. Trikolóra vychází ze všech zkoumaných stran jako nejvíce dogmatická, zatímco SPD dává přednost výrazům ideologickým a dramatickým (jako jsou „boj“ a „krev“).

Graf 1: Koeficient iracionality jednotlivých subjektů

Zdroj: Analýza skupinové iracionality, Institut pro politiku a společnost, Milan Petrák

„Komunikační styl strany je důležitým prvkem sebepropagace, podobně jako třeba vizuální styl. Strany vycházejí vstříc svým skupinám voličů. Není překvapivé, že poptávka po silném vůdci a jednoduchých řešeních se objevuje především u extrémních stran, jako jsou SPD a Trikolóra. Tyto strany více působí na emoce. Potřebují vzbudit pozornost či určitou míru vzrušení, jelikož jejich elektorát je letargičtější a sympatizanty je těžší dostat k volbám,“ říká Karel Sál, analytik Institutu pro politiku a společnost. „Naopak u Pirátů, a v menší míře také u STAN, často nacházíme důraz na ‚komplexní‛ či ‚systémová řešení‛. To je typický projev neoliberální governmentality. Liberální strany musí před poměrně vzdělaným a poměrně bohatým elektorátem obhájit své kroky, což vyžaduje více vysvětlování, proto z výzkumu vychází jejich komunikace racionálněji,“ dodává Sál. 

Charakteristické výrazy pro jednotlivé politické strany:

Piráti: nátlak, nenávist, účelový, rozvoj, zdraví, životní prostředí

STAN: nezávislost, svoboda, zdraví, boj

ČSSD: lež, kvalita, příroda, solidarita

ODS: neschopnost, nesmysl, ohrožovat, výsměch, zneužití, pravda, rozumný, svoboda, zdraví, komunisti

KDU-ČSL: neschopnost, nespravedlivý, prosperita, životní prostředí, rozvoj, zdraví, násilí, komunistický

TOP 09: výsměch, právo, zdraví

ANO 2011: šílený, nesmysl, jednotný, pravda, my

KSČM: nekompetentní, ohrožovat, morální, svoboda, zdraví, boj, my, fašismus, nacismus, kapitalismus

Trikolóra: nátlak, nesmyslný, zlo, klid, svoboda, násilí, strach

SPD: nenávist, otřesný, vměšovat se, korektnost, spravedlnost, svoboda, homosexualismus, islamisté